คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 ความแตกต่างของ แบบคำขอ และ แบบแนบของแบบคำขอ 16 สิงหาคม 2562 14:52:582
2 การกรอกแบบคำขอ/แบบแนบของแบบคำขอด้วยลายมือ16 สิงหาคม 2562 14:51:040
3 การประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน 16 สิงหาคม 2562 14:48:331
4 การยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทุกแบบ (แบบคำขอหมายเลข 1-9)16 สิงหาคม 2562 14:47:471
5 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบุคคลธรรมดา 16 สิงหาคม 2562 14:45:082
6 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบริษัทจำกัด 16 สิงหาคม 2562 14:44:122
7 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับพระสงฆ์ 16 สิงหาคม 2562 14:42:100
8 หลักฐานแสดงตนประกอบการยื่นแบบคำขอ16 สิงหาคม 2562 14:38:400
9 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนด้วยตนเอง16 สิงหาคม 2562 14:36:251
10 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมด มายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่ระบุในแบบคำขอ16 สิงหาคม 2562 14:33:031
11 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่ได้ยื่นแบบขอทำการรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบแนบ ช) ในการยื่นขอลงทะเบียนครั้งแรก 16 สิงหาคม 2562 14:28:420
12 การยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (แบบคำขอหมายเลข 7) กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 16 สิงหาคม 2562 14:24:510
13 การใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ (แบบแนบ จ) 16 สิงหาคม 2562 14:17:190
14 ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้นำเข้า/ส่งออกที่ได้ยื่นขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนไว้16 สิงหาคม 2562 14:56:430
15 ช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอลงทะเบียน13 มิถุนายน 2562 15:14:511,256
16 ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออกถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน13 มิถุนายน 2562 15:34:32716
17 ข้อความที่ใช้ขีดคร่อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน13 มิถุนายน 2562 15:34:15821
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร