ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอขยายเวลาใช้ EXEMPT 100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563