ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 2 เรื่อง 1 แจ้งปิดระบบ ebXML Gateway และ NSW ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 - 09.00 น. จะส่งผลให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับส่งข้อมูลศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 2 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในแบนเนอร์ "แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการ" เพื่อกรมศุลกากรจะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป
 
ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์)
 
  • ผลการดำเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563