ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 2 เรื่อง 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งใช้ EXEMPT100 ตั้งแต่ 15/07/2562-17/07/2562 2 ด้วย สมอ. ขอขยายเวลาเปิดใช้รหัส Exempt100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร (Type P) มีผลระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 โดยใช้ Issue Date คือวันที่ 1 ก.ค. 62
 
 

RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ