บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8,291 เข้าชมวันนี้
  • 159,832 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,067,657 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567 15:29:123,091
2 การขออนุญาตนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)30 เมษายน 2567 15:20:243,273
3 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)30 เมษายน 2567 15:20:103,240
4 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว30 เมษายน 2567 15:19:573,216
5 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน30 เมษายน 2567 15:19:493,353
6 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ30 เมษายน 2567 15:19:353,405
7 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว30 เมษายน 2567 15:19:343,078
8 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 30 เมษายน 2567 15:19:233,063
9 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)30 เมษายน 2567 15:19:063,497
10 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง30 เมษายน 2567 15:19:052,964
11 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์30 เมษายน 2567 15:18:463,387
12 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight)30 เมษายน 2567 15:18:373,349
13 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ30 เมษายน 2567 15:18:273,076
14 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร30 เมษายน 2567 15:18:103,272
15 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 30 เมษายน 2567 15:18:053,232
16 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 30 เมษายน 2567 15:17:473,106
17 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน30 เมษายน 2567 15:17:453,213
18 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ 30 เมษายน 2567 15:17:333,264
19 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 30 เมษายน 2567 15:17:193,434
20 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน30 เมษายน 2567 15:17:153,215
21 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond) 30 เมษายน 2567 15:17:043,276
22 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต 30 เมษายน 2567 15:16:453,169
23 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)30 เมษายน 2567 15:16:304,051
24 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 30 เมษายน 2567 15:16:063,768
25 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567 15:15:583,085
26 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 30 เมษายน 2567 15:15:522,952
27 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 30 เมษายน 2567 15:15:262,929
28 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน30 เมษายน 2567 15:15:213,036
29 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:15:092,991
30 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ30 เมษายน 2567 15:14:523,070
31 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 30 เมษายน 2567 15:14:492,912
32 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน30 เมษายน 2567 15:14:312,949
33 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:14:192,867
34 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 30 เมษายน 2567 15:14:143,016
35 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน 30 เมษายน 2567 15:13:543,126
36 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:13:482,910
37 การแจ้งเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน 30 เมษายน 2567 15:13:232,987
38 การจัดตั้งเขตปลอดอากร ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร30 เมษายน 2567 15:13:103,274
39 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:13:092,873
40 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:12:533,061
41 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:12:373,032
42 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:12:203,287
43 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:12:082,839
44 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:12:033,165
45 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:11:402,871
46 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 30 เมษายน 2567 15:11:123,005
47 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:11:062,884
48 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 30 เมษายน 2567 15:10:442,951
49 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:10:323,004
50 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกรณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว30 เมษายน 2567 15:10:313,061
51 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต 30 เมษายน 2567 15:10:183,028
52 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น30 เมษายน 2567 15:10:052,928
53 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต30 เมษายน 2567 15:09:503,029
54 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:09:402,868
55 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด 30 เมษายน 2567 15:09:353,011
56 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล30 เมษายน 2567 15:09:012,910
57 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า30 เมษายน 2567 15:08:553,084
58 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 30 เมษายน 2567 15:08:433,068
59 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:08:342,945
60 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลักการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบกิจการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 30 เมษายน 2567 15:08:323,269
61 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม 30 เมษายน 2567 15:08:133,218
62 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:08:032,840
63 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:07:382,873
64 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 30 เมษายน 2567 15:07:243,320
65 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย 30 เมษายน 2567 15:07:133,632
66 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:06:542,966
67 การยื่นคำร้องขออนุมัติจัดเก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ30 เมษายน 2567 15:06:333,424
68 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 เมษายน 2567 15:06:153,009
69 กระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก30 เมษายน 2567 15:05:41788
70 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:04:453,799
ผลลัพท์ทั้งหมด 70 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร