พิกัดศุลกากร

ภาพรวมโครงสร้างการทำงาน

การดำเนินงานด้านมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร ของกรมศุลกากร อยู่ภายใต้การกำกับของรองอธิบดีที่รับผิดชอบและสำนักพิกัดอัตราศุลกากร 
กำหนดไว้เป็นสองระดับคือด้านนโยบายพิกัดฯ และด้านบริการมาตรฐานพิกัดฯ โดยมีกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานตามแผนภาพต่อไปนี้
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2559 14:40:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร