การยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทุกแบบ (แบบคำขอหมายเลข 1-9)

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:47:47
จำนวนผู้เข้าชม : 456

คำถาม :

การยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการในกระบวนการ ทางศุลกากรทุกแบบ (แบบคำขอหมายเลข 1-9) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561 ผู้นำเข้า/ส่งออกจะต้อง จัดทำและยื่นแบบคำขอให้ครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

จะต้องยื่นแบบคำขอให้ครบถ้วนทุกหน้า แต่ให้กรอกเฉพาะข้อมูลที่ผู้นำเข้า/ส่งออกมีความประสงค์จะลงทะเบียนกับกรมศุลกากร (ดูตัวอย่างการกรอกแบบคำขอเพิ่มเติม คลิกที่นี่)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 สิงหาคม 2562 10:19:28
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร