การยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (แบบคำขอหมายเลข 7) กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:24:51
จำนวนผู้เข้าชม : 265

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำเป็นจะต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (แบบคำขอหมายเลข 7) เพื่อขอเปลี่ยนแปลง วัตถุที่ประสงค์ดังกล่าวกับกรมศุลกากรด้วยหรือไม่

คำตอบ :

ผู้นำเข้า/ส่งออก ไม่จำเป็น ต้องยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (แบบคำขอหมายเลข 7) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัตถุที่ประสงค์ดังกล่าวกับกรมศุลกากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 12:21:57
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร