ช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอลงทะเบียน

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 14:55:19
จำนวนผู้เข้าชม : 2,374

คำถาม :

ช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอ แบบแนบของแบบคำขอในการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก หลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนในแต่ละประเภท รวมถึงข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอและวิธีการกรอกแบบคำขอ สามารถดำเนินการได้จากช่องทางใดบ้าง

คำตอบ :

เว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ ผู้ประกอบการ เลือก การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออก เลือกหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 มิถุนายน 2563 11:40:03
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร