ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้นำเข้า/ส่งออกที่ได้ยื่นขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนไว้

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:02:21
จำนวนผู้เข้าชม : 286

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่ได้ยื่นขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนไว้กับกรมศุลกากรได้จากช่องทางใด

คำตอบ :

สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้จากระบบ e-Tracking โดยสมัครใช้ระบบ e-Tracking ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ "บริการอิเล็กทรอนิกส์" -> เลือก "e-Tracking System" (ดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบ e-Tracking เพิ่มเติม คลิกที่นี่)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 สิงหาคม 2562 10:29:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร