งานพัสดุ

ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔ จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑24 กรกฎาคม 25678
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 25677
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนหลังคา อาคาร 2 บริเวณโรงอาหารกรมศุลกากร 130 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง . 24 กรกฎาคม 25675
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โโครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 25676
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY เรือศุลกากร 213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง . 24 กรกฎาคม 25674
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเรือศุลกากร 349 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 25675
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 256717
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมท่อน้ำรั่วซึมในผนังห้องน้ำรวมหญิงงานท่อน้ำทิ้งหลุดภายในห้องชาร์ปและงานฝาบ่อบำบัดน้ำเสียชำรุด ชั้น ๑ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 256714
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems) ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 256712
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสนับสนุน (Back Office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 256713
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ้าย-ขวา เรือศุลกากร ๗๐๒ และ ๗๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 256746
12 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น P285DW และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CP405D18 กรกฎาคม 256754
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมท่อน้ำดีหลุดรั่ว ห้องน้ำสาธารณะ (หญิง) ด้านหลังอาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 256752
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 256739
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 522 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กรกฎาคม 256741
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนพื้นลามิเนตเป็นพื้นกระเบื้องยางภายใน ศภ.117 กรกฎาคม 256740
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากรเชิงสะพานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256756
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 256743
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 381 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กรกฎาคม 256745
20 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ฮพ ๗๐๙๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะจง16 กรกฎาคม 256744
21 ประกาศผลการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา อาคารโรงอาหาร อาคารคลังของกลางที่ ๓ และคลังของกลางที่ ๔ 16 กรกฎาคม 256746
22 ประกาศผลการจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256716 กรกฎาคม 256737
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 806 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กรกฎาคม 256745
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 805 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กรกฎาคม 256745
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 379 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 256744
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร ๖๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 256748
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร ๓๗๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 256743
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึก Fuji Xerox Docu PrintCP405D (11K) สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 256750
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 804 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กรกฎาคม 256762
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ขค-7028 กทม. หน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 256745
31 ประกาศผลการประกวดราคาโครงการเปลี่ยนเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา และอุปกรณ์ส่งกำลัง เรือศุลกากร 70112 กรกฎาคม 256751
32 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 70112 กรกฎาคม 256754
33 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮบ 6763 กรุงเทพมหนาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 256740
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 607 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 256752
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถราชการหมายเลขทะเบียน กพ 2277 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)11 กรกฎาคม 256763
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กต 2646 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 256759
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 6156 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 256759
38 ประกาศผลการจัดจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.67)10 กรกฎาคม 256763
39 ประกาศผลการจัดจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพื้นที่พัฒนาร่วม e-JDA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 เดือน (1-30 ก.ย.67)10 กรกฎาคม 256764
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 380 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 256748
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 256757
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 256780
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมรางน้ำ คลังทะเบียนพัสดุ ฝ่ายพัสดุที่ 2 สบพ. สลข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 256767
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามชลบุรี ตราอักษรนิสสัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 256775
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e-Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 กรกฎาคม 256773
46 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็นและท่อน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรใหญ่ซ้าย ประจำเรือศุลกากร 8024 กรกฎาคม 256755
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 256766
48 ประกาศด่านศุลกากรเชียงเชียงดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ประตู) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 กรกฎาคม 256779
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 256768
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อม/เปลี่ยนชุดโคมไฟถนน โดยรอบบริเวณด่านศุลกากรแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 256770
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3 กฒ 4383 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 256776
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 256783
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 256782
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกยกเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เครื่องซ้าย - ขวา ประจำเรือศุลกากร 379 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 256764
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Expert Chief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 256780
56 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 เดือน (1 - 31 กรกฎาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 256794
57 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮบ 6763 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 256777
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 256793
59 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามสถานะการผ่าน พิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต(e-tracking) เพื่อรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ( ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2567126
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน สวป. ศปข. ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567115
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้าขนาดใหญ่ก่อนบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไปยังประเทศปลายทาง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิถุนายน 2567121
62 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 52-5372 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567109
63 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2 ชั้นล่าง ด้านหลังโรงอาหารกรมศุลกากร20 มิถุนายน 2567120
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 372 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2567118
65 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ คัน19 มิถุนายน 2567122
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)19 มิถุนายน 2567127
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮร-๑๑๓๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2567119
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออกและการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2567129
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๒ (ชนิดเป็นแผ่น สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2567157
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มิถุนายน 2567138
71 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ชายจำนวน ๒ ชุด และโถสุขภัณฑ์หญิง จำนวน ๑ ชุด ที่ใช้ประจำที่่ ศภ.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567136
72 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซีลกรมศุลกากร Mega Twister จำนวน 500,000 ชุด และลวดสแตนเลสสตีล 1,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มิถุนายน 2567137
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 217 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567151
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567141
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ หลักสูตรปัจฉิมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567165
76 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 367 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567142
77 ประกาศผลการซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า14 มิถุนายน 2567147
78 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 มิถุนายน 2567127
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567138
80 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวเรือ เรือศุลกากร 349 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567131
81 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กมพ. ชั้น 3 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567162
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567155
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ VRV / VRF ของศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากรเชิงสะพานกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567152
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (e-CO JTEPA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มิถุนายน 2567166
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำ แท็งค์น้ำ และห้องอาหารบริเวณสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2567150
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567158
87 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในราชการประจำที่ ศภ.1 จำนวน 2 คัน หมายเลทะเบียน ฮว 9304 กทม. และหมายเลขทะเบียน ฮว 9305 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567148
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือศุลกากร ๒๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567141
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมงานกระจกฝ้าช่องแสงห้องใต้หลังคา งานกระเบื้องมุงหลังคาชำรุด งานน้ำรั่วซึม บริเวณกรอบหน้าต่างห้องพระ ชั้น 4 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567143
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ตราอักษรนิสสัน หมายเลขทะเบียน ๑ นค ๔๗๔๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567141
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตู ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศทส. ชั้น ๕ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2567157
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)5 มิถุนายน 2567150
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเรดาร์ และวิทยุสื่อสาร ประจำเรือศุลกากร 371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567169
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567165
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกยกเครื่องยนต์เครื่องขวา ประจำเรือศุลกากร 215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567170
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ซองหน้าต่างพับ 4 พิมพ์ 1 หน้า สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567157
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 KVA ที่ใช้งานอาคาร 1 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิถุนายน 2567173
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร (บรรจุภาชนะถัง ๒๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567158
99 ประกาศผลการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน4 มิถุนายน 2567183
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิถุนายน 2567161
ผลลัพท์ทั้งหมด 2,700 จำนวน 27 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร