ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออกถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 14:54:28
จำนวนผู้เข้าชม : 1,503

คำถาม :

ผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออก ถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน แต่ไม่ทราบวิธีการในการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท/บุคคล จะสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนได้โดยวิธีใด

คำตอบ :

1) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในระยะเวลาที่กำหนดจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th เลือกหัวข้อ ผู้ประกอบการ เลือก การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก เลือกหัวข้อย่อย รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออก ที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันในระยะเวลาที่กำหนด หรือ 
2) สมัครใช้ระบบ e-Tracking จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th เลือกหัวข้อ บริการอิเล็กทรอนิกส์ เลือกหัวข้อย่อย e-Tracking System


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 กันยายน 2562 16:03:35
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร