สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน มกราคม 2567 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร21 กุมภาพันธ์ 256731
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน20 กุมภาพันธ์ 256743
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 256769
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 256768
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน9 กุมภาพันธ์ 256789
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 25678 กุมภาพันธ์ 256784
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)6 กุมภาพันธ์ 256795
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.56 กุมภาพันธ์ 256790
9 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย6 กุมภาพันธ์ 256764
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่5 กุมภาพันธ์ 256784
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 256788
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม2 กุมภาพันธ์ 256783
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 กุมภาพันธ์ 256774
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 กุมภาพันธ์ 256776
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 กุมภาพันธ์ 256799
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 กุมภาพันธ์ 256794
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 256793
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 2567109
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 มกราคม 256797
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2567 ดสบ.31 มกราคม 2567106
21 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร17 มกราคม 2567135
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน12 มกราคม 2567128
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 9529 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567123
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.510 มกราคม 2567114
25 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย10 มกราคม 2567107
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567105
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มกราคม 2567126
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มกราคม 2567123
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน4 มกราคม 2567115
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567127
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567111
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มกราคม 2567121
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธัวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครพนม3 มกราคม 2567123
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)2 มกราคม 2567121
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มกราคม 2567107
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 มกราคม 2567122
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 มกราคม 2567117
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)28 ธันวาคม 2566122
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.25 ธันวาคม 2566161
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.22 ธันวาคม 2566150
41 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี19 ธันวาคม 2566135
42 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี19 ธันวาคม 2566146
43 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ส่งกรมฯ(สบพ. สลข.)18 ธันวาคม 2566792
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน14 ธันวาคม 2566146
45 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 ธันวาคม 2566158
46 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 ธันวาคม 2566131
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว7 ธันวาคม 2566159
48 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่7 ธันวาคม 2566133
49 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย6 ธันวาคม 2566105
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 ธันวาคม 2566157
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25664 ธันวาคม 2566147
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม4 ธันวาคม 2566152
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 ธันวาคม 2566155
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 ธันวาคม 2566160
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 ธันวาคม 2566161
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 ธันวาคม 2566167
57 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.51 ธันวาคม 2566170
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ29 พฤศจิกายน 2566178
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 พฤศจิกายน 2566159
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)24 พฤศจิกายน 2566166
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน14 พฤศจิกายน 2566180
62 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรระนอง10 พฤศจิกายน 2566176
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 2566174
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 พฤศจิกายน 2566184
65 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย3 พฤศจิกายน 2566187
66 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่3 พฤศจิกายน 2566183
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 พฤศจิกายน 2566217
68 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.52 พฤศจิกายน 2566201
69 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤศจิกายน 2566169
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 11 พฤศจิกายน 2566186
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม1 พฤศจิกายน 2566157
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ1 พฤศจิกายน 2566156
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 พฤศจิกายน 2566167
74 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 ตุลาคม 2566168
75 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.30 ตุลาคม 2566225
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน18 ตุลาคม 2566232
77 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง6 ตุลาคม 2566178
78 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่สอด6 ตุลาคม 2566179
79 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย6 ตุลาคม 2566195
80 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 ตุลาคม 2566191
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 ตุลาคม 2566232
82 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว4 ตุลาคม 2566217
83 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 ตุลาคม 2566214
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.3 ตุลาคม 2566233
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 3 ตุลาคม 2566229
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)3 ตุลาคม 2566238
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ศภ.3)3 ตุลาคม 2566222
88 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่3 ตุลาคม 2566226
89 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.53 ตุลาคม 2566239
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 ตุลาคม 2566252
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 2 ตุลาคม 2566223
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน2 ตุลาคม 2566206
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กันยายน 25662 ตุลาคม 2566212
94 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 ตุลาคม 2566228
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ตุลาคม 2566216
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 ตุลาคม 2566219
97 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 ดสบ.26 กันยายน 2566235
98 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด13 กันยายน 2566244
99 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง12 กันยายน 2566251
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 กันยายน 2566257
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,682 จำนวน 17 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร