สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 ตุลาคม 256612
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 2 ตุลาคม 256615
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน2 ตุลาคม 256610
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กันยายน 25662 ตุลาคม 256611
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 ตุลาคม 256612
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ตุลาคม 256610
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 ตุลาคม 25669
8 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 ดสบ.26 กันยายน 256640
9 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด13 กันยายน 256660
10 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง12 กันยายน 256664
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 กันยายน 256669
12 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย8 กันยายน 256657
13 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 กันยายน 256662
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 256665
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กันยายน 256656
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 5 กันยายน 256656
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 กันยายน 256694
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 กันยายน 256659
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)4 กันยายน 256656
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กันยายน 256669
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)4 กันยายน 256659
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กันยายน 256653
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 กันยายน 256659
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนlสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 1 กันยายน 256678
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 กันยายน 256667
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25661 กันยายน 256682
27 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256692
28 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256676
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ31 สิงหาคม 256694
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี28 สิงหาคม 256668
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 ด่านศุลกากรนครพนม28 สิงหาคม 256667
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)21 สิงหาคม 256675
33 รายงาน สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 256616 สิงหาคม 2566106
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)9 สิงหาคม 256679
35 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8 สิงหาคม 256694
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 สิงหาคม 256690
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)7 สิงหาคม 256695
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 สิงหาคม 256681
39 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 สิงหาคม 256679
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)7 สิงหาคม 2566112
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 สิงหาคม 256688
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 สิงหาคม 256679
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 สิงหาคม 256685
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4 สิงหาคม 256678
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว4 สิงหาคม 2566129
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 สิงหาคม 256690
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 สิงหาคม 256683
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 สิงหาคม 256681
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 สิงหาคม 256679
50 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ดสบ.27 กรกฎาคม 256685
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี26 กรกฎาคม 256682
52 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน21 กรกฎาคม 256685
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 หน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256518 กรกฎาคม 256687
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256518 กรกฎาคม 256687
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256681
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256683
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256618 กรกฎาคม 256681
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256618 กรกฎาคม 256691
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 256618 กรกฎาคม 256680
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 มิถุนายน 256618 กรกฎาคม 256677
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 11 กรกฎาคม 256618 กรกฎาคม 256689
62 สรุปผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ของ สบพ. สลข.17 กรกฎาคม 2566112
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256689
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256690
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256688
66 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 กรกฎาคม 256692
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด7 กรกฎาคม 256698
68 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่26 กรกฎาคม 2566109
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน6 กรกฎาคม 256694
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กรกฎาคม 256682
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 กรกฎาคม 2566107
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กรกฎาคม 256692
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 กรกฎาคม 256693
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 256697
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 256687
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 2566135
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 256677
78 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรระนอง4 กรกฎาคม 256681
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กรกฎาคม 256684
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 กรกฎาคม 256693
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร3 กรกฎาคม 256695
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 กรกฎาคม 256692
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กรกฎาคม 2566104
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี30 มิถุนายน 256685
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (ดสบ)28 มิถุนายน 2566100
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566152
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566136
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน15 มิถุนายน 256699
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ฝพด .1 สบพ สลข.13 มิถุนายน 2566113
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ6 มิถุนายน 2566111
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด6 มิถุนายน 2566107
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)6 มิถุนายน 2566106
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรคลองใหญ่)2 มิถุนายน 256698
94 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรระนอง2 มิถุนายน 2566106
95 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มิถุนายน 2566102
96 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย2 มิถุนายน 2566100
97 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มิถุนายน 2566108
98 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑1 มิถุนายน 2566108
99 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มิถุนายน 2566109
100 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรชุมพร1 มิถุนายน 2566103
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,593 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร