สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 มีนาคม 256030
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 110 มีนาคม 256069
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.10 มีนาคม 256067
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สสล.)7 มีนาคม 256073
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน6 มีนาคม 256073
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 46 มีนาคม 256076
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรตากใบ3 มีนาคม 256088
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 มีนาคม 256086
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ สำนักกฎหมาย 3 มีนาคม 256085
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สทก.)2 มีนาคม 256084
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 มีนาคม 256090
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรเบตง2 มีนาคม 256087
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์1 มีนาคม 256093
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 มีนาคม 256087
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง8 กุมภาพันธ์ 2560175
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ8 กุมภาพันธ์ 2560168
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.7 กุมภาพันธ์ 2560179
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์7 กุมภาพันธ์ 2560167
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย6 กุมภาพันธ์ 2560168
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของด่านฯท่าลี่ประจำเดือน มกราคม 25606 กุมภาพันธ์ 2560179
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 กุมภาพันธ์ 2560186
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3 กุมภาพันธ์ 2560187
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กุมภาพันธ์ 2560188
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 กุมภาพันธ์ 2560177
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สสล.)2 กุมภาพันธ์ 2560182
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สสล.)4 มกราคม 2559184
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 กุมภาพันธ์ 2560194
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 สทก.1 กุมภาพันธ์ 2560202
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49 มกราคม 2560312
30 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 ด่านศุลกากรเบตง6 มกราคม 2560278
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ฝพด. 1 สบพ. สบก.5 มกราคม 2560308
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ด่านศุลกากรหนองคาย5 มกราคม 2560297
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 59 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 มกราคม 2560314
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สทก.)30 ธันวาคม 2559332
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรเบตง26 ธันวาคม 2559300
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 255921 ธันวาคม 2559397
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรกันตัง21 ธันวาคม 2559335
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2559 ด่านศุลกากรกันตัง21 ธันวาคม 2559344
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ10 ธันวาคม 2559391
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ของฝ่ายพัสดุที่ 1 ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง9 ธันวาคม 2559396
41 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ที่ กค 0501/18494 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ของฝพด. 1 สบพ. สบก.7 ธันวาคม 2559396
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 ธันวาคม 2559416
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ธันวาคม 2559419
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรหนองคาย1 ธันวาคม 2559417
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25591 ธันวาคม 2559423
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 พฤศจิกายน 2559429
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. 7 พฤศจิกายน 2559422
48 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ของ สำนักกฎหมาย12 พฤศจิกายน 2559408
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ12 พฤศจิกายน 2559423
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรตากใบ12 พฤศจิกายน 2559398
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน ตุลาคม 255912 พฤศจิกายน 2559430
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรเชียงของ12 พฤศจิกายน 2559414
53 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายรองรับการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559425
54 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดเช่าวงจรสื่อสัญญาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559423
55 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559417
56 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559415
57 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559423
58 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบ e-Customs รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559407
59 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 12 พฤศจิกายน 2559425
60 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อโครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 12 พฤศจิกายน 2559413
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร12 พฤศจิกายน 2559410
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ด่านศุลกากรแม่สาย12 พฤศจิกายน 2559419
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์12 พฤศจิกายน 2559421
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 พฤศจิกายน 2559422
65 ผลการประกวดราคาจ้างบำุรงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559410
66 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ของสำนักกฎหมาย12 พฤศจิกายน 2559405
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 412 พฤศจิกายน 2559422
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ฝพด. 1 สบพ. สบก 12 พฤศจิกายน 2559431
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 12 พฤศจิกายน 2559410
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 255912 พฤศจิกายน 2559418
71 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กันยายน 255912 พฤศจิกายน 2559429
72 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อตะกั่วตีตรา จำนวน 5,000 กิโลกรัม และ ลวดเกลียวมัดหีบ จำนวน 3,000 กิโลกรัม12 พฤศจิกายน 2559412
73 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559428
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ12 พฤศจิกายน 2559432
75 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559437
76 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559419
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ด่านศุลกากรปัตตานี12 พฤศจิกายน 2559426
78 ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559414
79 ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงรักษาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559427
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ด่านศุลกากรตากใบ12 พฤศจิกายน 2559399
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ด่านศุลกากรเชียงของ)12 พฤศจิกายน 2559450
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559419
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559412
84 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง (E-Licensing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559427
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง12 พฤศจิกายน 2559459
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการจัดเช่าระบบเครือข่ายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559419
87 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2559 ด่่านฯกันตัง12 พฤศจิกายน 2559418
88 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สำหรับระบบ EDI Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559428
89 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559417
90 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559416
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ฝพด. 1 สบพ. สบก. 12 พฤศจิกายน 2559421
92 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซ่อมแซมเรือศุลกากร ๓๔๙12 พฤศจิกายน 2559442
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 สสล.12 พฤศจิกายน 2559436
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 พฤศจิกายน 2559424
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ด่านศุลกากรแม่สาย12 พฤศจิกายน 2559416
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 412 พฤศจิกายน 2559425
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน สิงหาคม 255912 พฤศจิกายน 2559419
98 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559 ของ สำนักกฎหมาย12 พฤศจิกายน 2559421
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ12 พฤศจิกายน 2559426
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ด่านศุลกากรตากใบ12 พฤศจิกายน 2559403
ผลลัพท์ทั้งหมด 327 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร