สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2560 ด่านศุลกากรกันตัง16 พฤษภาคม 256037
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ด่านฯ ช่องเม็ก)9 พฤษภาคม 256061
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 18 พฤษภาคม 256064
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 (แก้ไข) ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน6 พฤษภาคม 256065
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ6 พฤษภาคม 256068
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ของ สำนักกฎหมาย5 พฤษภาคม 256069
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์5 พฤษภาคม 256067
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 สสล.4 พฤษภาคม 256077
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 สสล.3 เมษายน 256077
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3 พฤษภาคม 256074
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 พฤษภาคม 256074
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ฝพด. 1 สบพ. สบก.3 พฤษภาคม 256078
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี2 พฤษภาคม 256079
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 พฤษภาคม 256078
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรตากใบ2 พฤษภาคม 256077
16 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ของด่านฯท่าลี่2 พฤษภาคม 256078
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 พฤษภาคม 256081
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรเบตง1 พฤษภาคม 256084
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (สทก.)1 พฤษภาคม 256089
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรกันตัง เดือนมีนาคม 256021 เมษายน 2560115
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 เมษายน 2560146
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ10 เมษายน 2560158
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410 เมษายน 2560151
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี7 เมษายน 2560160
25 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ของด่านฯท่าลี่7 เมษายน 2560161
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรเบตง5 เมษายน 2560177
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ5 เมษายน 2560168
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 เมษายน 2560167
29 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ของ สำนักกฏหมาย4 เมษายน 2560169
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 (ด่านศุลกากรหนองคาย)4 เมษายน 2560169
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)3 เมษายน 2560168
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สทก.)3 เมษายน 2560181
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 มีนาคม 2560229
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 110 มีนาคม 2560276
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.10 มีนาคม 2560260
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สสล.)7 มีนาคม 2560267
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน6 มีนาคม 2560271
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 46 มีนาคม 2560284
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรตากใบ3 มีนาคม 2560280
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 มีนาคม 2560278
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ สำนักกฎหมาย 3 มีนาคม 2560275
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สทก.)2 มีนาคม 2560276
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 มีนาคม 2560285
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรเบตง2 มีนาคม 2560275
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์1 มีนาคม 2560282
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 มีนาคม 2560277
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง8 กุมภาพันธ์ 2560361
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ8 กุมภาพันธ์ 2560361
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.7 กุมภาพันธ์ 2560373
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์7 กุมภาพันธ์ 2560352
51 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย6 กุมภาพันธ์ 2560352
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของด่านฯท่าลี่ประจำเดือน มกราคม 25606 กุมภาพันธ์ 2560376
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 กุมภาพันธ์ 2560378
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3 กุมภาพันธ์ 2560384
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กุมภาพันธ์ 2560381
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 กุมภาพันธ์ 2560361
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สสล.)2 กุมภาพันธ์ 2560369
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สสล.)4 มกราคม 2559372
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 กุมภาพันธ์ 2560388
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 สทก.1 กุมภาพันธ์ 2560391
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49 มกราคม 2560510
62 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 ด่านศุลกากรเบตง6 มกราคม 2560466
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ฝพด. 1 สบพ. สบก.5 มกราคม 2560508
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ด่านศุลกากรหนองคาย5 มกราคม 2560491
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 59 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 มกราคม 2560507
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สทก.)30 ธันวาคม 2559527
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรเบตง26 ธันวาคม 2559489
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 255921 ธันวาคม 2559585
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรกันตัง21 ธันวาคม 2559520
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2559 ด่านศุลกากรกันตัง21 ธันวาคม 2559533
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ10 ธันวาคม 2559584
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ของฝ่ายพัสดุที่ 1 ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง9 ธันวาคม 2559588
73 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ที่ กค 0501/18494 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ของฝพด. 1 สบพ. สบก.7 ธันวาคม 2559588
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 ธันวาคม 2559605
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ธันวาคม 2559610
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรหนองคาย1 ธันวาคม 2559609
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25591 ธันวาคม 2559615
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 พฤศจิกายน 2559620
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. 7 พฤศจิกายน 2559615
80 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ของ สำนักกฎหมาย12 พฤศจิกายน 2559595
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ12 พฤศจิกายน 2559614
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรตากใบ12 พฤศจิกายน 2559588
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน ตุลาคม 255912 พฤศจิกายน 2559622
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรเชียงของ12 พฤศจิกายน 2559604
85 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายรองรับการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559616
86 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดเช่าวงจรสื่อสัญญาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559612
87 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559607
88 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559606
89 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559616
90 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบ e-Customs รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559596
91 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 12 พฤศจิกายน 2559613
92 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อโครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 12 พฤศจิกายน 2559609
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร12 พฤศจิกายน 2559603
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ด่านศุลกากรแม่สาย12 พฤศจิกายน 2559608
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์12 พฤศจิกายน 2559609
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 พฤศจิกายน 2559614
97 ผลการประกวดราคาจ้างบำุรงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559602
98 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ของสำนักกฎหมาย12 พฤศจิกายน 2559594
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 412 พฤศจิกายน 2559617
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ฝพด. 1 สบพ. สบก 12 พฤศจิกายน 2559629
ผลลัพท์ทั้งหมด 359 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร