สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. ในรอบเดือน มิ.ย. 2560 14 กรกฎาคม 256046
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2560 สสล.13 กรกฎาคม 256046
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311 กรกฎาคม 256056
4 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 18 กุมภาพันธ์ 256055
5 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 110 มกราคม 256055
6 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 111 กรกฎาคม 256057
7 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 27 กรกฎาคม 256065
8 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 27 กรกฎาคม 256064
9 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 เมษายน 256062
10 รายงานสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 มีนาคม 256063
11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก5 กรกฎาคม 256072
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่5 กรกฎาคม 256069
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากIเบตง5 กรกฎาคม 256071
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย5 กรกฎาคม 256073
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี4 กรกฎาคม 256077
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ4 กรกฎาคม 256075
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ด่านศุลกากรตากใบ4 กรกฎาคม 256072
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 กรกฎาคม 256078
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 กรกฎาคม 256078
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ของด่านฯท่าลี่3 กรกฎาคม 256081
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)3 กรกฎาคม 256078
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (สทก.)3 กรกฎาคม 256081
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์30 มิถุนายน 256088
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง16 มิถุนายน 2560145
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 313 มิถุนายน 2560155
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 19 ธันวาคม 255952
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 19 มิถุนายน 2560171
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.8 มิถุนายน 2560175
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์6 มิถุนายน 2560174
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มิถุนายน 2560181
31 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 สสล.5 มิถุนายน 2560178
32 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯ เบตง5 มิถุนายน 2560183
33 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯ หนองคาย4 มิถุนายน 2560186
34 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของด่านฯท่าลี่2 มิถุนายน 2560195
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2 มิถุนายน 2560188
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ด่านศุลกากรช่องเม็ก2 มิถุนายน 2560177
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย2 มิถุนายน 2560185
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด่านศุลกากรตากใบ2 มิถุนายน 2560181
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน1 มิถุนายน 2560188
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)1 มิถุนายน 2560190
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (สทก.)1 มิถุนายน 2560189
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256031 พฤษภาคม 2560217
43 ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2560 ด่านศุลกากรกันตัง16 พฤษภาคม 2560234
44 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ด่านฯ ช่องเม็ก)9 พฤษภาคม 2560264
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 18 พฤษภาคม 2560265
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 (แก้ไข) ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน6 พฤษภาคม 2560260
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ6 พฤษภาคม 2560283
48 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ของ สำนักกฎหมาย5 พฤษภาคม 2560271
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์5 พฤษภาคม 2560268
50 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.60 สสล.4 พฤษภาคม 2560294
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.60 สสล.3 เมษายน 2560292
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3 พฤษภาคม 2560280
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 พฤษภาคม 2560283
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ฝพด. 1 สบพ. สบก.3 พฤษภาคม 2560291
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี2 พฤษภาคม 2560281
56 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 พฤษภาคม 2560291
57 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรตากใบ2 พฤษภาคม 2560271
58 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ของด่านฯท่าลี่2 พฤษภาคม 2560280
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 พฤษภาคม 2560280
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ด่านศุลกากรเบตง1 พฤษภาคม 2560289
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (สทก.)1 พฤษภาคม 2560289
62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรกันตัง เดือนมีนาคม 256021 เมษายน 2560314
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 เมษายน 2560356
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ10 เมษายน 2560366
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410 เมษายน 2560376
66 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี7 เมษายน 2560365
67 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ของด่านฯท่าลี่7 เมษายน 2560368
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรเบตง5 เมษายน 2560401
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ5 เมษายน 2560365
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 เมษายน 2560390
71 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ของ สำนักกฏหมาย4 เมษายน 2560365
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 (ด่านศุลกากรหนองคาย)4 เมษายน 2560368
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)3 เมษายน 2560369
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สทก.)3 เมษายน 2560378
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 มีนาคม 2560423
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 110 มีนาคม 2560492
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.10 มีนาคม 2560476
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สสล.)7 มีนาคม 2560466
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน6 มีนาคม 2560480
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 46 มีนาคม 2560492
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรตากใบ3 มีนาคม 2560474
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 มีนาคม 2560498
83 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ สำนักกฎหมาย 3 มีนาคม 2560470
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สทก.)2 มีนาคม 2560482
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 มีนาคม 2560495
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรเบตง2 มีนาคม 2560468
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์1 มีนาคม 2560484
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 มีนาคม 2560472
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง8 กุมภาพันธ์ 2560557
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ8 กุมภาพันธ์ 2560556
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.7 กุมภาพันธ์ 2560590
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์7 กุมภาพันธ์ 2560548
93 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย6 กุมภาพันธ์ 2560544
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของด่านฯท่าลี่ประจำเดือน มกราคม 25606 กุมภาพันธ์ 2560572
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 กุมภาพันธ์ 2560593
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3 กุมภาพันธ์ 2560593
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กุมภาพันธ์ 2560587
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 กุมภาพันธ์ 2560559
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สสล.)2 กุมภาพันธ์ 2560565
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สสล.)4 มกราคม 2559562
ผลลัพท์ทั้งหมด 401 จำนวน 5 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร