สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรกันตัง เดือนมีนาคม 256021 เมษายน 256016
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 เมษายน 256047
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ10 เมษายน 256052
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410 เมษายน 256050
5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรปัตตานี7 เมษายน 256058
6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ของด่านฯท่าลี่7 เมษายน 256058
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรเบตง5 เมษายน 256076
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ5 เมษายน 256067
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4 เมษายน 256067
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ของ สำนักกฏหมาย4 เมษายน 256070
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 (ด่านศุลกากรหนองคาย)4 เมษายน 256068
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ด่านศุลกากรทุ่งช้าง)3 เมษายน 256069
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สทก.)3 เมษายน 256076
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง1 มีนาคม 2560129
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 110 มีนาคม 2560169
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.10 มีนาคม 2560160
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สสล.)7 มีนาคม 2560166
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน6 มีนาคม 2560168
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 46 มีนาคม 2560185
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรตากใบ3 มีนาคม 2560182
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 มีนาคม 2560175
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของ สำนักกฎหมาย 3 มีนาคม 2560175
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สทก.)2 มีนาคม 2560171
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 มีนาคม 2560180
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรเบตง2 มีนาคม 2560175
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์1 มีนาคม 2560183
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 มีนาคม 2560177
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรกันตัง8 กุมภาพันธ์ 2560262
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรตากใบ8 กุมภาพันธ์ 2560257
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก.7 กุมภาพันธ์ 2560269
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์7 กุมภาพันธ์ 2560253
32 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ของ สำนักกฎหมาย6 กุมภาพันธ์ 2560254
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของด่านฯท่าลี่ประจำเดือน มกราคม 25606 กุมภาพันธ์ 2560272
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ3 กุมภาพันธ์ 2560277
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3 กุมภาพันธ์ 2560280
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กุมภาพันธ์ 2560280
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง1 กุมภาพันธ์ 2560264
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สสล.)2 กุมภาพันธ์ 2560271
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สสล.)4 มกราคม 2559275
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ด่านศุลกากรหนองคาย2 กุมภาพันธ์ 2560287
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 สทก.1 กุมภาพันธ์ 2560291
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49 มกราคม 2560407
43 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 ด่านศุลกากรเบตง6 มกราคม 2560366
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ฝพด. 1 สบพ. สบก.5 มกราคม 2560403
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ด่านศุลกากรหนองคาย5 มกราคม 2560391
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 59 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 มกราคม 2560406
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สทก.)30 ธันวาคม 2559424
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรเบตง26 ธันวาคม 2559391
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 255921 ธันวาคม 2559487
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรกันตัง21 ธันวาคม 2559420
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2559 ด่านศุลกากรกันตัง21 ธันวาคม 2559432
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ10 ธันวาคม 2559482
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ของฝ่ายพัสดุที่ 1 ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง9 ธันวาคม 2559489
54 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ที่ กค 0501/18494 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ของฝพด. 1 สบพ. สบก.7 ธันวาคม 2559488
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ2 ธันวาคม 2559507
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ธันวาคม 2559512
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ด่านศุลกากรหนองคาย1 ธันวาคม 2559507
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25591 ธันวาคม 2559514
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 พฤศจิกายน 2559520
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 ของ ฝพด. 1 สบพ. สบก. 7 พฤศจิกายน 2559513
61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ของ สำนักกฎหมาย12 พฤศจิกายน 2559496
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ12 พฤศจิกายน 2559514
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรตากใบ12 พฤศจิกายน 2559488
64 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน ตุลาคม 255912 พฤศจิกายน 2559522
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ด่านศุลกากรเชียงของ12 พฤศจิกายน 2559504
66 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายรองรับการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559515
67 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดเช่าวงจรสื่อสัญญาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559511
68 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559508
69 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PKI ในระบบ ebXML Gateway ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2559505
70 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐12 พฤศจิกายน 2559517
71 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบ e-Customs รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559495
72 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 12 พฤศจิกายน 2559515
73 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อโครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 12 พฤศจิกายน 2559508
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร12 พฤศจิกายน 2559502
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ด่านศุลกากรแม่สาย12 พฤศจิกายน 2559509
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์12 พฤศจิกายน 2559512
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 112 พฤศจิกายน 2559512
78 ผลการประกวดราคาจ้างบำุรงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559499
79 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ของสำนักกฎหมาย12 พฤศจิกายน 2559493
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 412 พฤศจิกายน 2559514
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ฝพด. 1 สบพ. สบก 12 พฤศจิกายน 2559522
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 12 พฤศจิกายน 2559502
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 255912 พฤศจิกายน 2559510
84 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กันยายน 255912 พฤศจิกายน 2559518
85 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อตะกั่วตีตรา จำนวน 5,000 กิโลกรัม และ ลวดเกลียวมัดหีบ จำนวน 3,000 กิโลกรัม12 พฤศจิกายน 2559502
86 ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256012 พฤศจิกายน 2559519
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 - ด่านศุลกากรบ้านประกอบ12 พฤศจิกายน 2559527
88 ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559530
89 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำและการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256012 พฤศจิกายน 2559509
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ด่านศุลกากรปัตตานี12 พฤศจิกายน 2559515
91 ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบ Single Sign On ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559504
92 ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงรักษาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559517
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ด่านศุลกากรตากใบ12 พฤศจิกายน 2559487
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ด่านศุลกากรเชียงของ)12 พฤศจิกายน 2559541
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559513
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559500
97 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง (E-Licensing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 พฤศจิกายน 2559517
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง12 พฤศจิกายน 2559548
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการจัดเช่าระบบเครือข่ายวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 120 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2559511
100 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2559 ด่่านฯกันตัง12 พฤศจิกายน 2559506
ผลลัพท์ทั้งหมด 340 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร