งานพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในเดือน เมษายน 2567 สบพ. สลข24 พฤษภาคม 256746
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน16 พฤษภาคม 256759
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ14 พฤษภาคม 256788
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 พฤษภาคม 2567119
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงคาน3 พฤษภาคม 2567107
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 23 พฤษภาคม 2567134
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ด่านศุลกากรแม่สอด3 พฤษภาคม 256799
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ของ ด่านศุลกากรนครพนม3 พฤษภาคม 2567103
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 พฤษภาคม 2567136
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤษภาคม 2567133
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 พฤษภาคม 2567139
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 (ด่านศุลกากรเกาะสมุย)1 พฤษภาคม 2567121
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน เมษายน 25671 พฤษภาคม 2567144
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน เมษายน 25671 พฤษภาคม 2567130
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 พฤษภาคม 2567149
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 พฤษภาคม 2567136
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.51 พฤษภาคม 2567123
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 พฤษภาคม 2567137
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 330 เมษายน 2567134
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 กรกฎาคม 256626 เมษายน 2567180
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 สิงหาคม 256626 เมษายน 2567176
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 กันยายน 256626 เมษายน 2567193
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256626 เมษายน 2567158
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256626 เมษายน 2567190
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ธันวาคม 256626 เมษายน 2567196
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256726 เมษายน 2567176
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 256726 เมษายน 2567187
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256726 เมษายน 2567179
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน23 เมษายน 2567213
30 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567 สบพ. สลข.17 เมษายน 2567246
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ10 เมษายน 2567238
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง10 เมษายน 2567242
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มีนาคม 25675 เมษายน 2567238
34 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.55 เมษายน 2567252
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สอด4 เมษายน 2567240
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม3 เมษายน 2567258
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค. 2567 ดสบ.3 เมษายน 2567226
38 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย3 เมษายน 2567240
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)2 เมษายน 2567239
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 เมษายน 2567235
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 (ด่านศุลกากรเกาะสมุย)2 เมษายน 2567249
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 22 เมษายน 2567227
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ศภ.11 เมษายน 2567212
44 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 เมษายน 2567235
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 เมษายน 2567256
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 เมษายน 2567258
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 เมษายน 2567236
48 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 มีนาคม 2567232
49 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ สบพ. สลข.27 มีนาคม 2567255
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน26 มีนาคม 2567263
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน12 มีนาคม 2567310
52 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.512 มีนาคม 2567324
53 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย8 มีนาคม 2567331
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง6 มีนาคม 2567303
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 2567315
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ดสบ.5 มีนาคม 2567307
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มีนาคม 2567305
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม5 มีนาคม 2567293
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ5 มีนาคม 2567317
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 มีนาคม 2567318
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 มีนาคม 2567310
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 มีนาคม 2567310
63 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มีนาคม 2567304
64 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มีนาคม 2567326
65 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 มีนาคม 2567294
66 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 129 กุมภาพันธ์ 2567320
67 รายงานสรุปผลการจัดซื้้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน มกราคม 2567 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร21 กุมภาพันธ์ 2567364
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน20 กุมภาพันธ์ 2567345
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567329
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567323
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน9 กุมภาพันธ์ 2567357
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 25678 กุมภาพันธ์ 2567339
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)6 กุมภาพันธ์ 2567376
74 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.56 กุมภาพันธ์ 2567398
75 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย6 กุมภาพันธ์ 2567324
76 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่5 กุมภาพันธ์ 2567349
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 2567352
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม2 กุมภาพันธ์ 2567359
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 กุมภาพันธ์ 2567368
80 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 กุมภาพันธ์ 2567340
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 กุมภาพันธ์ 2567364
82 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 กุมภาพันธ์ 2567390
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 2567347
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 2567422
85 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 มกราคม 2567371
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2567 ดสบ.31 มกราคม 2567391
87 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร17 มกราคม 2567401
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน12 มกราคม 2567385
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 9529 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567373
90 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.510 มกราคม 2567364
91 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย10 มกราคม 2567350
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567342
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มกราคม 2567382
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มกราคม 2567365
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน4 มกราคม 2567375
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567370
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567371
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มกราคม 2567365
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธัวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครพนม3 มกราคม 2567383
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)2 มกราคม 2567372
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,748 จำนวน 18 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร