รายงาน/งบทดลอง

กุมภาพันธ์ 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 07-03-2561 16:04:54 71
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-03-2561 10:56:00 69
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-03-2561 08:36:05 66
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-03-2561 09:26:13 67
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-03-2561 15:19:40 66
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-03-2561 08:37:40 66
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-03-2561 16:00:00 65
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-03-2561 16:25:57 66
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-03-2561 14:27:22 65
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-03-2561 11:36:04 76
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-03-2561 10:50:04 63
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-03-2561 16:17:20 69
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-03-2561 14:54:37 60
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 06-03-2561 14:45:43 66
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 08-03-2561 14:54:21 62
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-03-2561 16:20:19 69
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 - -
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-03-2561 18:23:36 68
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 02-03-2561 09:11:59 104
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 06-03-2561 15:22:12 61
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 06-03-2561 09:47:08 63
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 03-03-2561 10:27:08 80
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-03-2561 10:54:04 68
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-03-2561 15:19:03 59
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 08-03-2561 11:09:59 59
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-03-2561 12:42:51 83
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 06-03-2561 11:55:38 67
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-03-2561 17:30:41 63
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-03-2561 15:39:20 66
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-03-2561 14:03:55 67
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-03-2561 16:21:54 60
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-03-2561 11:00:31 70
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-03-2561 13:33:00 71
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-03-2561 16:10:24 84
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-03-2561 12:22:41 64
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-03-2561 14:44:32 68
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-03-2561 13:10:20 65
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-03-2561 16:33:02 62
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-03-2561 11:30:51 67
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-03-2561 16:29:32 68
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-03-2561 10:45:14 64
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-03-2561 14:24:47 60
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-03-2561 14:16:52 62
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 09-03-2561 13:52:52 58
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-03-2561 15:42:39 83
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-03-2561 16:14:58 72
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-03-2561 09:29:05 62
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-03-2561 10:54:56 67
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-03-2561 13:55:26 73
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-03-2561 10:34:07 65
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-03-2561 14:52:09 69
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-03-2561 16:46:29 61
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-03-2561 14:35:25 64
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 06-03-2561 12:15:57 63
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-03-2561 14:09:00 62
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-03-2561 15:37:34 67
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-03-2561 15:50:41 62
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-03-2561 09:30:23 69
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-03-2561 12:07:30 65
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-03-2561 12:27:48 116
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-03-2561 14:46:21 100
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 06-03-2561 13:49:59 78
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-03-2561 14:51:28 64
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-03-2561 13:27:04 73
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-03-2561 15:19:48 69
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-03-2561 17:07:05 64
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-03-2561 13:53:22 61
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-03-2561 17:12:48 64
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-03-2561 13:46:47 69
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-03-2561 16:13:03 66
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 23-03-2561 15:35:58 6
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-03-2561 16:08:53 65
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-03-2561 11:38:41 67
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-03-2561 16:24:39 74

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร