รายงาน/งบทดลอง

เมษายน 2565
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 19-05-2565 14:52:43 2
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 10-05-2565 13:03:19 13
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 - -
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 12-05-2565 16:40:55 9
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 11-05-2565 16:53:48 14
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-05-2565 10:53:54 17
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 - -
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 10-05-2565 13:00:26 11
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-05-2565 14:02:46 16
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-05-2565 10:31:44 17
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 18-05-2565 10:06:07 7
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 06-05-2565 17:36:27 13
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-05-2565 16:31:19 11
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 06-05-2565 17:35:40 16
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-05-2565 20:08:01 13
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 09-05-2565 09:29:31 9
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 11-05-2565 11:30:19 13
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-05-2565 14:28:28 29
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 10-05-2565 10:14:14 7
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-05-2565 17:37:35 13
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-05-2565 17:31:17 12
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-05-2565 15:12:04 29
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-05-2565 11:23:19 13
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 09-05-2565 11:45:38 9
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 09-05-2565 14:27:18 12
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-05-2565 19:23:51 12
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-05-2565 17:08:00 14
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-05-2565 11:04:59 14
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 07-05-2565 10:36:25 15
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 03-05-2565 16:21:14 18
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-05-2565 17:06:50 12
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-05-2565 18:42:03 12
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-05-2565 11:50:31 11
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-05-2565 16:19:35 15
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 - -
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 09-05-2565 13:52:26 11
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-05-2565 15:02:18 20
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-05-2565 13:39:42 11
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-05-2565 18:33:37 15
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-05-2565 16:26:35 21
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-05-2565 07:26:53 16
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-05-2565 11:38:06 14
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 11-05-2565 17:28:29 9
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-05-2565 16:33:35 13
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 - -
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 10-05-2565 15:21:45 9
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-05-2565 09:15:03 14
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-05-2565 16:54:30 16
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 09-05-2565 10:47:18 13
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-05-2565 16:07:12 15
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 09-05-2565 16:06:25 8
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 09-05-2565 16:20:27 11
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 - -
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 09-05-2565 14:22:32 11
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-05-2565 12:40:46 13
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 - -
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-05-2565 12:55:12 14
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 20-05-2565 14:50:52 2
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 09-05-2565 15:20:44 13
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 11-05-2565 11:12:36 9
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-05-2565 14:04:12 16
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 17-05-2565 18:17:01 3
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-05-2565 16:24:18 11
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 12-05-2565 11:56:41 12
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 10-05-2565 09:20:13 10
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 18-05-2565 09:39:59 2
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-05-2565 10:26:49 13
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 12-05-2565 14:09:17 10
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-05-2565 21:21:45 14
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 06-05-2565 17:34:02 19
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-05-2565 17:05:15 24

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร