รายงาน/งบทดลอง

เมษายน 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 10-05-2562 12:02:09 55
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-05-2562 15:20:43 69
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-05-2562 11:41:22 82
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-05-2562 14:46:06 64
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-05-2562 17:26:51 61
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 03-05-2562 10:39:30 84
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 03-05-2562 16:05:29 80
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-05-2562 10:06:03 65
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-05-2562 13:42:41 76
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 01-05-2562 13:33:16 96
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 - -
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 07-05-2562 16:23:32 67
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 02-05-2562 12:49:44 85
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-05-2562 16:02:28 64
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 07-05-2562 13:51:40 66
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-05-2562 18:48:11 84
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 08-05-2562 14:49:35 59
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-05-2562 15:23:59 85
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 07-05-2562 11:57:11 66
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 02-05-2562 17:43:31 81
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 08-05-2562 13:06:35 60
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-05-2562 15:44:02 64
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-05-2562 10:25:01 82
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-05-2562 13:36:47 65
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-05-2562 10:47:39 83
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-05-2562 14:24:07 79
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 03-05-2562 14:16:39 77
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-05-2562 16:37:25 77
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-05-2562 08:53:42 73
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-05-2562 11:36:18 63
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-05-2562 15:30:46 79
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-05-2562 13:32:49 80
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-05-2562 12:50:22 76
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 02-05-2562 10:35:49 92
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 03-05-2562 16:55:55 78
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 08-05-2562 16:08:11 59
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 03-05-2562 16:43:54 82
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 07-05-2562 16:16:02 64
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 02-05-2562 15:34:23 84
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 03-05-2562 16:17:46 81
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 07-05-2562 09:57:55 67
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-05-2562 13:18:33 79
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 01-05-2562 13:54:45 85
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-05-2562 17:15:13 64
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-05-2562 12:50:33 63
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 02-05-2562 14:59:10 82
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 02-05-2562 16:32:43 84
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 03-05-2562 11:38:06 76
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-05-2562 10:57:45 75
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-05-2562 15:39:45 77
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 02-05-2562 16:56:06 86
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 03-05-2562 13:53:36 77
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 08-05-2562 11:50:38 60
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 - -
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-05-2562 11:48:25 63
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-05-2562 15:33:09 61
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 04-05-2562 09:59:47 76
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-05-2562 15:24:27 107
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 03-05-2562 16:08:20 77
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-05-2562 13:40:02 64
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-05-2562 16:19:34 62
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 03-05-2562 14:35:18 76
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 02-05-2562 19:38:59 84
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-05-2562 16:45:35 78
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 10-05-2562 10:31:33 55
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 03-05-2562 16:38:05 78
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-05-2562 16:21:27 80
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 - -
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 05-05-2562 15:35:05 68
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-05-2562 12:22:54 79
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-05-2562 10:43:23 66
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 - -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร