รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

ตุลาคม 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 07-11-2560 17:23:23 40
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-11-2560 16:12:17 59
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-11-2560 11:44:09 37
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 03-11-2560 15:00:25 57
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-11-2560 17:21:43 40
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-11-2560 10:56:14 41
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-11-2560 13:41:32 48
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-11-2560 16:33:45 38
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-11-2560 11:02:57 55
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-11-2560 13:32:54 58
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-11-2560 14:09:20 37
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 03-11-2560 17:50:25 48
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-11-2560 13:00:19 50
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 06-11-2560 15:25:55 39
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-11-2560 16:06:44 51
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 06-11-2560 14:30:18 39
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-11-2560 17:29:25 47
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-11-2560 09:52:11 57
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 01-11-2560 12:45:51 76
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 07-11-2560 12:43:05 40
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 02-11-2560 15:46:55 58
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 02-11-2560 14:18:35 57
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-11-2560 14:52:08 60
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-11-2560 13:13:43 39
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 03-11-2560 12:41:17 55
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-11-2560 17:11:37 51
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-11-2560 10:08:39 62
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-11-2560 11:51:52 40
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 02-11-2560 16:54:24 58
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-11-2560 10:07:35 43
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-11-2560 12:07:53 53
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-11-2560 16:43:29 51
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-11-2560 10:28:54 49
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-11-2560 16:07:21 52
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-11-2560 16:02:07 42
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 02-11-2560 16:23:29 53
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-11-2560 17:01:04 41
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 03-11-2560 19:15:16 54
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-11-2560 14:52:42 48
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 02-11-2560 17:15:08 55
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-11-2560 15:24:58 45
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-11-2560 14:49:17 39
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 07-11-2560 11:36:02 41
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 02-11-2560 15:57:41 53
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-11-2560 16:32:51 54
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-11-2560 12:42:57 48
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 02-11-2560 14:40:49 54
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 02-11-2560 13:27:04 61
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 07-11-2560 16:37:41 38
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-11-2560 15:08:03 40
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-11-2560 12:19:28 42
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-11-2560 10:12:35 36
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-11-2560 14:42:07 49
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 03-11-2560 15:02:04 50
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-11-2560 16:02:36 40
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-11-2560 17:12:42 39
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 03-11-2560 14:26:48 52
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-11-2560 14:58:42 36
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 02-11-2560 15:04:10 55
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-11-2560 15:25:57 59
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-11-2560 15:17:33 40
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 09-11-2560 10:01:45 31
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-11-2560 11:44:00 40
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 07-11-2560 08:44:41 39
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 07-11-2560 11:54:47 43
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-11-2560 13:25:46 40
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-11-2560 11:30:20 41
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-11-2560 13:47:06 63
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 06-11-2560 11:48:47 41
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-11-2560 10:31:17 38
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-11-2560 13:14:12 38
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-11-2560 12:49:26 39
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 01-11-2560 17:20:58 55
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-11-2560 10:04:16 54

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร