รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

กุมภาพันธ์ 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 15-03-2560 10:08:14 66
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 14-03-2560 14:17:02 69
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-03-2560 14:00:53 147
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 15-03-2560 14:41:54 49
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 14-03-2560 10:03:55 56
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 03-03-2560 08:59:15 144
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 16-03-2560 10:13:32 46
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 09-03-2560 10:35:16 79
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 23-03-2560 10:35:17 22
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-03-2560 16:41:15 109
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 08-03-2560 16:48:04 88
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 20-03-2560 14:59:05 26
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 22-03-2560 18:43:14 22
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 10-03-2560 10:08:08 76
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 21-03-2560 15:26:29 59
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 10-03-2560 11:04:57 73
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 09-03-2560 13:29:30 78
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 15-03-2560 15:12:54 49
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 10-03-2560 12:03:52 72
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-03-2560 11:17:05 81
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 07-03-2560 16:22:58 116
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 15-03-2560 14:58:33 47
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 07-03-2560 16:25:32 92
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 08-03-2560 10:59:34 95
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 14-03-2560 18:08:21 48
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 08-03-2560 13:38:59 127
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 08-03-2560 16:59:32 112
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 09-03-2560 11:59:14 80
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-03-2560 15:50:16 89
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 15-03-2560 14:32:12 44
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 08-03-2560 11:30:41 87
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 08-03-2560 10:47:34 93
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 09-03-2560 11:49:28 100
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 16-03-2560 11:32:31 45
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 16-03-2560 15:29:32 48
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 21-03-2560 14:23:44 27
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 09-03-2560 11:40:59 78
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 21-03-2560 15:24:52 90
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 13-03-2560 11:35:14 130
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 02-03-2560 16:48:31 114
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 07-03-2560 16:16:06 92
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 28-03-2560 10:56:40 5
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 13-03-2560 14:18:05 58
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 02-03-2560 11:29:29 127
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 21-03-2560 14:53:35 46
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 21-03-2560 15:23:30 80
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-03-2560 09:15:50 149
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 08-03-2560 15:10:11 100
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 08-03-2560 16:00:29 99
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 08-03-2560 10:56:09 84
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 09-03-2560 17:23:58 84
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 08-03-2560 13:32:05 86
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 09-03-2560 14:54:43 79
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 10-03-2560 14:04:09 68
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 08-03-2560 16:42:30 93
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 08-03-2560 13:34:03 82
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 08-03-2560 09:42:11 82
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-03-2560 16:34:42 89
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 23-03-2560 09:31:06 22
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 21-03-2560 15:26:52 100
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 08-03-2560 15:08:14 119
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 21-03-2560 15:23:16 41
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 08-03-2560 09:30:12 81
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 07-03-2560 11:00:56 88
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 08-03-2560 11:27:18 84
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 09-03-2560 14:57:54 73
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 15-03-2560 15:19:23 57
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 08-03-2560 13:25:25 133
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 15-03-2560 17:15:28 49
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-03-2560 16:51:13 135
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 09-03-2560 14:16:20 78
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 28-03-2560 10:22:10 5

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร