รายงาน/งบทดลอง

ธันวาคม 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-01-2562 09:59:33 32
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-01-2562 09:35:24 34
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 08-01-2562 09:36:32 28
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-01-2562 16:35:01 30
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-01-2562 17:31:29 31
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-01-2562 13:52:08 42
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 04-01-2562 15:18:41 39
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 07-01-2562 13:20:38 30
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-01-2562 17:27:39 32
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 - -
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 11-01-2562 19:52:27 19
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 - -
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-01-2562 15:41:20 44
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 04-01-2562 17:08:55 39
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 06-01-2562 13:40:02 38
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 - -
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 07-01-2562 12:32:30 33
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-01-2562 15:51:17 43
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-01-2562 15:37:47 43
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 08-01-2562 08:50:43 30
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-01-2562 11:07:30 41
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 04-01-2562 10:19:55 41
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 08-01-2562 10:27:25 28
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 10-01-2562 17:52:55 20
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-01-2562 16:55:14 43
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-01-2562 16:15:54 41
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-01-2562 08:57:35 35
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-01-2562 16:57:17 40
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 - -
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-01-2562 11:42:42 31
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-01-2562 17:09:02 44
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-01-2562 12:11:34 50
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-01-2562 15:55:14 46
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-01-2562 15:07:32 30
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 03-01-2562 14:45:36 19
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 - -
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-01-2562 16:22:11 30
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-01-2562 17:04:54 31
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-01-2562 12:10:44 34
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 04-01-2562 13:29:30 42
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 04-01-2562 14:51:00 44
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-01-2562 14:48:19 41
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-01-2562 13:20:27 47
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 04-01-2562 09:35:25 41
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-01-2562 10:59:10 45
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-01-2562 11:22:21 42
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 07-01-2562 08:57:38 35
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 07-01-2562 13:30:14 32
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-01-2562 15:46:43 39
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-01-2562 16:43:12 31
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 03-01-2562 16:26:16 43
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-01-2562 16:03:48 47
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-01-2562 13:16:48 31
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-01-2562 16:47:06 28
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-01-2562 12:03:21 32
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-01-2562 15:13:01 30
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-01-2562 16:57:27 38
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 - -
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-01-2562 16:17:47 51
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-01-2562 13:32:20 31
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-01-2562 16:05:12 29
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-01-2562 15:32:33 30
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 07-01-2562 10:56:54 33
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-01-2562 14:39:54 43
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 04-01-2562 15:39:42 41
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 10-01-2562 13:15:32 21
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-01-2562 13:18:07 31
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-01-2562 16:13:56 43
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 04-01-2562 10:46:43 43
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 03-01-2562 16:51:50 43
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-01-2562 16:57:58 42
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-01-2562 14:32:06 33
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-01-2562 11:35:30 46

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร