รายงาน/งบทดลอง

กันยายน 2563
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 14-10-2563 10:37:46 26
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-10-2563 12:12:44 24
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-10-2563 14:48:37 25
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-10-2563 15:21:44 20
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-10-2563 15:44:56 15
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 08-10-2563 11:10:17 14
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-10-2563 18:50:44 14
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-10-2563 16:50:31 29
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 16-10-2563 09:07:49 12
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-10-2563 17:29:20 20
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 02-10-2563 11:47:21 26
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-10-2563 10:17:56 26
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 06-10-2563 14:34:14 17
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-10-2563 16:05:45 19
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-10-2563 14:36:15 18
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-10-2563 16:42:59 24
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-10-2563 13:23:08 17
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-10-2563 09:31:33 37
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 05-10-2563 15:50:08 21
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-10-2563 16:10:54 26
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-10-2563 15:30:16 21
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-10-2563 10:16:12 16
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-10-2563 16:38:17 16
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 01-10-2563 16:16:34 20
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-10-2563 15:12:40 20
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-10-2563 10:28:47 18
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-10-2563 09:42:03 22
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-10-2563 14:21:05 14
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-10-2563 14:29:20 17
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 18-10-2563 14:50:13 6
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 08-10-2563 13:24:27 15
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-10-2563 11:52:16 22
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-10-2563 15:54:03 19
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-10-2563 11:16:35 16
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-10-2563 16:16:15 20
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-10-2563 14:47:40 18
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 08-10-2563 13:55:11 19
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 08-10-2563 14:28:43 17
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 12-10-2563 11:53:19 12
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 11-10-2563 15:53:21 10
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-10-2563 16:02:41 18
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-10-2563 18:14:58 16
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-10-2563 14:46:08 22
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 09-10-2563 14:41:20 16
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-10-2563 15:58:53 20
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-10-2563 11:28:15 30
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-10-2563 13:04:01 23
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-10-2563 17:01:52 23
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-10-2563 11:57:23 24
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-10-2563 14:41:42 24
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-10-2563 16:48:20 22
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 01-10-2563 15:51:21 21
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-10-2563 11:18:31 27
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-10-2563 16:02:12 17
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-10-2563 11:41:24 19
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 08-10-2563 12:48:15 12
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 05-10-2563 16:54:42 15
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-10-2563 16:55:24 14
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 07-10-2563 15:27:38 15
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-10-2563 17:22:16 49
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-10-2563 14:15:01 17
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-10-2563 16:46:04 16
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-10-2563 16:07:35 14
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-10-2563 10:28:22 17
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-10-2563 18:01:14 18
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-10-2563 11:37:58 12
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-10-2563 14:33:27 23
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 14-10-2563 11:40:37 23
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-10-2563 11:44:33 25
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-10-2563 16:27:31 21
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-10-2563 15:19:24 20
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-10-2563 12:10:41 15
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 14-10-2563 13:20:45 13
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 05-10-2563 16:14:32 26

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร