รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

เมษายน 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 08-05-2560 17:53:15 71
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 11-05-2560 15:05:05 55
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 08-05-2560 08:20:46 66
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 09-05-2560 08:27:31 60
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 08-05-2560 16:01:28 60
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 09-05-2560 15:13:15 50
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 09-05-2560 14:57:40 59
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 03-05-2560 09:51:11 86
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-05-2560 13:37:48 77
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-05-2560 11:15:34 77
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 09-05-2560 15:05:56 55
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-05-2560 14:01:49 73
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-05-2560 11:50:15 73
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-05-2560 13:41:11 72
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 08-05-2560 14:54:15 62
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-05-2560 17:44:12 79
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 04-05-2560 13:26:13 83
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-05-2560 12:46:54 87
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-05-2560 16:56:53 81
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-05-2560 10:59:39 75
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-05-2560 09:21:33 79
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-05-2560 11:09:49 75
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 08-05-2560 10:35:27 60
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 08-05-2560 14:18:55 61
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 08-05-2560 15:18:53 61
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-05-2560 12:12:12 78
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-05-2560 10:55:12 60
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-05-2560 14:39:20 78
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-05-2560 17:42:25 83
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 08-05-2560 16:25:29 60
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 08-05-2560 10:06:34 61
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-05-2560 17:19:13 86
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 08-05-2560 17:46:51 63
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 08-05-2560 15:54:43 62
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 11-05-2560 14:25:29 51
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 02-05-2560 15:08:52 87
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-05-2560 08:12:36 80
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 03-05-2560 15:19:38 80
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 08-05-2560 14:47:05 73
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 08-05-2560 18:12:43 58
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-05-2560 13:23:07 74
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 15-05-2560 13:52:43 48
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-05-2560 16:36:21 84
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 02-05-2560 13:20:16 89
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-05-2560 15:07:13 80
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 04-05-2560 08:44:26 85
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-05-2560 13:27:50 82
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 15-05-2560 09:49:45 40
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-05-2560 16:36:46 81
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-05-2560 11:27:29 76
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-05-2560 18:39:27 78
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 09-05-2560 14:15:27 57
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 08-05-2560 16:05:55 60
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 04-05-2560 10:39:18 82
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 08-05-2560 16:15:45 64
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 11-05-2560 13:58:55 50
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 09-05-2560 11:38:51 59
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 08-05-2560 15:14:16 62
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 09-05-2560 11:53:59 56
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-05-2560 18:36:41 79
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 09-05-2560 10:06:15 57
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 08-05-2560 14:43:43 60
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-05-2560 10:45:47 78
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 09-05-2560 11:09:39 55
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 09-05-2560 16:07:07 59
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 11-05-2560 14:56:39 51
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-05-2560 16:06:56 61
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-05-2560 17:13:34 82
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-05-2560 11:59:24 73
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-05-2560 16:53:46 60
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 09-05-2560 16:01:06 54
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-05-2560 10:36:38 80

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร