รายงาน/งบทดลอง

ตุลาคม 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-11-2561 11:46:06 23
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-11-2561 17:21:58 46
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-11-2561 11:13:34 40
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-11-2561 08:22:48 45
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-11-2561 17:04:24 52
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-11-2561 09:51:49 42
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-11-2561 15:53:50 44
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-11-2561 14:19:19 37
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 08-11-2561 10:43:39 39
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-11-2561 14:34:23 36
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 - -
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-11-2561 16:21:46 48
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 13-11-2561 14:44:01 17
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 06-11-2561 16:44:22 45
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 07-11-2561 16:51:32 50
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-11-2561 11:13:06 56
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-11-2561 19:26:54 44
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 07-11-2561 15:55:39 40
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 01-11-2561 10:55:53 90
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-11-2561 17:17:29 44
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 07-11-2561 12:47:05 45
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-11-2561 14:16:43 48
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 01-11-2561 17:35:34 64
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-11-2561 17:27:27 35
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-11-2561 20:56:50 43
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-11-2561 09:30:11 47
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 07-11-2561 09:24:35 38
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-11-2561 16:32:27 46
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-11-2561 11:07:57 50
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 08-11-2561 11:24:41 30
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-11-2561 13:40:12 46
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-11-2561 14:49:15 26
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 01-11-2561 17:24:56 60
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-11-2561 15:00:32 43
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-11-2561 10:19:28 43
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 07-11-2561 18:53:03 41
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-11-2561 23:17:42 37
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-11-2561 13:54:41 50
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-11-2561 10:22:37 46
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-11-2561 11:12:08 46
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-11-2561 16:14:30 49
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 09-11-2561 15:12:20 32
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-11-2561 17:09:09 47
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-11-2561 14:27:36 48
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-11-2561 16:06:00 45
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 02-11-2561 13:09:23 64
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-11-2561 15:00:06 49
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-11-2561 17:09:19 45
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-11-2561 17:12:46 29
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-11-2561 15:36:56 43
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-11-2561 17:51:16 37
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-11-2561 16:55:08 56
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-11-2561 15:35:09 41
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-11-2561 11:38:58 42
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 08-11-2561 13:45:06 37
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-11-2561 14:32:31 37
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 08-11-2561 11:52:03 34
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-11-2561 10:40:47 39
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-11-2561 14:49:23 52
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 06-11-2561 12:15:31 48
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-11-2561 16:00:17 47
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-11-2561 11:36:15 37
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-11-2561 14:42:23 38
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-11-2561 09:36:02 47
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-11-2561 09:58:32 52
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-11-2561 16:53:57 45
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 09-11-2561 16:09:18 29
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-11-2561 16:39:53 45
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 06-11-2561 10:23:24 43
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-11-2561 10:50:16 38
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 - -
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-11-2561 15:19:38 46
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-11-2561 10:46:17 38
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 07-11-2561 18:29:35 39

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร