รายงาน/งบทดลอง

สิงหาคม 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 10-09-2562 14:22:59 43
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-09-2562 16:26:27 63
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-09-2562 15:34:31 69
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-09-2562 10:15:53 63
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-09-2562 14:30:34 53
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-09-2562 15:30:38 54
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-09-2562 10:17:14 56
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-09-2562 12:23:28 59
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-09-2562 15:26:14 52
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-09-2562 14:33:56 55
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-09-2562 16:45:26 58
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 06-09-2562 10:38:58 53
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 04-09-2562 13:43:18 59
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-09-2562 09:36:28 57
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-09-2562 14:11:11 53
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 11-09-2562 10:06:35 37
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-09-2562 20:42:43 55
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-09-2562 14:10:27 65
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 09-09-2562 16:12:01 40
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 09-09-2562 15:16:03 44
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-09-2562 19:15:06 58
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-09-2562 16:10:40 50
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-09-2562 17:15:31 67
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 - -
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-09-2562 09:33:53 65
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-09-2562 18:02:27 55
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-09-2562 09:38:04 52
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-09-2562 11:47:24 58
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-09-2562 10:02:51 57
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-09-2562 09:09:35 63
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-09-2562 15:58:35 56
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-09-2562 11:58:55 64
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-09-2562 15:25:28 55
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 05-09-2562 13:36:53 59
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-09-2562 20:12:07 62
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-09-2562 18:22:38 59
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-09-2562 10:24:35 61
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-09-2562 11:31:11 62
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 10-09-2562 11:06:49 45
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-09-2562 21:46:01 52
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-09-2562 14:16:13 60
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-09-2562 10:01:19 62
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-09-2562 17:09:49 63
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 04-09-2562 15:51:15 62
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-09-2562 15:59:56 65
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-09-2562 16:30:29 59
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-09-2562 16:37:52 61
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-09-2562 17:12:28 55
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-09-2562 17:40:19 56
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 03-09-2562 08:34:17 84
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-09-2562 14:19:07 55
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-09-2562 10:27:45 59
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-09-2562 16:18:09 52
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 04-09-2562 14:05:05 56
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 03-09-2562 14:54:21 62
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 09-09-2562 10:03:09 42
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-09-2562 15:07:58 58
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-09-2562 15:52:24 61
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-09-2562 10:24:31 55
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-09-2562 15:13:50 63
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-09-2562 13:30:01 57
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-09-2562 10:12:24 60
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-09-2562 11:18:39 59
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-09-2562 16:13:55 57
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-09-2562 16:32:17 58
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 05-09-2562 13:21:27 60
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-09-2562 10:46:10 61
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-09-2562 10:17:58 58
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 09-09-2562 11:25:11 45
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-09-2562 11:15:24 59
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-09-2562 11:53:36 56
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-09-2562 11:26:24 63

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร