รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

มิถุนายน 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 06-07-2560 15:14:03 70
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 11-07-2560 09:42:07 56
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-07-2560 16:14:36 68
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-07-2560 15:42:22 61
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-07-2560 11:06:44 62
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-07-2560 16:06:59 64
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 11-07-2560 10:43:12 59
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 04-07-2560 14:23:48 84
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-07-2560 15:12:37 67
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-07-2560 11:06:00 70
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-07-2560 15:06:39 56
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-07-2560 17:40:45 76
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-07-2560 14:24:17 74
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 06-07-2560 14:44:54 73
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 11-07-2560 10:04:58 60
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-07-2560 17:00:32 76
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-07-2560 12:05:51 79
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-07-2560 12:42:54 119
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 04-07-2560 15:49:21 68
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-07-2560 15:08:14 80
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-07-2560 16:47:56 77
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-07-2560 14:43:47 75
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 11-07-2560 10:21:15 55
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 06-07-2560 10:46:46 67
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-07-2560 15:29:10 69
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-07-2560 15:19:36 72
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-07-2560 10:40:32 78
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-07-2560 16:43:15 76
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-07-2560 19:33:05 77
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-07-2560 18:46:20 76
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 11-07-2560 10:05:33 56
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-07-2560 10:15:32 68
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-07-2560 15:23:56 80
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-07-2560 09:56:34 75
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-07-2560 12:48:07 105
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-07-2560 11:19:02 81
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 05-07-2560 14:06:05 73
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-07-2560 09:38:47 74
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 04-07-2560 16:17:40 81
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-07-2560 09:26:21 74
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-07-2560 09:53:33 73
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 05-07-2560 15:38:31 77
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-07-2560 16:02:40 73
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-07-2560 11:52:34 73
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 04-07-2560 13:04:57 80
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-07-2560 09:04:36 85
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-07-2560 14:11:09 74
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-07-2560 17:19:58 75
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 12-07-2560 08:52:32 65
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-07-2560 13:45:00 77
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-07-2560 16:17:32 74
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-07-2560 14:30:34 61
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-07-2560 11:30:21 69
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-07-2560 14:17:36 73
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-07-2560 09:54:15 77
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 11-07-2560 14:24:47 51
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-07-2560 11:55:17 70
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 11-07-2560 16:22:12 57
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 12-07-2560 09:48:26 49
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 06-07-2560 11:19:06 82
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-07-2560 10:09:53 71
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 06-07-2560 09:13:35 66
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-07-2560 09:23:58 72
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-07-2560 15:13:50 68
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 11-07-2560 09:36:33 58
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-07-2560 11:18:20 69
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-07-2560 10:04:11 67
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-07-2560 16:35:11 79
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 07-07-2560 13:46:32 60
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-07-2560 10:04:24 71
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-07-2560 10:39:25 62
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-07-2560 15:26:10 75

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร