รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

สิงหาคม 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 06-09-2560 16:26:00 54
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-09-2560 14:15:08 55
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-09-2560 08:30:45 53
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-09-2560 15:37:59 60
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-09-2560 11:57:00 50
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-09-2560 16:03:19 47
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-09-2560 15:43:23 55
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-09-2560 09:55:08 60
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-09-2560 11:32:13 54
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-09-2560 16:48:36 67
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-09-2560 10:44:51 57
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-09-2560 15:57:45 59
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-09-2560 11:13:32 56
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-09-2560 16:25:53 53
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-09-2560 09:31:58 53
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 01-09-2560 15:26:44 68
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-09-2560 16:15:10 53
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-09-2560 14:05:19 56
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 01-09-2560 10:41:04 85
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-09-2560 15:22:21 62
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-09-2560 10:29:24 55
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-09-2560 18:53:32 55
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 04-09-2560 11:15:20 62
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 04-09-2560 15:05:48 60
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 07-09-2560 11:29:58 53
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-09-2560 14:26:54 72
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 06-09-2560 11:36:41 50
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-09-2560 17:09:00 60
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-09-2560 12:27:33 57
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 01-09-2560 17:22:01 76
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-09-2560 12:44:07 52
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-09-2560 16:09:11 50
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-09-2560 17:37:15 54
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 04-09-2560 13:29:32 61
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-09-2560 09:06:51 66
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-09-2560 10:13:04 67
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-09-2560 17:32:33 74
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-09-2560 13:40:15 66
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-09-2560 16:43:54 65
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-09-2560 17:14:59 65
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 07-09-2560 14:30:51 66
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-09-2560 11:38:52 67
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-09-2560 15:40:58 68
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 04-09-2560 11:39:07 71
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 01-09-2560 14:09:55 75
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-09-2560 11:19:40 82
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-09-2560 16:56:10 66
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-09-2560 15:07:27 64
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-09-2560 13:22:36 63
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-09-2560 11:00:41 71
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-09-2560 16:43:31 70
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 06-09-2560 17:02:31 51
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-09-2560 18:16:02 58
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-09-2560 14:13:49 57
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-09-2560 10:13:58 52
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-09-2560 14:17:24 51
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-09-2560 10:10:19 52
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-09-2560 13:07:08 55
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 07-09-2560 11:46:27 50
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-09-2560 17:36:35 66
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-09-2560 15:29:44 53
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-09-2560 09:14:37 50
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-09-2560 16:08:17 51
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-09-2560 10:25:17 56
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-09-2560 13:32:20 56
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-09-2560 16:33:23 57
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-09-2560 17:54:05 47
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-09-2560 09:00:48 62
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-09-2560 09:44:43 67
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-09-2560 11:51:09 50
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 04-09-2560 13:24:41 58
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-09-2560 12:01:26 56

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร