รายงาน/งบทดลอง

มกราคม 2563
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-02-2563 14:55:57 71
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-02-2563 15:52:57 85
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-02-2563 14:41:00 62
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-02-2563 15:09:32 60
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-02-2563 14:03:23 63
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-02-2563 13:22:21 65
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-02-2563 13:44:14 68
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-02-2563 16:43:32 64
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-02-2563 10:39:39 69
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-02-2563 15:54:30 67
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-02-2563 14:11:42 68
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-02-2563 14:52:55 59
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 06-02-2563 16:21:55 63
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-02-2563 11:13:32 63
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-02-2563 15:52:13 68
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-02-2563 19:21:36 64
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-02-2563 18:55:06 91
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 06-02-2563 11:49:41 68
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 07-02-2563 10:10:29 62
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 06-02-2563 11:24:37 63
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-02-2563 09:48:21 66
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 04-02-2563 11:29:12 71
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 03-02-2563 17:18:28 76
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-02-2563 18:00:45 70
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-02-2563 13:16:52 74
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 06-02-2563 11:12:45 65
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-02-2563 08:16:45 66
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-02-2563 13:37:15 65
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-02-2563 16:39:40 67
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 04-02-2563 10:00:36 73
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-02-2563 16:45:02 71
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-02-2563 15:27:22 67
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-02-2563 14:31:41 65
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-02-2563 13:10:54 72
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-02-2563 16:08:14 64
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-02-2563 09:02:19 65
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-02-2563 13:34:48 61
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-02-2563 15:09:12 60
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-02-2563 17:21:45 69
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-02-2563 11:44:22 67
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-02-2563 10:17:41 64
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-02-2563 16:00:12 68
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-02-2563 10:08:07 66
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-02-2563 10:04:38 68
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-02-2563 10:00:37 67
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-02-2563 14:06:49 65
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-02-2563 16:56:21 71
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-02-2563 09:07:25 72
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-02-2563 16:28:12 70
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-02-2563 17:15:43 70
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 04-02-2563 13:59:32 69
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-02-2563 15:21:47 66
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-02-2563 13:12:27 73
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-02-2563 11:28:21 66
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-02-2563 15:15:59 71
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-02-2563 11:01:03 60
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 06-02-2563 15:53:39 63
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 07-02-2563 16:35:45 64
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-02-2563 17:17:49 86
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-02-2563 15:14:56 64
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 - -
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-02-2563 14:57:23 66
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-02-2563 15:50:14 70
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-02-2563 09:16:02 64
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-02-2563 15:41:46 62
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 11-02-2563 15:02:59 56
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-02-2563 13:33:44 67
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-02-2563 15:03:53 67
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-02-2563 13:59:01 61
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-02-2563 12:48:34 63
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-02-2563 18:19:49 66
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-02-2563 16:19:16 64
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-02-2563 16:04:03 86

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร