รายงาน/งบทดลอง รายเดือน

มีนาคม 2560
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-04-2560 12:39:08 57
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 10-04-2560 15:54:04 57
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-04-2560 16:35:57 89
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 05-04-2560 13:24:10 79
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 18-04-2560 13:59:09 24
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-04-2560 18:30:52 73
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 10-04-2560 13:19:32 54
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-04-2560 14:27:32 77
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 07-04-2560 13:35:30 63
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 10-04-2560 15:05:11 55
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 18-04-2560 14:02:27 24
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 18-04-2560 14:44:29 22
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-04-2560 14:02:53 65
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-04-2560 15:09:16 62
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 18-04-2560 16:52:34 23
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-04-2560 14:31:47 72
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 10-04-2560 15:17:40 58
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 12-04-2560 16:52:23 44
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 12-04-2560 15:31:53 48
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-04-2560 14:15:51 85
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-04-2560 14:44:10 74
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 12-04-2560 16:08:57 47
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 05-04-2560 11:15:13 79
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 25-04-2560 10:39:27 48
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 07-04-2560 16:58:21 61
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 10-04-2560 09:34:13 64
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 07-04-2560 16:48:45 66
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-04-2560 10:24:15 73
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 08-04-2560 14:15:06 61
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-04-2560 16:21:33 80
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 11-04-2560 16:30:09 50
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 11-04-2560 17:16:28 52
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 18-04-2560 14:38:24 50
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 12-04-2560 11:33:20 49
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 12-04-2560 15:24:03 46
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 11-04-2560 10:04:42 49
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 11-04-2560 13:26:06 52
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 11-04-2560 10:27:44 51
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 10-04-2560 17:54:07 56
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-04-2560 10:02:38 80
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 07-04-2560 16:50:41 62
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 12-04-2560 13:40:21 48
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 07-04-2560 18:00:49 70
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-04-2560 13:48:15 69
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-04-2560 12:10:01 79
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-04-2560 14:54:36 67
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-04-2560 15:37:59 65
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 12-04-2560 15:29:46 51
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 07-04-2560 13:18:58 71
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-04-2560 12:02:00 83
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 12-04-2560 15:27:54 48
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 11-04-2560 13:52:10 51
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 11-04-2560 09:03:19 53
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 10-04-2560 11:41:22 59
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-04-2560 10:33:36 68
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 12-04-2560 14:41:09 48
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 10-04-2560 15:12:01 53
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 11-04-2560 15:25:09 52
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 18-04-2560 15:10:00 23
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 10-04-2560 17:04:51 60
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 11-04-2560 09:11:15 50
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 10-04-2560 12:47:38 57
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 10-04-2560 15:51:37 56
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 10-04-2560 11:32:58 56
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 11-04-2560 10:33:59 50
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 10-04-2560 15:56:53 54
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 12-04-2560 16:51:16 47
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-04-2560 16:55:10 82
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 10-04-2560 12:48:13 53
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-04-2560 17:03:16 78
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 12-04-2560 15:17:13 44
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 12-04-2560 10:59:09 51

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร