รายงาน/งบทดลอง

กุมภาพันธ์ 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 15-03-2562 09:24:27 21
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-03-2562 13:33:59 53
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-03-2562 13:37:59 58
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-03-2562 14:40:25 61
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-03-2562 10:01:11 51
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-03-2562 15:08:42 50
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-03-2562 20:40:52 56
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 08-03-2562 14:25:01 42
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-03-2562 16:49:55 59
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-03-2562 16:09:33 61
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 06-03-2562 17:47:45 52
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 - -
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 - -
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-03-2562 10:58:47 56
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-03-2562 15:56:05 54
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 09-03-2562 17:51:37 41
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-03-2562 10:22:09 56
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-03-2562 11:01:49 65
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 04-03-2562 17:57:04 63
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-03-2562 09:41:14 57
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 07-03-2562 13:07:49 50
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-03-2562 13:17:45 56
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-03-2562 09:45:33 54
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-03-2562 10:38:21 58
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 02-03-2562 20:13:01 68
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-03-2562 15:23:53 61
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-03-2562 16:47:16 58
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-03-2562 14:22:46 51
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-03-2562 12:02:23 57
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-03-2562 14:51:38 61
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-03-2562 15:43:54 52
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-03-2562 16:57:00 57
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-03-2562 14:30:14 63
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-03-2562 09:34:23 59
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-03-2562 15:25:33 53
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-03-2562 17:01:58 51
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 13-03-2562 14:24:14 26
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-03-2562 12:49:50 50
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-03-2562 16:41:33 55
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-03-2562 17:17:17 55
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-03-2562 16:09:13 54
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-03-2562 16:55:03 53
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-03-2562 16:51:01 57
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-03-2562 16:04:11 54
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 04-03-2562 14:23:33 61
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-03-2562 16:21:25 57
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-03-2562 13:59:24 60
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-03-2562 13:48:51 59
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-03-2562 16:43:27 51
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-03-2562 09:05:48 56
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 08-03-2562 12:29:28 43
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-03-2562 17:39:49 60
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-03-2562 10:33:34 59
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-03-2562 14:10:59 53
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-03-2562 15:16:14 53
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-03-2562 15:21:11 52
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 06-03-2562 09:27:40 53
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-03-2562 09:37:51 58
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-03-2562 15:55:20 110
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-03-2562 15:04:33 52
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-03-2562 11:43:24 55
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-03-2562 09:41:57 52
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-03-2562 09:59:41 56
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-03-2562 18:36:40 59
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-03-2562 16:44:45 50
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-03-2562 11:53:16 56
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-03-2562 16:14:54 57
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-03-2562 09:00:09 54
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-03-2562 15:59:31 53
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-03-2562 15:03:28 45
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-03-2562 12:23:33 52
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 04-03-2562 16:14:05 63
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 - -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร