รายงาน/งบทดลอง

เมษายน 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 09-05-2561 13:52:24 41
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-05-2561 10:07:31 53
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-05-2561 16:27:25 61
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 02-05-2561 15:45:45 64
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 04-05-2561 16:40:04 55
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 04-05-2561 15:03:33 59
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-05-2561 15:28:39 61
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 04-05-2561 13:05:28 59
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-05-2561 14:54:30 57
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-05-2561 13:29:56 56
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-05-2561 13:44:39 47
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-05-2561 09:23:05 61
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-05-2561 11:51:07 47
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 03-05-2561 15:20:44 61
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 07-05-2561 10:58:56 49
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-05-2561 15:08:32 62
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-05-2561 14:33:39 58
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-05-2561 15:54:24 63
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 01-05-2561 09:57:58 87
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 02-05-2561 09:57:47 67
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 09-05-2561 09:46:17 43
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 01-05-2561 19:12:10 70
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-05-2561 09:38:09 60
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 04-05-2561 10:42:02 60
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-05-2561 13:11:53 55
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-05-2561 13:26:32 62
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-05-2561 11:15:46 54
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-05-2561 10:53:25 58
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-05-2561 15:47:45 59
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 03-05-2561 11:36:05 59
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 02-05-2561 14:40:15 61
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-05-2561 11:32:25 59
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 07-05-2561 10:53:02 49
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-05-2561 14:28:26 62
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-05-2561 16:22:40 49
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 03-05-2561 11:50:41 59
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 03-05-2561 10:57:11 60
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-05-2561 09:47:44 57
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 04-05-2561 14:40:37 58
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-05-2561 15:11:52 58
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 04-05-2561 13:40:58 57
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 04-05-2561 16:38:46 55
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-05-2561 16:15:03 66
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-05-2561 16:20:02 57
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-05-2561 16:04:32 64
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 02-05-2561 13:39:50 71
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-05-2561 12:31:57 51
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-05-2561 16:34:36 59
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-05-2561 13:59:48 59
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 03-05-2561 09:42:12 59
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 03-05-2561 13:53:07 59
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 04-05-2561 16:35:35 55
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 03-05-2561 11:05:57 65
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-05-2561 14:21:24 63
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-05-2561 10:50:33 50
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 08-05-2561 11:40:55 44
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-05-2561 13:24:22 56
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-05-2561 10:05:05 49
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-05-2561 10:31:59 59
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-05-2561 13:59:51 110
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 08-05-2561 11:16:43 89
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-05-2561 14:46:55 55
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 04-05-2561 13:51:23 56
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 03-05-2561 13:22:17 61
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-05-2561 11:23:13 60
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 04-05-2561 16:35:43 58
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-05-2561 10:16:59 48
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-05-2561 14:44:31 62
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-05-2561 15:43:35 61
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 03-05-2561 16:35:17 59
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-05-2561 14:03:48 45
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-05-2561 14:01:28 59
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-05-2561 11:05:56 65
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 06-05-2561 12:18:45 54

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร