ประกาศกรมศุลกากร


ที่เลขที่เอกสาร รายละเอียด วันที่เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1146/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร ESTIVAL FREE ZONE ของ บริษัท เอสติวัล (ไทยแลนด์) จำกัด24 กรกฎาคม 256723
2143/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร WINMORE FREE ZONE ของ บริษัท วินมอร์ อีโค แมททีเรียลส์ จำกัด23 กรกฎาคม 256756
3145/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ23 กรกฎาคม 256762
4137/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567135
5136/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 256797
6138/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567124
7142/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน16 กรกฎาคม 2567122
8139/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 256797
9140/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567104
10141/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567137
11132/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 กรกฎาคม 2567271
12133/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 กรกฎาคม 2567161
13131/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ9 กรกฎาคม 2567751
14130/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ8 กรกฎาคม 2567159
15127/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร เอ็นวี โกชั่น ของ บริษัท เอ็นวี โกชั่น จำกัด5 กรกฎาคม 2567147
16121/2567 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส ราย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)5 กรกฎาคม 2567161
17128/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ4 กรกฎาคม 2567221
18129/2567 หลักเกณฑ์และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับการนำเข้าของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท4 กรกฎาคม 2567925
19122/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567150
20123/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567122
21126/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567139
22124/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567125
23125/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567187
24119/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567303
25120/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567240
26118/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567186
27117/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567243
28116/2567 กำหนดราคาของที่นำเข้า ซึ่งได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 253021 มิถุนายน 25671,316
29111/2567 การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 2)19 มิถุนายน 2567776
30115/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร เคเอสเอสพี ของ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด18 มิถุนายน 2567315
31114/2567 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน18 มิถุนายน 2567305
32113/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ14 มิถุนายน 2567395
33109/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ13 มิถุนายน 2567304
34112/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ13 มิถุนายน 2567282
35106/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ11 มิถุนายน 2567373
36105/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ 11 มิถุนายน 2567324
37107/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ11 มิถุนายน 2567605
3899/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร SPEED ราย บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด10 มิถุนายน 2567296
3998/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567302
40100/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567270
41101/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567308
42104/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วนทางบก7 มิถุนายน 2567303
43103/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567296
44102/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567348
4595/2567 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร เอสซีลอร์ลูซอตติกา (ประเทศไทย) ราย บริษัท เอสซีลอร์ลูซอตติกา (ประเทศไทย) จำกัด6 มิถุนายน 2567284
4696/2567 รับรองสมาคมตัวแทนออกของ5 มิถุนายน 2567378
4797/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ5 มิถุนายน 2567291
4892/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567300
4991/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567214
5093/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567245
5190/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567233
5281/2567 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (ฉบับที่ 4)30 พฤษภาคม 2567495
5389/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร JST ของ บริษัท เจเอสที คาบิเนทรี จำกัด30 พฤษภาคม 2567197
5488/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท ของ บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด30 พฤษภาคม 2567238
5587/2567 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร กมลอินดัสตรี ของ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด30 พฤษภาคม 2567219
5686/2567 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน30 พฤษภาคม 2567228
5782/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ24 พฤษภาคม 2567536
5884/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ24 พฤษภาคม 2567433
5983/2567 อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ24 พฤษภาคม 2567449
6085/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร TRIO-TRONICS (THAILAND) FREE ZONE ของ บริษัท ทรีโอ-ทรอนนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด24 พฤษภาคม 2567439
6176/2567 การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) (ฉบับที่ 4)23 พฤษภาคม 2567672
6278/2567 อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ21 พฤษภาคม 2567474
6379/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ21 พฤษภาคม 2567389
6480/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ21 พฤษภาคม 2567415
6577/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน17 พฤษภาคม 2567395
6675/2567 การเริ่มดำเนินการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ16 พฤษภาคม 2567734
6773/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ14 พฤษภาคม 2567520
6874/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ14 พฤษภาคม 2567538
6972/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ13 พฤษภาคม 2567487
7068/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567448
7166/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567428
7267/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567452
7369/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567413
7470/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567453
7571/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567502
7662/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ7 พฤษภาคม 2567470
7763/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 พฤษภาคม 2567452
7864/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 พฤษภาคม 2567406
7957/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ1 พฤษภาคม 2567661
8059/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567596
8160/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567536
8261/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567517
8356/2567 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน30 เมษายน 2567531
8458/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร BYD AUTO FREE ZONE ของ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด30 เมษายน 25671,034
8555/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วนทางบก19 เมษายน 2567587
8653/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร ปลาวาฬ 7 ของ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด18 เมษายน 2567563
8754/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร ปลาวาฬ 6 ของ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด18 เมษายน 2567593
8852/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ10 เมษายน 2567796
8951/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร บริษัท ไอออน ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ของ บริษัท ไอออน ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด9 เมษายน 2567979
9049/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567665
9147/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567631
9250/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567632
9348/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567648
9442/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ4 เมษายน 2567681
9545/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ4 เมษายน 2567707
9643/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 4 เมษายน 2567657
9744/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ 4 เมษายน 2567648
9846/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ4 เมษายน 2567660
9940/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน27 มีนาคม 2567723
10038/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร DDMT FREE ZONE ของ บริษัท เดลต้า ไดกิ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด26 มีนาคม 25671,034
ผลลัพท์ทั้งหมด 3,246 จำนวน 33 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6106
อีเมล์ : 64060000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร