ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่ได้ยื่นแบบขอทำการรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบแนบ ช) ในการยื่นขอลงทะเบียนครั้งแรก

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:27:48
จำนวนผู้เข้าชม : 439

คำถาม :

กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกไม่ได้ยื่นแบบขอทำการรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบแนบ ช) ในการยื่นขอลงทะเบียนครั้งแรก แต่ภายหลังประสงค์จะขอยื่นแบบแนบดังกล่าวเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ผู้นำเข้า/ส่งออกต้องติดต่อโดยตรงที่ ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร คลองเตย เบอร์โทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 20-5908 เพื่อขอดำเนินการในเรื่องดังกล่าว


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 12:21:28
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร