กฎหมายศุลกากร

กฎหมายหลัก


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ (ภาษาไทย)22 กันยายน 2559 15:08:225,167
2 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ (ภาษาอังกฤษ)22 กันยายน 2559 15:08:281,656
3 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 247122 กันยายน 2559 15:08:391,137
4 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 247222 กันยายน 2559 15:08:44785
5 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 247422 กันยายน 2559 15:08:51713
6 กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พุทธศักราช 247522 กันยายน 2559 15:08:55782
7 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 6 ) พุทธศักราช 247922 กันยายน 2559 15:09:00807
8 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 7 ) พุทธศักราช 248022 กันยายน 2559 15:09:07738
9 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 8 ) พุทธศักราช 248022 กันยายน 2559 15:09:11687
10 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 9 ) พุทธศักราช 248222 กันยายน 2559 15:09:17771
11 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 10 ) พุทธศักราช 248322 กันยายน 2559 15:09:21677
12 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 11 ) พุทธศักราช 249022 กันยายน 2559 15:09:26672
13 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 12 ) พุทธศักราช 249722 กันยายน 2559 15:09:30716
14 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 13 ) พุทธศักราช 249922 กันยายน 2559 15:09:34749
15 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 32922 กันยายน 2559 15:04:29802
16 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักพุทธศักราช 2469 พ.ศ. 252822 กันยายน 2559 15:10:27865
17 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 253422 กันยายน 2559 15:10:37730
18 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 254022 กันยายน 2559 15:10:42667
19 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 254222 กันยายน 2559 15:10:48679
20 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 254316 กุมภาพันธ์ 2560 10:37:58777
21 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 18 ) พ.ศ. 254322 กันยายน 2559 15:11:00723
22 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 19 ) พ.ศ. 254822 กันยายน 2559 15:11:08737
23 กฎหมายหลัก( ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 254822 กันยายน 2559 15:11:14778
24 กฎหมายหลัก (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:11:25924
25 กฎหมายหลัก (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:12:011,719
26 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)22 กันยายน 2559 15:13:062,018
27 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 255722 กันยายน 2559 15:13:161,772
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกฎหมาย (สกม.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6002
อีเมล์ : 65000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร