ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมด มายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่ระบุในแบบคำขอ

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:33:03
จำนวนผู้เข้าชม : 159

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกจะต้องนำแบบคำขอมายื่นภายในวันที่ระบุไว้ในแบบคำขอหรือไม่

คำตอบ :

หากผู้นำเข้า/ส่งออกระบุวันที่ยื่นแบบคำขอไว้ในแบบคำขอแล้ว แต่ไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมด มายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่ระบุในแบบคำขอนั้นได้ กรณีนี้ ผู้นำเข้า/ส่งออกยังคง สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่นในวันอื่นได้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 12:21:09
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร