การประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:48:33
จำนวนผู้เข้าชม : 279

คำถาม :

การประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน สามารถประทับตราทับบนลายมือชื่อได้หรือไม่

คำตอบ :

ไม่อนุญาตให้ประทับตราของบริษัท/หน่วยงานทับบนลายมือชื่อ (ดูข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอและวิธีการกรอกแบบคำขอเพิ่มเติม คลิกที่นี่)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2562 11:17:06
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร