What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 รองฯ ยุทธนา เข้าตรวจเยี่ยมและให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง18 พฤษภาคม 256738
2 รองฯ นันท์ฐิตา รษก. ที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของส่วนบริการศุลกากรอยุธยา18 พฤษภาคม 256752
3 การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 3 ) 17 พฤษภาคม 2567238
4 รองฯ นันท์ฐิตา รษก. ที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดูการดำเนินงาน ณ ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ17 พฤษภาคม 2567108
5 อธิบดี และผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. ร่วมประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)17 พฤษภาคม 256772
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254017 พฤษภาคม 2567207
7 รองฯ นิติ เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2024 EP.33 16 พฤษภาคม 2567131
8 รองฯ ยุทธนา เข้าเยี่ยมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก16 พฤษภาคม 2567205
9 อธิบดี ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Rapp ตำแหน่ง Customs Liaison Officer แห่งสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย16 พฤษภาคม 2567146
10 รองฯ นิติ ให้การต้อนรับ Mr. David O’Sullivan ตำแหน่ง EU’s Sanctions พร้อมด้วยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย16 พฤษภาคม 2567102
11 รองฯ กิจจาลักษณ์ รษก. ที่ปรึกษาฯ ร่วมบรรยายในงานแสดงสินค้า INTERMACH 2024 ในหัวข้อ ”BCG Model เพื่อทางรอดอุตสาหกรรมไทยจากมาตรการภาษีคาร์บอน”16 พฤษภาคม 2567129
12 อธิบดี ให้การต้อนรับ Mr. Muhammad Moazzam Raza ตำแหน่ง Commercial Counsellor สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย15 พฤษภาคม 2567185
13 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงพยาบาลของรัฐ เพื่อข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สะดวก สบาย ใจกลางกรุง 13 พฤษภาคม 2567588
14 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> ป.ป.ง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง(WMD) 13 พฤษภาคม 2567551
15 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมการประชุมกับนายกรัฐมนตรี11 พฤษภาคม 2567369
16 รองฯ นิติ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลอง Europe Day 9 พฤษภาคม 2567384
17 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร เรื่อง แก้ไขรายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับ ของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ต่อกรมศุลกากร 8 พฤษภาคม 2567822
18 รองฯ ยุทธนา ลงพื้นที่ตรวจราชการที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง8 พฤษภาคม 2567788
19 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับ Mr. Ole Lindholm - Commercial Counsellor and Head of Trade Department ประจำสถานทูตเดนมาร์ก8 พฤษภาคม 2567519
20 รองฯ นิติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 407 พฤษภาคม 2567712
21 รองฯ ยุทธนา และรองฯ นิติ ให้การต้อนรับ Mr. David Radovanovich ตำแหน่ง Customs Counselor นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ3 พฤษภาคม 2567487
22 กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2/25673 พฤษภาคม 25672,235
23 บทความวิชาการ >> การอุทธรณ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือคำสั่งทางปกครองอื่นใดที่ไม่ใช่แบบแจ้งการประเมินอากร 2 พฤษภาคม 25671,507
24 กรมศุลกากรถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2 พฤษภาคม 25671,217
25 บทความวิชาการ >> การดำเนินการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด2 พฤษภาคม 25671,379
26 บทความวิชาการ >> หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTAs1 พฤษภาคม 25672,187
27 บทความวิชาการ >> สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากรมีอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อการนำเข้า-ส่งออก อย่างไร1 พฤษภาคม 25671,844
28 บทความวิชาการ >> แนวทางการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อรองรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล30 เมษายน 25671,716
29 บทความวิชาการ >> ทำไมหัวหอมแขกจากเมียนมาจะต้องลักลอบนำเข้า30 เมษายน 25671,908
30 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 1/2567 30 เมษายน 25671,169
31 กรมศุลกากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 256729 เมษายน 25671,514
32 อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ด่านศุลกากรจันทบุรี27 เมษายน 25671,029
33 อธิบดี และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี 27 เมษายน 25671,783
34 อธิบดีฯ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของด่านศุลกากรจันทบุรี27 เมษายน 25671,540
35 อธิบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับศักยภาพและการอำนวยความสะดวกของด่านชายแดน และระบบขนส่ง/โลจิสติกส์ ครั้งที่ 2/2567 26 เมษายน 25671,855
36 อธิบดี เข้าร่วมรับฟังข้อหารือ นายเลิศชาย พงษ์โสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย26 เมษายน 25671,680
37 ทปษ. พันธ์ทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. แถลงผลการตรวจยึดคีตามีน 320 กิโลกรัม ซุกซ่อนในฐานรองหุ่นยนต์เหล็ก26 เมษายน 25671,632
38 อธิบดีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือทางศุลกากรระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ26 เมษายน 25671,620
39 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP)25 เมษายน 25671,333
40 รองฯ ยุทธนา ลงตรวจพื้นที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24 เมษายน 25671,385
41 ทปษ. พันธ์ทอง ให้สัมภาษณ์กับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ในหัวข้อ “ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า (Multimodal Transportation)”24 เมษายน 25671,898
42 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก24 เมษายน 25671,898
43 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่ติดต่อกรมศุลกากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส23 เมษายน 25671,807
44 บทความวิชาการ >> การดำเนินการตามกฎหมายที่น่ารู้ 3 มิติ23 เมษายน 25672,428
45 อธิบดีกรมศุลกากร เยี่ยมชมศูนย์ National Border Targeting Centre (NBTC) ของ Australian Border Force (ABF)22 เมษายน 25671,496
46 บทความวิชากากร >>แนวทางการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานในศุลกากรตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)22 เมษายน 25671,592
47 บทความวิชาการ >> ที่มาของการลักลอบส่งออกไม้ท่อน และไม้แปรรูปจากประเทศไทยไปจีน22 เมษายน 25672,281
48 รองฯ นันท์ฐิตา รษก. ทปษ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 'WCO Regional Workshop on Synthetic Drug Defection PROJECT - Mail Channel (SDDP - MC)” 22 เมษายน 25671,999
49 รองฯ กิจจาลักษณ์ รษก. ที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะ และประชุมหารือกำหนดนโยบายด้านภาษีอากรสำหรับอุตสาหกรรมด้านศิลปะ22 เมษายน 25671,706
50 อธิบดีกรมศุลกากร รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ 21 เมษายน 2567935
51 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมพิธีลงนาม MOU Signing with Mongolia  20 เมษายน 25672,156
52 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบโรงบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 256720 เมษายน 25671,408
53 อธิบดีกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 25 (World Customs Organization Asia/Pacific Regional Heads of Customs Administrations: RHCA)19 เมษายน 25672,251
54 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมหารือกับผู้บัญชาการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ผู้แทนจากศุลกากรเกาหลี และผู้แทนศุลกากรมัลดีฟส์ ในระหว่างการประชุมอธิบดีศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2518 เมษายน 25671,788
55 บทความวิชาการ >> โครงการนำร่องในการอำนวยความสะดวกให้กับเคาน์เตอร์บริการ (service Counter) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ18 เมษายน 25672,334
56 บทความวิชาการ >> พัฒนาการของพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านมุมมองของการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี : ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์18 เมษายน 25672,418
57 บทความวิชาการ >> 5-STEPS จ่าย-เก็บอากรให้ครบถ้วน18 เมษายน 25672,761
58 รองฯ ยุทธนา ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์18 เมษายน 25671,778
59 อธิบดีกรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคกับอธิบดีศุลกากรญี่ปุ่นและผู้แทนจากศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง16 เมษายน 25671,792
60 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมอธิบดีศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 25 15 เมษายน 25671,618
61 ทปษ. พันธ์ทอง ร่วมแถลงข่าว "ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6000 ชิ้น ซุกริมแม่น้ำโขง"12 เมษายน 25672,352
62 อธิบดีฯ เป็นประธานการแถลงผลงานตรวจยึดสินค้าเถื่อน ในรอบครึ่งปีงบประมาณ 256711 เมษายน 25672,542
63 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. Matthew E. Wright ตำแหน่ง HIS Regional Attaché11 เมษายน 25672,376
64 ทปษ. พันธ์ทอง เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการแถลงผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศการสงกรานต์11 เมษายน 25672,329
65 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศุลกากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำกรมศุลกากร ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 11 เมษายน 25671,705
66 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND “จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก”10 เมษายน 25672,766
67 รองฯ นิติ ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง ในการเดินทางไปตรวจราชการเกาะสมุย 9 เมษายน 25672,778
68 อธิบดีฯ เป็นประธานการประชุม NSW ครั้งที่ 2/25679 เมษายน 25673,045
69 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด5 เมษายน 25673,575
70 กรมศุลกากรร่วมทำบุญตักบาตรกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และสวัสดีปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2567 5 เมษายน 25673,319
71 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากบริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดตั้งเขตปลอดอากร5 เมษายน 25673,472
72 บทความวิชาการ >> การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการขนส่งสินค้านำเข้าทางรถไฟ จากสำนักงานศุลกากรหนองคายไปยังเขตปลอดอากรของ ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์4 เมษายน 25672,935
73 บทความวิชาการ >> ผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้และวิเคราะห์มาตรการเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บได้ของ ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 25664 เมษายน 25672,522
74 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากบริษัท GAC AION ในเครือบริษัท กว่างโจว ออโตโมบิล กรุ๊ป หรือ จีเอซี (Guangzhou Automobile Group หรือ GAC)4 เมษายน 25673,596
75 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท FedEx Express ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี3 เมษายน 25673,909
76 รองฯ ยุทธนา เข้าตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่กลอง3 เมษายน 25673,922
77 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก United Kingdom Home Office International Operations ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ2 เมษายน 25672,928
78 รองฯ ยุทธนา เข้าตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรระนอง2 เมษายน 25673,100
79 รองฯ ยุทธนา เข้าตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 เมษายน 25673,619
80 อธิบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิด “อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง” 1 เมษายน 25673,708
81 รองฯ ยุทธนา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการท่าเรือน้ำลึกประจวบ ภายใต้การดูแลของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 เมษายน 25672,496
82 ทปษ. พันธ์ทอง ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดียน (The Guardian) ในประเด็นเรื่อง “CITES” 1 เมษายน 25673,875
83 รองฯ ยุทธนา เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจศุลกากรปฐมพร และด่านศุลกากรชุมพร1 เมษายน 25673,720
84 รองฯ กิจจาลักษณ์ รษก. ที่ปรึกษาฯ และคณะทำงานศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและระบบขนส่ง ศึกษาโครงการนำร่องส่งออกทุเรียนไปจีนด้วยระบบขนส่งทางรางไทย ลาว จีน ณ จังหวัดหนองคาย30 มีนาคม 25673,197
85 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 129 มีนาคม 25673,735
86 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้กรมศุลกากร เน้นอำนวยความสะดวกทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยเทคโนโลยี สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม28 มีนาคม 25672,788
87 ที่ปรึกษาฯ พันธ์ทอง และรองฯ ยุทธนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2567 27 มีนาคม 25672,883
88 การรับฟังความคิดเห็นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการขนส่งของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรทางรถไฟ26 มีนาคม 25672,145
89 ทปษ. พันธ์ทอง ให้การต้อนรับและเป็นประธานในการประชุมระหว่างกรมศุลกากรและผู้แทนจาก National Assembly Budget Office แห่งสาธารณรัฐเกาหลี26 มีนาคม 25674,449
90 รษก. ทปษ. กิจจาลักษณ์ เข้าร่วมให้ข้อมูลและความเห็นในเรื่องความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา26 มีนาคม 25674,640
91 สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการในการรวบรวมผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรของผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มีนาคม 25675,048
92 รองฯ นิติ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย 20 มีนาคม 25673,163
93 รษก. ทปษ. นันท์ฐิตา ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม18 มีนาคม 25674,093
94 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานทูตเปรูประจำประเทศไทย18 มีนาคม 25673,438
95 รษก. ทปษ. นันท์ฐิตา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา18 มีนาคม 25673,786
96 รษก. ทปษ. นันท์ฐิตา ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา18 มีนาคม 25674,461
97 การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม15 มีนาคม 25672,624
98 ทปษ. พันธ์ทอง ศึกษาดูงาน ณ Haneda Branch Customs , ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น15 มีนาคม 25673,685
99 ทปษ. พันธ์ทอง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Narita Branch Customs , ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น14 มีนาคม 25674,265
100 ทปษ. พันธ์ทอง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Tokyo Customs Headquarters , กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 13 มีนาคม 25674,791
ผลลัพท์ทั้งหมด 2,442 จำนวน 25 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร