ข่าวสารทั่วไป

What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 พิธีเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System)24 พฤษภาคม 256293
2 กรมศุลกากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒23 พฤษภาคม 2562102
3 ทปษ.ชัยยุทธ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) 21 พฤษภาคม 2562124
4 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิด 'โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ' เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256221 พฤษภาคม 2562124
5 กรมศุลกากรร่วมกับองค์การศุลกากรโลกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบสวนปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย21 พฤษภาคม 2562219
6 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ17 พฤษภาคม 2562177
7 ผอ.ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศล-สาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือฯ ครบรอบ 68 ปี16 พฤษภาคม 2562210
8 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 พฤษภาคม 2562727
9 อธิบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (National Crime Agency : NCA) ประจำประเทศไทย15 พฤษภาคม 2562188
10 อธิบดี และทปษ.ชูชัยฯ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก15 พฤษภาคม 2562162
11 ผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 115 พฤษภาคม 2562180
12 อธิบดี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดฯ15 พฤษภาคม 2562215
13 บทความทางวิชาการ : เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า13 พฤษภาคม 25621,376
14 ศุลกากร เปิดอาคารด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่เตรียมพร้อมประตูการค้าสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 13 พฤษภาคม 2562294
15 ทปษ.ชัยยุทธฯ และคณะ เข้าร่วมการประชุม Regional Heads of Customs Administration (RHCA) ครั้งที่ 2013 พฤษภาคม 2562208
16 รองฯบุญเทียม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร ครั้งที่ 1/256213 พฤษภาคม 2562211
17 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว8 พฤษภาคม 2562474
18 กรมศุลกากรร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒8 พฤษภาคม 2562324
19 กรมศุลกากรจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒7 พฤษภาคม 2562244
20 รองฯบุญเทียม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก7 พฤษภาคม 2562272
21 ทปษ.วิจักษณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ Tariff e-Service , ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) และการทำประชาพิจารณ์7 พฤษภาคม 2562585
22 อธิบดี ทปษ.ชัยยุทธ ต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) 3 พฤษภาคม 2562342
23 สถาบันวิทยาการศุลกากร ประกาศ(เพิ่มเติม) การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 25621 พฤษภาคม 2562849
24 ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี บ.การบินไทยฯ ครบรอบปีที่ 591 พฤษภาคม 2562347
25 อธิบดี ให้การต้อนรับ Australian Border Force (ABF), Superintendent Wayne Moran และ Superintendent Nathern MINCHIN, A/g Counselor, ABF1 พฤษภาคม 2562350
26 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ1 พฤษภาคม 2562332
27 บทความทางวิชาการ : มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐30 เมษายน 2562673
28 กรมศุลกากร ร่วมลงนามถวาย พระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ30 เมษายน 2562345
29 บทความทางวิชาการ : แง่คิดในการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิค่าเช่าบ้านข้าราชการ26 เมษายน 2562619
30 ผอ.สสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรการส่งเสริมการส่งออก : จากกฎหมายสู่ภาคปฏิบัติ ในโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/256226 เมษายน 2562514
31 อธิบดีฯ เข้าร่วมโครงการ Study Visit Program for Thai Customs Department ณ ประเทศญี่ปุ่น24 เมษายน 2562435
32 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา“โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร”เรื่อง มาตรการส่งเสริมการส่งออก : จากกฎหมายสู่ภาคปฏิบัติ 24 เมษายน 2562764
33 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของ ศภ.2 ครั้งที่ 3/256224 เมษายน 2562471
34 กระทรวงการคลัง ถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 923 เมษายน 2562296
35 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมราชการ ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ23 เมษายน 2562441
36 นายกฯ เป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) 23 เมษายน 2562418
37 กรมศุลกากร ถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ22 เมษายน 2562396
38 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จับกุมชาวต่างชาตินำเข้าโคเคนอย่างต่อเนื่อง 19 เมษายน 2562505
39 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพรจาก รมช.คลัง และปลัดฯคลัง11 เมษายน 2562573
40 ทปษ.ชัยยุทธ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเซีย11 เมษายน 2562446
41 กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมเรือประมงดัดแปลง จำนวน 2 ลำ ลักลอบนำเข้าน้ำมันดีเซลผิดกฎหมาย 140,000 ลิตร มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท 11 เมษายน 2562582
42 ศุลกากร จับกุมผู้ต้องหาชายชาวเซเนกัล ลักลอบนำเข้าโคเคน มูลค่ากว่า 5.7 ล้านบาท10 เมษายน 2562607
43 "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2562" สนใจ คลิ๊ก5 เมษายน 25621,612
44 6 ช่องทางการสื่อสารของกรมศุลกากร5 เมษายน 2562523
45 กรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดการสกัดกั้นยาเสพติด และนโยบายดูแลความปลอดภัยทางทะเลแก่ผู้เดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์5 เมษายน 2562500
46 การศึกษาดูงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก เกี่ยวกับ มาตรการเพื่อยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing Business: Trading Across Border)5 เมษายน 2562509
47 การใช้อำนาจดุลยพินิจของพนักงานศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (บทความโดย..นายศักดิ์ชัย สักกะบูชา นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร)4 เมษายน 25621,007
48 อธิบดีฯ พร้อมด้วย ทปษ.วิจักษณ์ฯ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพันธมิตรศุลกากร ครั้งที่ 2/25624 เมษายน 2562429
49 อธิบดีฯ พร้อมด้วยทปษ.ชูชัยฯ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานผลักดันและให้การสนับสนุนการปรับลดขั้นตอนและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW4 เมษายน 2562517
50 ทปษ.ชัยยุทธฯ พร้อมด้วย ผอ.สผต.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศุลกากรร่วมไทย-มาเลเซียเพื่อพื้นที่พัฒนาร่วม ครั้งที่ 234 เมษายน 2562465
51 การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก ครั้งที่ 2/2562 3 เมษายน 2562544
52 อธิบดีฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลอภิปรายกลุ่ม และให้ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม กรมศุลกากร ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร'2 เมษายน 2562456
53 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมงานสถาปนากระทรวง ครบรอบ 144 ปี1 เมษายน 2562533
54 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารด่านศุลกากรหนองคาย1 เมษายน 2562535
55 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร28 มีนาคม 2562431
56 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 28 มีนาคม 2562519
57 ระเบียบการแถลงข่าวของกรมศุลกากร28 มีนาคม 2562729
58 กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) ทางทะเลและทางอากาศ28 มีนาคม 2562707
59 ทปษ.ชูชัย เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 328 มีนาคม 2562420
60 อธิบดี เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย และพิธีทำลายของกลางคดีลักลอบหนีศุลกากร27 มีนาคม 2562445
61 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมชิปปิ้งฯ27 มีนาคม 2562551
62 New e-Bill Payment26 มีนาคม 2562781
63 รองฯ สรศักดิ์ มีนะโตรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกาหลี ในโอกาสหารือการจัดประชุม Official Meeting for AEO MRA Pilot Program and AEO Joint Trade Event ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี 26 มีนาคม 2562503
64 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของด่านในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 225 มีนาคม 2562552
65 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Leave)”21 มีนาคม 2562864
66 ที่ปรึกษาฯ ชัยยุทธ คำคุณ และคณะ ให้การต้อนรับ Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag รองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT)19 มีนาคม 2562483
67 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย19 มีนาคม 2562727
68 อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Lee Kwang-woo Customs Attaché สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 18 มีนาคม 2562450
69 ที่ปรึกษาฯชัยยุทธ คำคุณ ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงสถิติผลงานการจับกุมการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องในรอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 256218 มีนาคม 2562535
70 ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ทางเว็ปไซต์ www.dft.go.th18 มีนาคม 2562485
71 การประชุม AEO-MRA Joint Site Validation ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรออสเตรเลีย (Department of Home Affairs incorporating Australian Border Force) ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ ประเทศออสเตรเลีย18 มีนาคม 2562680
72 ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Declaration of Origin: DoO) ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)13 มีนาคม 2562903
73 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Declaration of Origin: DoO) ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)8 มีนาคม 25621,310
74 คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 8 มีนาคม 2562343
75 กรมธนารักษ์ : เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒5 มีนาคม 2562851
76 ศุลกากรชู 3 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business5 มีนาคม 25621,807
77 อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยอย่างไร?5 มีนาคม 2562911
78 สารจากผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร “โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร”1 มีนาคม 25621,226
79 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน28 กุมภาพันธ์ 25621,069
80 การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ครั้งที่ 2/256220 กุมภาพันธ์ 25621,124
81 ทปษ.ชัยยุทธ คำคุณ ให้การต้อนรับ Ms. Isabelle De Stobbeleir, Counsellor และผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย 15 กุมภาพันธ์ 2562769
82 ทปษ.วิจักษณ์ฯ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 15 กุมภาพันธ์ 2562856
83 ระบบ e-Bill Payment15 กุมภาพันธ์ 25624,167
84 นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผอ.สำนักบริหารกลาง และคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ซึ่งเป็นสมาชิกตามโครงการพันธมิตรศุลกากร นำโดยนายเอกราช นิโรจน์ (Director-Sourcing and Supply Management -SCG Packaging ได้มอบกล่องกระดาษ (Paper-X) ให้แก่ กรมศุลกากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"12 กุมภาพันธ์ 2562894
85 The Customs Department held “Customs 2019 : The Next to Beyond” to step a Modern Customs Service11 กุมภาพันธ์ 25621,529
86 กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีการนำเข้าหน้ากากกันฝุ่น 28 มกราคม 25623,119
87 ประกาศรับสมัครสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 1 /256225 มกราคม 25622,224
88 International Customs Day & Ministry of Justice @ Beijing25 มกราคม 25621,193
89 ประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Online Customs Registration)25 มกราคม 25622,210
90 กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีการนำเข้าแบบของเร่งด่วนทางอากาศยาน 17 มกราคม 25622,469
91 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (Bill Payment)14 มกราคม 25622,743
92 วิธีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking14 มกราคม 25626,921
93 กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 256110 มกราคม 25621,493
94 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “Customs 2019 : The Next to Beyond”10 มกราคม 25623,798
95 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627 มกราคม 25621,568
96 ประกาศผลการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 256128 ธันวาคม 25613,037
97 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล27 ธันวาคม 25611,439
98 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25624 ธันวาคม 25613,109
99 กรมศุลกากรเตือนอย่าหลงเชื่อ3 ธันวาคม 25612,633
100 แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 256120 พฤศจิกายน 25613,595
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,197 จำนวน 12 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร