ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)14 มีนาคม 2566 09:19:55247
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ14 มีนาคม 2566 09:21:30172
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญ และกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)14 มีนาคม 2566 09:21:43177
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ14 มีนาคม 2566 09:21:56209
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร14 มีนาคม 2566 09:22:17231
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า14 มีนาคม 2566 09:22:28173
7 กระบวนการรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร14 มีนาคม 2566 09:26:22182
8 กระบวนการรับลงทะเบียนตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ14 มีนาคม 2566 09:26:32149
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ14 มีนาคม 2566 09:25:25181
10 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม14 มีนาคม 2566 09:22:40161
11 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว14 มีนาคม 2566 09:25:39164
12 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ14 มีนาคม 2566 09:25:53265
13 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก14 มีนาคม 2566 09:26:09225
14 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน14 มีนาคม 2566 09:22:52172
15 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ14 มีนาคม 2566 09:24:15183
16 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า14 มีนาคม 2566 09:24:29174
17 กระบวนการงานสารบรรณ14 มีนาคม 2566 09:24:46197
18 กระบวนการคืนอากรทั่วไป14 มีนาคม 2566 09:25:01195
19 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักร14 มีนาคม 2566 09:25:13166
20 กระบวนการการตรวจตัดปีและการตรวจราชการ20 มีนาคม 2566 16:25:10168
21 กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ14 มีนาคม 2566 09:27:07182
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร