บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,364 เข้าชมวันนี้
  • 80,691 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,688,310 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567 15:29:122,886
2 การขออนุญาตนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)30 เมษายน 2567 15:20:243,075
3 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)30 เมษายน 2567 15:20:103,058
4 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว30 เมษายน 2567 15:19:573,050
5 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน30 เมษายน 2567 15:19:493,184
6 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ30 เมษายน 2567 15:19:353,235
7 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว30 เมษายน 2567 15:19:342,920
8 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 30 เมษายน 2567 15:19:232,907
9 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)30 เมษายน 2567 15:19:063,335
10 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง30 เมษายน 2567 15:19:052,808
11 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์30 เมษายน 2567 15:18:463,219
12 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight)30 เมษายน 2567 15:18:373,186
13 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ30 เมษายน 2567 15:18:272,911
14 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร30 เมษายน 2567 15:18:103,090
15 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 30 เมษายน 2567 15:18:053,069
16 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 30 เมษายน 2567 15:17:472,949
17 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน30 เมษายน 2567 15:17:453,056
18 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ 30 เมษายน 2567 15:17:333,102
19 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 30 เมษายน 2567 15:17:193,266
20 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน30 เมษายน 2567 15:17:153,048
21 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond) 30 เมษายน 2567 15:17:043,123
22 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต 30 เมษายน 2567 15:16:453,009
23 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)30 เมษายน 2567 15:16:303,883
24 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 30 เมษายน 2567 15:16:063,615
25 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567 15:15:582,929
26 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 30 เมษายน 2567 15:15:522,798
27 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ 30 เมษายน 2567 15:15:262,767
28 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน30 เมษายน 2567 15:15:212,866
29 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:15:092,841
30 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ30 เมษายน 2567 15:14:522,914
31 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ 30 เมษายน 2567 15:14:492,770
32 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน30 เมษายน 2567 15:14:312,806
33 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:14:192,701
34 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 30 เมษายน 2567 15:14:142,875
35 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน 30 เมษายน 2567 15:13:542,977
36 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:13:482,755
37 การแจ้งเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน 30 เมษายน 2567 15:13:232,851
38 การจัดตั้งเขตปลอดอากร ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร30 เมษายน 2567 15:13:103,105
39 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:13:092,719
40 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:12:532,908
41 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ30 เมษายน 2567 15:12:372,874
42 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:12:203,138
43 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:12:082,678
44 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 30 เมษายน 2567 15:12:033,016
45 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:11:402,732
46 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 30 เมษายน 2567 15:11:122,841
47 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:11:062,711
48 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 30 เมษายน 2567 15:10:442,810
49 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:10:322,845
50 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกรณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว30 เมษายน 2567 15:10:312,894
51 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต 30 เมษายน 2567 15:10:182,876
52 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น30 เมษายน 2567 15:10:052,764
53 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต30 เมษายน 2567 15:09:502,864
54 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:09:402,694
55 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด 30 เมษายน 2567 15:09:352,853
56 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล30 เมษายน 2567 15:09:012,754
57 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า30 เมษายน 2567 15:08:552,926
58 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป 30 เมษายน 2567 15:08:432,917
59 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:08:342,790
60 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลักการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบกิจการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 30 เมษายน 2567 15:08:323,101
61 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม 30 เมษายน 2567 15:08:133,047
62 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:08:032,698
63 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:07:382,727
64 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 30 เมษายน 2567 15:07:243,158
65 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย 30 เมษายน 2567 15:07:133,459
66 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:06:542,806
67 การยื่นคำร้องขออนุมัติจัดเก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ30 เมษายน 2567 15:06:333,257
68 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 เมษายน 2567 15:06:152,854
69 กระบวนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก30 เมษายน 2567 15:05:41626
70 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์30 เมษายน 2567 15:04:453,612
ผลลัพท์ทั้งหมด 70 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร