สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด13 กันยายน 256643
2 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง12 กันยายน 256645
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 กันยายน 256653
4 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย8 กันยายน 256640
5 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 กันยายน 256637
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 256647
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กันยายน 256636
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 5 กันยายน 256637
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 กันยายน 256666
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 กันยายน 256640
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)4 กันยายน 256640
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กันยายน 256651
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)4 กันยายน 256641
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กันยายน 256636
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 กันยายน 256639
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนlสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 1 กันยายน 256659
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 กันยายน 256649
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25661 กันยายน 256663
19 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256663
20 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256657
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ31 สิงหาคม 256672
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี28 สิงหาคม 256649
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 ด่านศุลกากรนครพนม28 สิงหาคม 256645
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)21 สิงหาคม 256658
25 รายงาน สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 256616 สิงหาคม 256688
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)9 สิงหาคม 256663
27 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8 สิงหาคม 256677
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 สิงหาคม 256672
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)7 สิงหาคม 256678
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 สิงหาคม 256665
31 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 สิงหาคม 256662
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)7 สิงหาคม 256694
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 สิงหาคม 256669
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 สิงหาคม 256664
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 สิงหาคม 256668
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4 สิงหาคม 256662
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว4 สิงหาคม 2566105
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 สิงหาคม 256673
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 สิงหาคม 256665
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 สิงหาคม 256663
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 สิงหาคม 256661
42 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ดสบ.27 กรกฎาคม 256668
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี26 กรกฎาคม 256666
44 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน21 กรกฎาคม 256669
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 หน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256518 กรกฎาคม 256670
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256518 กรกฎาคม 256670
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256663
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256665
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256618 กรกฎาคม 256664
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256618 กรกฎาคม 256673
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 256618 กรกฎาคม 256663
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 มิถุนายน 256618 กรกฎาคม 256660
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 11 กรกฎาคม 256618 กรกฎาคม 256671
54 สรุปผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ของ สบพ. สลข.17 กรกฎาคม 256687
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256671
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256670
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256671
58 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 กรกฎาคม 256676
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด7 กรกฎาคม 256679
60 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่26 กรกฎาคม 256691
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน6 กรกฎาคม 256676
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กรกฎาคม 256664
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 กรกฎาคม 256687
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กรกฎาคม 256672
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 กรกฎาคม 256671
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 256679
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 256667
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 2566115
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 256658
70 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรระนอง4 กรกฎาคม 256663
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กรกฎาคม 256664
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 กรกฎาคม 256674
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร3 กรกฎาคม 256676
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 กรกฎาคม 256674
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กรกฎาคม 256684
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี30 มิถุนายน 256664
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (ดสบ)28 มิถุนายน 256682
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566134
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566117
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน15 มิถุนายน 256682
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ฝพด .1 สบพ สลข.13 มิถุนายน 256695
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ6 มิถุนายน 256693
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด6 มิถุนายน 256688
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)6 มิถุนายน 256687
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรคลองใหญ่)2 มิถุนายน 256677
86 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรระนอง2 มิถุนายน 256687
87 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มิถุนายน 256681
88 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย2 มิถุนายน 256681
89 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มิถุนายน 256682
90 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑1 มิถุนายน 256685
91 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มิถุนายน 256689
92 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรชุมพร1 มิถุนายน 256681
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 มิถุนายน 256677
94 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน1 มิถุนายน 256681
95 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่21 มิถุนายน 256681
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 มิถุนายน 256686
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม) 1 มิถุนายน 256687
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)1 มิถุนายน 256674
99 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 พฤษภาคม 256697
100 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน9 พฤษภาคม 2566248
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,585 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร