การกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
  กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
  อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
  - ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
  - ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
  - ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

  ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
  ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร