พิกัดศุลกากร

คำวินิจฉัยพิกัด & อุทธรณ์

ปีครั้งที่วันที่ปรับปรุงล่าสุด
2561ครั้งที่ 3/256114 กุมภาพันธ์ 2562 10:52:58
 ครั้งที่ 2/256114 กุมภาพันธ์ 2562 10:31:33
2560ครั้งที่ 1/25609 สิงหาคม 2560 15:29:22
 ครั้งที่ 3/25609 สิงหาคม 2560 15:41:52
 ครั้งที่ 5/256010 สิงหาคม 2560 09:58:09
 ครั้งที่ 6/256010 สิงหาคม 2560 10:06:47
 ครั้งที่ 7/25601 กุมภาพันธ์ 2562 13:44:40
 ครั้งที่ 9/25601 กุมภาพันธ์ 2562 13:56:45
 ครั้งที่ 10/25601 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:49
 ครั้งที่ 11/25601 กุมภาพันธ์ 2562 14:27:09
 ครั้งที่ 12/25601 กุมภาพันธ์ 2562 14:34:23
 ครั้งที่ 14/25601 กุมภาพันธ์ 2562 14:42:10
 ครั้งที่ 15/25601 กุมภาพันธ์ 2562 14:48:34
 ครั้งที่ 16/25601 กุมภาพันธ์ 2562 14:57:12
 ครั้งที่ 17/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:03:51
 ครั้งที่ 19/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:08
 ครั้งที่ 20/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:17:08
 ครั้งที่ 21/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:29:25
 ครั้งที่ 22/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:35:51
 ครั้งที่ 24/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:43:27
 ครั้งที่ 25/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:49:20
 ครั้งที่ 26/25601 กุมภาพันธ์ 2562 15:57:06
2559ครั้งที่ 1/255916 ธันวาคม 2559 10:48:25
 ครั้งที่ 3/255916 ธันวาคม 2559 10:58:15
 ครั้งที่ 4/255916 ธันวาคม 2559 11:06:16
 ครั้งที่ 5/255916 ธันวาคม 2559 11:10:59
 ครั้งที่ 6/255916 ธันวาคม 2559 11:21:25
 ครั้งที่ 8/255922 สิงหาคม 2560 13:38:50
 ครั้งที่ 10/255922 สิงหาคม 2560 13:54:35
 ครั้งที่ 11/255922 สิงหาคม 2560 14:01:09
2558ครั้งที่ 2/255816 ธันวาคม 2559 10:16:20
 ครั้งที่ 3/255816 ธันวาคม 2559 10:20:44
 ครั้งที่ 4/255816 ธันวาคม 2559 10:25:15
 ครั้งที่ 5/255816 ธันวาคม 2559 10:29:03
 ครั้งที่ 6/255816 ธันวาคม 2559 10:35:04
 ครั้งที่ 7/255816 ธันวาคม 2559 10:37:56
 ครั้งที่ 8/255816 ธันวาคม 2559 10:45:24
2557ครั้งที่ 1/255715 ธันวาคม 2559 16:34:42
 ครั้งที่ 3/255716 ธันวาคม 2559 09:42:08
 ครั้งที่ 4/255715 ธันวาคม 2559 16:40:24
 ครั้งที่ 5/255715 ธันวาคม 2559 16:48:10
 ครั้งที่ 6/255715 ธันวาคม 2559 16:58:34
 ครั้งที่ 7/255716 ธันวาคม 2559 10:04:06
 ครั้งที่ 8/255716 ธันวาคม 2559 09:40:19
2556ครั้งที่ 1/255615 ธันวาคม 2559 15:45:07
 ครั้งที่ 2/255615 ธันวาคม 2559 15:48:40
 ครั้งที่ 3/255615 ธันวาคม 2559 15:53:56
 ครั้งที่ 4/255615 ธันวาคม 2559 15:58:13
 ครั้งที่ 5/255615 ธันวาคม 2559 16:08:52
 ครั้งที่ 6/255615 ธันวาคม 2559 16:15:00
 ครั้งที่ 7/255615 ธันวาคม 2559 16:28:04
2555ครั้งที่ 1/255515 ธันวาคม 2559 15:06:14
 ครั้งที่ 2/255515 ธันวาคม 2559 15:13:15
 ครั้งที่ 3/255515 ธันวาคม 2559 15:24:21
 ครั้งที่ 5/255515 ธันวาคม 2559 15:34:05
 ครั้งที่ 10/255515 ธันวาคม 2559 15:41:53
2554ครั้งที่ 1/255415 ธันวาคม 2559 14:16:19
 ครั้งที่ 2/255415 ธันวาคม 2559 14:26:21
 ครั้งที่ 4/255415 ธันวาคม 2559 14:32:18
 ครั้งที่ 5/255415 ธันวาคม 2559 14:43:26
2553ครั้งที่ 2/255315 ธันวาคม 2559 13:23:32
 ครั้งที่ 3/255315 ธันวาคม 2559 13:38:31
 ครั้งที่ 5/255315 ธันวาคม 2559 13:46:18
 ครั้งที่ 6/255315 ธันวาคม 2559 13:51:01
 ครั้งที่ 7/255315 ธันวาคม 2559 13:56:10
 ครั้งที่ 8/255315 ธันวาคม 2559 14:03:09
2552ครั้งที่ 3/255215 ธันวาคม 2559 12:14:58
 ครั้งที่ 6/255215 ธันวาคม 2559 13:05:59
 ครั้งที่ 7/255215 ธันวาคม 2559 13:27:41
2551ครั้งที่ 1/255115 ธันวาคม 2559 12:03:49
2550ครั้งที่ 1/2550 15 ธันวาคม 2559 11:29:04
 ครั้งที่ 3(5พ)/255015 ธันวาคม 2559 11:32:39
 ครั้งที่ 6(6พ)/255015 ธันวาคม 2559 11:47:04
 ครั้งที่ 8/255015 ธันวาคม 2559 11:51:21
2549ครั้งที่ 1(1พ)/254915 ธันวาคม 2559 10:03:18
 ครั้งที่ 2(2พ)/254915 ธันวาคม 2559 10:14:35
 ครั้งที่ 4(3พ)/254915 ธันวาคม 2559 10:31:07
 ครั้งที่ 7(4พ)/254915 ธันวาคม 2559 11:19:52
2548ครั้งที่ 114 ธันวาคม 2559 11:28:04
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร