ประกาศกรมศุลกากร


ที่เลขที่เอกสาร รายละเอียด วันที่เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1146/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร ESTIVAL FREE ZONE ของ บริษัท เอสติวัล (ไทยแลนด์) จำกัด24 กรกฎาคม 256767
2144/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร เศรษฐีกาญจนา ราย บริษัท เศรษฐีกาญจนา จำกัด24 กรกฎาคม 256722
3143/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร WINMORE FREE ZONE ของ บริษัท วินมอร์ อีโค แมททีเรียลส์ จำกัด23 กรกฎาคม 256760
4145/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ23 กรกฎาคม 256773
5137/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567139
6136/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567100
7138/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567126
8142/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน16 กรกฎาคม 2567125
9139/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567102
10140/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567106
11141/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ16 กรกฎาคม 2567142
12132/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 กรกฎาคม 2567272
13133/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 กรกฎาคม 2567163
14131/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ9 กรกฎาคม 2567762
15130/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ8 กรกฎาคม 2567162
16127/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร เอ็นวี โกชั่น ของ บริษัท เอ็นวี โกชั่น จำกัด5 กรกฎาคม 2567148
17121/2567 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส ราย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)5 กรกฎาคม 2567162
18128/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ4 กรกฎาคม 2567223
19129/2567 หลักเกณฑ์และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับการนำเข้าของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท4 กรกฎาคม 2567936
20122/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567151
21123/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567123
22126/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567140
23124/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567127
24125/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ3 กรกฎาคม 2567189
25119/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567307
26120/2567 อนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567244
27118/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567192
28117/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ25 มิถุนายน 2567245
29116/2567 กำหนดราคาของที่นำเข้า ซึ่งได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 253021 มิถุนายน 25671,321
30111/2567 การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 2)19 มิถุนายน 2567781
31115/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร เคเอสเอสพี ของ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด18 มิถุนายน 2567316
32114/2567 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน18 มิถุนายน 2567311
33113/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ14 มิถุนายน 2567401
34109/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ13 มิถุนายน 2567309
35112/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ13 มิถุนายน 2567290
36106/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ11 มิถุนายน 2567377
37105/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ 11 มิถุนายน 2567328
38107/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ11 มิถุนายน 2567607
3999/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร SPEED ราย บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด10 มิถุนายน 2567301
4098/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567307
41100/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567271
42101/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567319
43104/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วนทางบก7 มิถุนายน 2567307
44103/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567301
45102/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ7 มิถุนายน 2567358
4695/2567 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร เอสซีลอร์ลูซอตติกา (ประเทศไทย) ราย บริษัท เอสซีลอร์ลูซอตติกา (ประเทศไทย) จำกัด6 มิถุนายน 2567288
4796/2567 รับรองสมาคมตัวแทนออกของ5 มิถุนายน 2567386
4897/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ5 มิถุนายน 2567296
4992/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567304
5091/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567217
5193/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567245
5290/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 พฤษภาคม 2567236
5381/2567 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (ฉบับที่ 4)30 พฤษภาคม 2567497
5489/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร JST ของ บริษัท เจเอสที คาบิเนทรี จำกัด30 พฤษภาคม 2567201
5588/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท ของ บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด30 พฤษภาคม 2567242
5687/2567 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร กมลอินดัสตรี ของ บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด30 พฤษภาคม 2567224
5786/2567 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน30 พฤษภาคม 2567231
5882/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ24 พฤษภาคม 2567539
5984/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ24 พฤษภาคม 2567437
6083/2567 อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ24 พฤษภาคม 2567453
6185/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร TRIO-TRONICS (THAILAND) FREE ZONE ของ บริษัท ทรีโอ-ทรอนนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด24 พฤษภาคม 2567442
6276/2567 การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) (ฉบับที่ 4)23 พฤษภาคม 2567673
6378/2567 อนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ21 พฤษภาคม 2567476
6479/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ21 พฤษภาคม 2567391
6580/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ21 พฤษภาคม 2567419
6677/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน17 พฤษภาคม 2567396
6775/2567 การเริ่มดำเนินการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ16 พฤษภาคม 2567739
6873/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ14 พฤษภาคม 2567524
6974/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ14 พฤษภาคม 2567541
7072/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ13 พฤษภาคม 2567492
7168/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567457
7266/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567431
7367/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567458
7469/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567418
7570/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567457
7671/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ9 พฤษภาคม 2567505
7762/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ7 พฤษภาคม 2567478
7863/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 พฤษภาคม 2567455
7964/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ7 พฤษภาคม 2567411
8057/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ1 พฤษภาคม 2567666
8159/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567602
8260/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567541
8361/2567 ให้ผู้ประกอบการสิ้นสภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 เมษายน 2567517
8456/2567 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน30 เมษายน 2567537
8558/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร BYD AUTO FREE ZONE ของ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด30 เมษายน 25671,041
8655/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วนทางบก19 เมษายน 2567593
8753/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร ปลาวาฬ 7 ของ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด18 เมษายน 2567564
8854/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร ปลาวาฬ 6 ของ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด18 เมษายน 2567597
8952/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ10 เมษายน 2567798
9051/2567 การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร บริษัท ไอออน ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ของ บริษัท ไอออน ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด9 เมษายน 2567982
9149/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567672
9247/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567635
9350/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567633
9448/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ9 เมษายน 2567649
9542/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ4 เมษายน 2567686
9645/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ4 เมษายน 2567708
9743/2567 ผลการทบทวนสถานภาพตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 4 เมษายน 2567665
9844/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ 4 เมษายน 2567652
9946/2567 ผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ4 เมษายน 2567666
10040/2567 อนุมัติต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน27 มีนาคม 2567730
ผลลัพท์ทั้งหมด 3,247 จำนวน 33 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6106
อีเมล์ : 64060000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร