บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 72 เข้าชมวันนี้
  • 131,891 เข้าชมเดือนนี้
  • 12,837,263 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 8419.40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-03-2566 16:23:51
2 ISO Port Code ISO Port Code 28-03-2566 16:44:03
3 เพิ่มพิกัด 8549.99.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 28-03-2566 10:28:44
4 Permission Goods Zip Permission Goods 28-03-2566 10:22:37
5 Permission Goods Excel Permission Goods 28-03-2566 10:22:15
6 เพิ่มพิกัด 8421.99.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2566 15:35:18
7 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-03-2566 16:09:34
8 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+24_03_2566) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 24-03-2566 14:22:07
9 Area Code Area Code 23-03-2566 09:30:47
10 เพิ่มพิกัด 8507.10.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 14:04:49
11 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 12:16:48
12 เพิ่มพิกัด 8516.80.90 และ 8516.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:56:52
13 เพิ่มพิกัด 8408.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:47:20
14 เพิ่มพิกัด 7212.10.94 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:39:08
15 เพิ่มพิกัด 8507.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:37:43
16 เพิ่มพิกัด 7607.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:36:06
17 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:34:39
18 เพิ่มพิกัด 6506.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:32:55
19 เพิ่มพิกัด 7606.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 11:31:04
20 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2566 10:58:17
21 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 16-03-2566 08:50:42
22 Excise Tariff Excise Tariff > 15-03-2566 17:09:03
23 เพิ่มพิกัด 8703.24.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-03-2566 15:14:14
24 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566) Tariff Statistic 02-03-2566 17:19:32
25 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 01-03-2566 16:20:39
26 เพิ่มพิกัด 3209.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-03-2566 13:51:15
27 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2566 14:57:05
28 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 16:02:37
29 เพิ่มพิกัด 6601.99.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 16:00:57
30 เพิ่มพิกัด 8711.30.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 15:59:35
31 เพิ่มพิกัด 9612.10.90 และ 8479.82.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 15:57:17
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2566 14:34:15
33 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน PKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 07-02-2566 08:41:30
34 เพิ่มพิกัด 3926.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-02-2566 11:03:39
35 Unit Code Unit Code 27-01-2566 14:34:25
36 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2566 15:39:52
37 เพิ่มพิกัด 8207.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-01-2566 16:40:10
38 เพิ่มพิกัด 4016.92.90 และ 4202.22.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-01-2566 11:12:10
39 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EGP Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 16-01-2566 10:46:06
40 เพิ่มพิกัด 8513.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-01-2566 07:39:26
41 เพิ่มพิกัด 2101.11.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2566 07:15:08
42 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร Import Duty Rate > 10-01-2566 14:50:00
43 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ MCC Privilage Code 10-01-2566 14:49:00
44 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6) Import Duty Rate > 10-01-2566 14:00:08
45 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ 380 Privilage Code 10-01-2566 13:59:03
46 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 04-01-2566 09:44:46
47 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-12-2565 16:34:34
48 เพิ่มพิกัด 3402.50.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-12-2565 14:14:41
49 เพิ่มพิกัด 4009.42.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-12-2565 16:34:22
50 แก้ไขพิกัด 8704.31.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 13-12-2565 08:46:25
51 เพิ่มพิกัด 4016.99.13 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-12-2565 15:32:16
52 เพิ่มพิกัด 9029.90.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-12-2565 15:31:44
53 เพิ่มพิกัด 7216.33.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-12-2565 14:47:39
54 เพิ่มพิกัด 8716.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-12-2565 15:41:00
55 เพิ่มพิกัด 8704.31.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 30-11-2565 15:57:58
56 เพิ่มพิกัด 8704.60.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 29-11-2565 09:40:44
57 เพิ่มพิกัด 8703.80.97 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-11-2565 06:55:20
58 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-11-2565 10:45:17
59 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-11-2565 10:44:49
60 เพิ่มพิกัด 8709.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-11-2565 15:00:42
61 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-11-2565 15:21:20
62 เพิ่มพิกัด 6306.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-11-2565 09:25:41
63 เพิ่มพิกัด 5402.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-11-2565 10:38:11
64 เพิ่มพิกัด 8704.41.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 22-11-2565 14:22:01
65 เพิ่มพิกัดจำนวน 19 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-11-2565 13:05:03
66 Container Code Container Code 10-11-2565 09:45:15
67 เพิ่มพิกัด 2202.10.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-11-2565 11:55:25
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 08-11-2565 11:45:28
69 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EGP Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 04-11-2565 16:37:16
70 เพิ่มพิกัด 7210.49.18 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-11-2565 13:10:38
71 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 03-11-2565 06:57:23
72 เพิ่มพิกัด 8418.30.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-11-2565 13:51:47
73 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-10-2565 07:30:55
74 แก้ไขพิกัด 3907.99.90 และ 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 27-10-2565 14:09:44
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 27-10-2565 09:17:45
76 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-10-2565 07:43:10
77 เพิ่มพิกัดจำนวน 11 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-10-2565 16:39:21
78 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน PKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 21-10-2565 08:48:12
79 เพิ่มพิกัด 8507.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2565 12:08:53
80 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-10-2565 03:03:08
81 เพิ่มพิกัด 9105.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 15:12:49
82 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 09:45:27
83 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 09:06:19
84 เพิ่มพิกัด 3302.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-10-2565 14:04:49
85 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ FEV Privilage Code 08-10-2565 13:54:18
86 แก้ไขพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-10-2565 10:13:18
87 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 13:41:58
88 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 11:37:33
89 เพิ่มพิกัด 6108.31.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 09:58:14
90 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 5) - CV9 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:29:39
91 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่6) - CV8 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:29:02
92 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่4) Import Duty Rate > 01-10-2565 17:28:27
93 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV8 และ CV9 Privilage Code 01-10-2565 17:22:44
94 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:20:23
95 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 29-09-2565 16:28:28
96 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate > 29-09-2565 16:24:04
97 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 27-09-2565 15:03:04
98 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-09-2565 16:32:11
99 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate > 23-09-2565 09:10:32
100 เพิ่มพิกัดจำนวน 27 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 15-09-2565 16:04:47
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,285 จำนวน 13 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร