บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 187 เข้าชมวันนี้
  • 157,730 เข้าชมเดือนนี้
  • 10,568,008 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-01-2565 14:30:29
2 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+25_01_2565) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 25-01-2565 09:45:29
3 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-01-2565 08:31:04
4 Permission Goods Zip Permission Goods 21-01-2565 14:58:32
5 Permission Goods Excel Permission Goods 21-01-2565 14:58:23
6 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-01-2565 10:47:13
7 เพิ่มพิกัด 3815.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-01-2565 15:16:35
8 ISO Port Code ISO Port Code 13-01-2565 13:11:36
9 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-01-2565 15:47:21
10 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-01-2565 14:22:29
11 เพิ่มพิกัด 6310.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 07-01-2565 11:15:04
12 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 07-01-2565 11:12:17
13 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ 201 Import Duty Rate 06-01-2565 15:45:14
14 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ354 Import Duty Rate 06-01-2565 15:44:11
15 ปรับปรุง RCEP Import Duty Rate 06-01-2565 15:38:55
16 Excise Tariff Excise Tariff 06-01-2565 13:19:15
17 ปรับปรุง ป.คลัง ม.12 แบบมีเงื่อนไข ข้อ2 Import Duty Rate 04-01-2565 08:31:51
18 เพิ่มพิกัด พิกัด 6307.90.40 Import Duty Rate 03-01-2565 14:56:38
19 เพิ่มพิกัด พิกัด 6307.90.90 Import Duty Rate 03-01-2565 14:38:22
20 เพิ่มอัตราสินค้าโควต้าของประกาศกระทรวงการคลังฯ ไทย - นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 01-01-2565 16:33:39
21 เพิ่มอัตราสินค้าโควต้าของประกาศกระทรวงการคลังฯ ไทย - ออสเตรเลีย Import Duty Rate 01-01-2565 16:32:07
22 ปรับปรุงREFDRT_12 Import Duty Rate 01-01-2565 15:03:16
23 รหัสสิทธิพิเศษ Privilage Code 31-12-2564 22:03:38
24 พิกัดอัตราศุลกากร HS2022 Import Duty Rate 31-12-2564 21:21:26
25 ปิดประกาศ HS 2017 Import Duty Rate 31-12-2564 21:20:26
26 พิกัดตรวจร่วมกรมป่าไม้ กับกรมศุลกากร Permission Goods 31-12-2564 17:54:50
27 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) Tariff Statistic 31-12-2564 17:02:39
28 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:01:06
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 20 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:00:22
30 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-12-2564 15:07:55
31 เพิ่มพิกัด 8415.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-12-2564 15:02:44
32 เพิ่มพิกัด 8418.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-12-2564 08:10:52
33 เพิ่มพิกัด 8480.41.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-12-2564 15:16:10
34 เพิ่มพิกัด 8418.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2564 13:04:57
35 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-11-2564 15:59:21
36 เพิ่มพิกัด 3815.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-11-2564 10:59:26
37 Area Code Area Code 19-11-2564 16:03:16
38 เพิ่มพิกัด 6302.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-11-2564 13:36:11
39 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด Import Duty Rate 17-11-2564 14:42:53
40 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV5 Privilage Code 12-11-2564 15:23:59
41 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 12-11-2564 15:22:51
42 เพิ่มพิกัด 4015.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-11-2564 16:27:07
43 เพิ่มพิกัด 3926.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 08-11-2564 13:32:22
44 แก้ไขพิกัด 3401.11.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-11-2564 13:18:07
45 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-11-2564 08:47:40
46 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 02-11-2564 15:59:05
47 เพิ่มพิกัด 9005.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 02-11-2564 08:32:19
48 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-10-2564 14:56:18
49 เพิ่มพิกัด 8703.23.71 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-10-2564 14:00:14
50 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-10-2564 15:29:01
51 เพิ่มพิกัดจำนวน 28 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate 20-10-2564 15:54:53
52 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 9) Import Duty Rate 20-10-2564 15:20:34
53 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) Import Duty Rate 20-10-2564 15:20:04
54 เพิ่มพิกัด 8703.23.71 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 18-10-2564 07:55:03
55 เพิ่มพิกัด 8703.22.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-10-2564 16:57:26
56 เพิ่มพิกัด 3903.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-10-2564 16:42:52
57 เพิ่มพิกัด 7204.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 25-09-2564 13:22:54
58 เพิ่มพิกัด 3915.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 230 Import Duty Rate 25-09-2564 13:22:30
59 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-09-2564 16:41:34
60 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Privilage Code 17-09-2564 13:52:36
61 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) Import Duty Rate 17-09-2564 13:49:11
62 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 14-09-2564 16:36:23
63 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 14-09-2564 16:35:38
64 แก้ไขพิกัด 9403.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 10-09-2564 16:37:32
65 เพิ่มพิกัด 8708.29.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-09-2564 14:09:20
66 เพิ่มพิกัด 9403.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 06-09-2564 20:57:20
67 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-08-2564 09:40:11
68 เพิ่มพิกัด 1902.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-08-2564 15:47:57
69 เพิ่มพิกัด 3923.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-08-2564 13:52:07
70 เพิ่มพิกัด 32.09.9000 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-08-2564 16:15:29
71 เพิ่มพิกัด 8415.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 06-08-2564 19:04:38
72 เพิ่มพิกัด 8704.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 03-08-2564 14:05:02
73 เพิ่มพิกัด 8704.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 02-08-2564 12:16:23
74 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-07-2564 16:41:29
75 Container Code Container Code 27-07-2564 11:58:51
76 เพิ่มพิกัด 2203.00.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-07-2564 16:30:21
77 เพิ่มพิกัด 8424.20.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-07-2564 16:55:30
78 เพิ่มพิกัด 6005.37.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-07-2564 16:55:11
79 Upload History ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:55
80 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:32
81 กลุ่มเอกสารถ่ายลำ/ผ่านแดน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:13
82 กลุ่มเอกสารสิทธิประโยชน์ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:52
83 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:29
84 กลุ่มเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง(สำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:12
85 กลุ่มเอกสารสินค้าเร่งด่วน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:30:32
86 Customs Electronics Document Detail ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:29:19
87 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้าชายฝั่ง ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:27:54
88 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV4 Privilage Code 14-07-2564 15:47:02
89 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 14-07-2564 15:46:15
90 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) Import Duty Rate 14-07-2564 15:42:54
91 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate 14-07-2564 15:42:13
92 เพิ่มพิกัด 8708.40.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-07-2564 11:56:05
93 เพิ่มพิกัด 8413.30.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-07-2564 13:03:58
94 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ รหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 25-06-2564 09:56:19
95 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2564 14:05:14
96 เพิ่มพิกัด 2710.19.44 และ 3819.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-06-2564 18:30:27
97 เพิ่มพิกัด 8702.10.81 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:51
98 เพิ่มพิกัด 5703.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:08
99 เพิ่มพิกัด 8504.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:24:22
100 เพิ่มพิกัด 8711.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-06-2564 17:10:56
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,111 จำนวน 12 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร