What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร23 กุมภาพันธ์ 256774
2 รองฯ นันท์ฐิตา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567 23 กุมภาพันธ์ 256789
3 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากรแทนตำแหน่งที่ว่าง22 กุมภาพันธ์ 2567241
4 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม ส่งมอบของกลางประเภท บุหรี่และยาเส้น ให้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี22 กุมภาพันธ์ 2567158
5 อธิบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก 22 กุมภาพันธ์ 2567173
6 รองฯ กิจจาลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/256721 กุมภาพันธ์ 2567164
7 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ21 กุมภาพันธ์ 25671,056
8 รองฯ นันท์ฐิตา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี19 กุมภาพันธ์ 2567188
9 กรมศุลกากรนำของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายไปทำลาย18 กุมภาพันธ์ 2567455
10 อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรนครพนม17 กุมภาพันธ์ 2567317
11 อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรนครพนม17 กุมภาพันธ์ 2567313
12 รองฯ นันท์ฐิตา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ครั้งที่ 74 (1/2567)15 กุมภาพันธ์ 2567370
13 ทปษ.พันธ์ทอง เป็นประธานการประชุม การบูรณาการด้านการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร 15 กุมภาพันธ์ 2567402
14 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่องพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4)14 กุมภาพันธ์ 2567640
15 แจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร14 กุมภาพันธ์ 25671,146
16 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256714 กุมภาพันธ์ 2567399
17 อธิบดีกรมศุลกากร มอบนโยบายการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบฯ พ.ศ. 256712 กุมภาพันธ์ 2567762
18 รองฯ ยุทธนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ“นโยบายการบริหารระบบภาษีภาครัฐ ด้านภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก”12 กุมภาพันธ์ 2567691
19 กรมศุลกากรนำของกลางที่คดีถึงที่สุดไปทำลาย รวมมูลค่ากว่า 8.3 ล้านบาท12 กุมภาพันธ์ 2567700
20 รองฯ นิติ เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ “Expectation to RILOs (Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific) as WCO regional bodies)”8 กุมภาพันธ์ 2567938
21 ทปษ. พันธ์ทอง และรองฯ ยุทธนา เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ8 กุมภาพันธ์ 25671,137
22 กรมศุลกากร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา7 กุมภาพันธ์ 2567943
23 กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม WCO Asia/Pacific Regional High-Level Roundtable on Enhancement of Data/Intelligence Analysis and Regional Cooperation Network7 กุมภาพันธ์ 25671,018
24 รองฯ นิติ เข้าร่วมพิธีเปิด สำนักงานประสานงานการข่าวทางศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก6 กุมภาพันธ์ 25671,246
25 ด่านศุลกากรช่องจอม ร่วมบรรยายการอบรมหลักสูตร 'ครบเครื่องเรื่องการส่งออก พัฒนาสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดสากล 2024'5 กุมภาพันธ์ 25671,160
26 ผู้แทนศุลกากรกัมพูชา ประจำด่านพรมแดนโอเสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย หารือกับด่านศุลกากรช่องจอม กรณีรถต่างประเทศ ที่ไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ 1 กุมภาพันธ์ 25671,885
27 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 22/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1 กุมภาพันธ์ 25672,480
28 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร1 กุมภาพันธ์ 25671,217
29 รองฯ กิจจาลักษณ์ ให้การต้อนรับ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eWTP Thailand Duty Free Zone)1 กุมภาพันธ์ 25672,677
30 กรมศุลกากรประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256730 มกราคม 25672,014
31 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยฝ่ายศุลกากร ของคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)30 มกราคม 25671,323
32 ช่องทางการร้องเรียนของกรมศุลกากร29 มกราคม 25671,862
33 สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคคลและเครือข่ายเข้ารับรางวัล เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256729 มกราคม 25671,505
34 ทปษ. พันธ์ทอง ร่วมงานแนะนำเอกอัครราชฑูตแคนาดา ประจำประเทศไทย29 มกราคม 25671,711
35 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29 มกราคม 25671,940
36 รองฯ นันท์ฐิตา เป็นประธานในการประชุม “Meeting of Basic Planning Survey Mission for JICA’s new Technical Cooperation Project”29 มกราคม 25671,160
37 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. Mark Gooding OBE เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย29 มกราคม 25671,837
38 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. Norikazu Kuramoto หัวหน้าสำนักงาน ROCB A/P และคณะ29 มกราคม 25671,673
39 อธิบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก เนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 2567 (International Customs Day 2024)26 มกราคม 25671,246
40 อธิบดีฯ เป็นประธานในงาน “Tea Party 2024” เพื่อแนะนำท่านอธิบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่26 มกราคม 25672,465
41 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร25 มกราคม 25671,992
42 อธิบดีฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย 25 มกราคม 25672,252
43 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 256723 มกราคม 25672,512
44 ทปษ. พันธ์ทองฯ ประชุมร่วมกับคณะข้าราชการระดับสูงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารระบบ NSW ของไทย 23 มกราคม 25672,403
45 อธิบดีกรมศุลกากรร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา23 มกราคม 25672,211
46 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารระบบ NSW ของไทย 22 มกราคม 25671,802
47 กรมศุลกากร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565-256619 มกราคม 25672,552
48 อธิบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 256616 มกราคม 25674,324
49 รองฯ นันท์ฐิตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 'Sub-Regional Workshop on Training Management for the Members of the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN)'15 มกราคม 25672,302
50 กรมศุลกากร มอบเงินสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 256712 มกราคม 25673,138
51 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 10 มกราคม 25672,891
52 รองฯ นันท์ฐิตา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ธุรกิจใหม่ท่าเรือกรุงเทพ : New Business Model of Bangkok Port”10 มกราคม 25672,317
53 อธิบดีฯ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 (1/2567)10 มกราคม 25672,627
54 infographic เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 ) 8 มกราคม 25674,055
55 อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอวยพรและขอพรจากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 8 มกราคม 25673,521
56 Infographic ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน4 มกราคม 25674,234
57 กรมศุลกากรร่วมทำบุญตักบาตรกระทรวงการคลัง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 3 มกราคม 25674,098
58 ทปษ.พันธ์ทอง พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากรร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 1 มกราคม 25673,949
59 วารสาร Good Governance (GG) on the Move ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 256628 ธันวาคม 25664,962
60 คณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายธีรัชย์ อัตนวานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร 20 ธันวาคม 25665,330
61 รองฯ กิจจาลักษณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา APEC Seminar on Smart Customs (亚太经合组织 “智慧海关” 国际研讨会)19 ธันวาคม 25665,436
62 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย18 ธันวาคม 25664,672
63 กรมศุลกากร ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต15 ธันวาคม 25665,474
64 กรมศุลกากรขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร15 ธันวาคม 25664,777
65 รองฯ นันท์ฐิตา เข้ารับรางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย “รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 256615 ธันวาคม 25666,237
66 กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทย จัดงานเสวนาหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะปรับให้ทันอย่างไร” พร้อมเปิดตัว “Customs Trader Portal” อย่างเต็มรูปแบบ 13 ธันวาคม 25666,225
67 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการนำเข้าส่วนต่างๆและผลิตภัณฑ์ของกัญชาและกัญชง12 ธันวาคม 25667,226
68 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists: VRT)10 ธันวาคม 25663,924
69 รองฯ นันท์ฐิตา เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกรมศุลกากรในงานกาชาด ประจำปี 256610 ธันวาคม 25666,678
70 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน9 ธันวาคม 25664,692
71 งานกาชาดประจำปี 2566 (วันกาชาด 100 ปี) พบกับกรมศุลกากร ในร้านกาชาดกระทรวงการคลัง9 ธันวาคม 25665,188
72 รองปลัดกระทรวงการคลัง รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 25664,585
73 ขอเชิญลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะปรับให้ทันอย่างไร” จัดโดยกรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทย 9 ธันวาคม 25667,394
74 ทปษ. พันธ์ทองฯ เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 524”7 ธันวาคม 25665,448
75 กรมศุลกากร รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 25666 ธันวาคม 25665,958
76 รองฯ กิจจาลักษณ์ ให้การต้อนรับ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 4 ธันวาคม 25665,474
77 เอกสารค้ำประกัน จากประกาศกรมศุลกากร ที่ 145/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำของเข้าและส่งของออกโดยใช้เอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์)1 ธันวาคม 25667,217
78 ทปษ. พันธ์ทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการพิเศษ “พญานาคราช”30 พฤศจิกายน 25665,627
79 รองฯ กิจจาลักษณ์ ร่วมประชุมติดตามผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี30 พฤศจิกายน 25665,567
80 กรมศุลกากร ให้การต้อนรับคณะสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council : EU-ABC)30 พฤศจิกายน 25666,285
81 ทปษ. พันธ์ทองฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าฯ29 พฤศจิกายน 25667,118
82 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกรมศุลกากร และผู้แทนสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและพาณิชย์ในประเทศไทย29 พฤศจิกายน 25666,674
83 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสงขลา28 พฤศจิกายน 25667,280
84 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่28 พฤศจิกายน 25667,545
85 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานศุลกากรภาคที่ 428 พฤศจิกายน 25667,360
86 แจ้งปิดระบบ ebXML Gateway และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร (ระบบ Production)27 พฤศจิกายน 25666,743
87 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรฯ27 พฤศจิกายน 25665,108
88 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบ้านประกอบ27 พฤศจิกายน 25666,773
89 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 27 พฤศจิกายน 25668,142
90 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกรมศุลกากร และผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย27 พฤศจิกายน 25667,464
91 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา 27 พฤศจิกายน 25668,100
92 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี ณ ด่านศุลกากรสะเดา26 พฤศจิกายน 25668,104
93 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี25 พฤศจิกายน 25666,098
94 รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมที่ทำการด่านศุลกากรอรัญประเทศ25 พฤศจิกายน 25664,757
95 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ กรมศุลกากร และ ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว25 พฤศจิกายน 25665,296
96 ผู้บริหารกรมศุลกากรเข้าเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานท่าเรือปีนัง22 พฤศจิกายน 25665,818
97 กรมศุลกากร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 256622 พฤศจิกายน 25668,806
98 การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2721 พฤศจิกายน 25666,672
99 ทปษ. พันธ์ทอง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบังคับใช้สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท แอลวีเอ็มเอช โมเอต์ เฮนเนสซี่ หลุยส์ วิตตอง21 พฤศจิกายน 25667,983
100 กรมศุลกากรขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย20 พฤศจิกายน 25665,627
ผลลัพท์ทั้งหมด 2,320 จำนวน 24 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร