What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท อาร์. ดับบลิว. ที อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด และผู้แทนจากเครือ KERING GROUP21 มิถุนายน 256735
2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาความรู้ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ประจำปี พ.ศ. 256721 มิถุนายน 2567278
3 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Customs Liaison Office แห่งสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย 20 มิถุนายน 2567105
4 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. Murakawa Rei ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย20 มิถุนายน 2567124
5 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Mr. Eddy De Cuyper ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านศุลกากร (Customs Counsellor) ประจำสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม ณ กรุงจาการ์ตา18 มิถุนายน 2567187
6 รองฯ ยุทธนา ร่วมการประชุมเจรจาพิธีสารว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านศุลกากร (Protocol on Mutual Administrative Assistance in customs matters)18 มิถุนายน 2567148
7 รองฯ ยุทธนา ร่วมการประชุมกลุ่มเจรจาศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า (CTF)18 มิถุนายน 2567225
8 กรมศุลกากรแถลงข่าว จับกุมผู้โดยสารลักลอบนำเข้าโคคาอีน (COCAINE) น้ำหนักรวมหีบห่อประมาณ 5,755 กรัม มูลค่าประมาณ 17 ล้านบาท 17 มิถุนายน 2567221
9 อธิบดีฯ เยี่ยมชมลานตรวจจำเพาะสินค้าเกษตรด่านรถไฟโม่ฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน17 มิถุนายน 2567204
10 อธิบดีฯ เยี่ยมชมศูนย์สินค้ากล่อง สถานีหวังเจียหยิงตะวันตก (Wangjiaying West Container Center)17 มิถุนายน 2567208
11 รองฯ นันท์ฐิตา รษก.ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Expert Chief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256717 มิถุนายน 2567224
12 อธิบดีฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256717 มิถุนายน 2567142
13 รองฯ นันท์ฐิตา รักษาการที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 256714 มิถุนายน 2567171
14 อธิบดีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานของ Vientiane Logistics Park (VLP) และสถานี South Vientiane Railway Station 14 มิถุนายน 2567303
15 อธิบดีฯ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าประเภทผลไม้ ณ สถานีรถไฟหนองคาย14 มิถุนายน 2567279
16 ทปษ. พันธ์ทอง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก U.S. Homeland Security Investigations (HSI) Bangkok10 มิถุนายน 2567627
17 อธิบดีฯ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25677 มิถุนายน 2567748
18 รองฯ นิติ ร่วมหารือทวิภาคีกับอธิบดีศุลกากรเวียดนาม อธิบดีศุลกากรมาเลเซีย สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน และสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน 6 มิถุนายน 2567885
19 ด่านศุลกากรช่องจอม ร่วมทำลายของกลาง บริเวณลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรช่องจอม6 มิถุนายน 2567991
20 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต6 มิถุนายน 2567950
21 อธิบดีฯ ร่วมหารือทวิภาคีกับอธิบดีศุลกากรลาว สิงคโปร์ กัมพูชา และเมียนมาร์ 5 มิถุนายน 2567979
22 รองฯ นิติ เป็นประธานร่วมการประชุมหารือระหว่างอาเซียนและ WCO พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเวียดนาม  5 มิถุนายน 2567892
23 กรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25674 มิถุนายน 25671,064
24 อธิบดีฯ เข้าร่วมประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of ASEAN Directors-General of Customs)4 มิถุนายน 25671,031
25 ทปษ. พันธ์ทอง เข้าร่วมเสวนา Paperless Trade Week 20244 มิถุนายน 25671,148
26 ทปษ. พันธ์ทอง และ สสภ. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงข่าวจับกุมการนำเข้าสินค้าประเภท Simcard และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท31 พฤษภาคม 25671,961
27 รองฯ กิจจาลักษณ์ รษก. ที่ปรึกษาฯ ร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริการการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว จังหวัดหนองคาย31 พฤษภาคม 25671,439
28 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง และนายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวจับกุมบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่ากว่า 107.13 ล้านบาท30 พฤษภาคม 2567901
29 อธิบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในโอกาสตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมศุลกากร 30 พฤษภาคม 2567887
30 อธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร30 พฤษภาคม 25671,605
31 อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ด่านศุลกากรพังงาเดิม27 พฤษภาคม 25671,874
32 กรมศุลกากร โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารงานศุลกากร ครั้งที่ 327 พฤษภาคม 25671,852
33 อธิบดีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือเจียรวานิช และท่าเรือเซ้าเทิร์นพอร์ทในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรกระบี่27 พฤษภาคม 25671,950
34 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร26 พฤษภาคม 25672,016
35 อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต26 พฤษภาคม 25671,999
36 อธิบดีฯ ลงพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต และหน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต กองสืบสวนและปราบปราม26 พฤษภาคม 25672,041
37 อธิบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจสถานที่ก่อสร้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 พร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.526 พฤษภาคม 25671,355
38 ด่านศุลกากรบ้านดอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ24 พฤษภาคม 25672,324
39 ทปษ. พันธ์ทอง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย24 พฤษภาคม 25672,175
40 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ฯ21 พฤษภาคม 25672,393
41 ทปษ. พันธ์ทอง และ ผอ.สสภ. เข้าร่วมพิธีรับมอบโบราณวัตถุ21 พฤษภาคม 25671,325
42 อธิบดี และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิชัย ชุณหวชิร ในโอกาสรับตำแหน่ง รมว.คลัง20 พฤษภาคม 25671,914
43 รองฯ ยุทธนา เข้าตรวจเยี่ยมและให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง18 พฤษภาคม 25672,748
44 รองฯ นันท์ฐิตา รษก. ที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของส่วนบริการศุลกากรอยุธยา18 พฤษภาคม 25672,715
45 การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 3 ) 17 พฤษภาคม 25671,794
46 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254017 พฤษภาคม 25671,668
47 รองฯ นันท์ฐิตา รษก. ที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดูการดำเนินงาน ณ ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ17 พฤษภาคม 25671,694
48 อธิบดี และผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. ร่วมประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)17 พฤษภาคม 25672,844
49 รองฯ นิติ เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2024 EP.33 16 พฤษภาคม 25671,580
50 รองฯ ยุทธนา เข้าเยี่ยมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก16 พฤษภาคม 25673,016
51 รองฯ กิจจาลักษณ์ รษก. ที่ปรึกษาฯ ร่วมบรรยายในงานแสดงสินค้า INTERMACH 2024 ในหัวข้อ ”BCG Model เพื่อทางรอดอุตสาหกรรมไทยจากมาตรการภาษีคาร์บอน”16 พฤษภาคม 25672,818
52 อธิบดี ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Rapp ตำแหน่ง Customs Liaison Officer แห่งสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย16 พฤษภาคม 25672,911
53 รองฯ นิติ ให้การต้อนรับ Mr. David O’Sullivan ตำแหน่ง EU’s Sanctions พร้อมด้วยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย16 พฤษภาคม 25672,792
54 อธิบดี ให้การต้อนรับ Mr. Muhammad Moazzam Raza ตำแหน่ง Commercial Counsellor สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย15 พฤษภาคม 25672,312
55 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงพยาบาลของรัฐ เพื่อข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สะดวก สบาย ใจกลางกรุง 13 พฤษภาคม 25671,717
56 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >> ป.ป.ง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง(WMD) 13 พฤษภาคม 25673,690
57 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมการประชุมกับนายกรัฐมนตรี11 พฤษภาคม 25672,227
58 รองฯ นิติ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลอง Europe Day 9 พฤษภาคม 25672,299
59 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร เรื่อง แก้ไขรายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ที่ได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับ ของหน่วยงานและตัวอย่างลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ต่อกรมศุลกากร 8 พฤษภาคม 25672,992
60 รองฯ ยุทธนา ลงพื้นที่ตรวจราชการที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง8 พฤษภาคม 25673,618
61 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับ Mr. Ole Lindholm - Commercial Counsellor and Head of Trade Department ประจำสถานทูตเดนมาร์ก8 พฤษภาคม 25673,310
62 รองฯ นิติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 407 พฤษภาคม 25673,459
63 รองฯ ยุทธนา และรองฯ นิติ ให้การต้อนรับ Mr. David Radovanovich ตำแหน่ง Customs Counselor นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ3 พฤษภาคม 25672,673
64 กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2/25673 พฤษภาคม 25675,057
65 บทความวิชาการ >> การอุทธรณ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือคำสั่งทางปกครองอื่นใดที่ไม่ใช่แบบแจ้งการประเมินอากร 2 พฤษภาคม 25674,567
66 กรมศุลกากรถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2 พฤษภาคม 25674,197
67 บทความวิชาการ >> การดำเนินการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด2 พฤษภาคม 25673,532
68 บทความวิชาการ >> หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTAs1 พฤษภาคม 25675,237
69 บทความวิชาการ >> สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากรมีอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อการนำเข้า-ส่งออก อย่างไร1 พฤษภาคม 25674,612
70 บทความวิชาการ >> แนวทางการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อรองรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล30 เมษายน 25674,766
71 บทความวิชาการ >> ทำไมหัวหอมแขกจากเมียนมาจะต้องลักลอบนำเข้า30 เมษายน 25674,939
72 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 1/2567 30 เมษายน 25673,870
73 กรมศุลกากรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 256729 เมษายน 25674,541
74 อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ด่านศุลกากรจันทบุรี27 เมษายน 25674,032
75 อธิบดี และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี 27 เมษายน 25674,778
76 อธิบดีฯ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของด่านศุลกากรจันทบุรี27 เมษายน 25674,423
77 อธิบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับศักยภาพและการอำนวยความสะดวกของด่านชายแดน และระบบขนส่ง/โลจิสติกส์ ครั้งที่ 2/2567 26 เมษายน 25674,922
78 อธิบดี เข้าร่วมรับฟังข้อหารือ นายเลิศชาย พงษ์โสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย26 เมษายน 25674,593
79 ทปษ. พันธ์ทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. แถลงผลการตรวจยึดคีตามีน 320 กิโลกรัม ซุกซ่อนในฐานรองหุ่นยนต์เหล็ก26 เมษายน 25674,575
80 อธิบดีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือทางศุลกากรระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ26 เมษายน 25673,925
81 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP)25 เมษายน 25673,634
82 รองฯ ยุทธนา ลงตรวจพื้นที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24 เมษายน 25674,090
83 ทปษ. พันธ์ทอง ให้สัมภาษณ์กับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ในหัวข้อ “ศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า (Multimodal Transportation)”24 เมษายน 25674,838
84 รองฯ ยุทธนา ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก24 เมษายน 25674,219
85 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่ติดต่อกรมศุลกากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส23 เมษายน 25674,786
86 บทความวิชาการ >> การดำเนินการตามกฎหมายที่น่ารู้ 3 มิติ23 เมษายน 25674,825
87 อธิบดีกรมศุลกากร เยี่ยมชมศูนย์ National Border Targeting Centre (NBTC) ของ Australian Border Force (ABF)22 เมษายน 25674,358
88 บทความวิชากากร >>แนวทางการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานในศุลกากรตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)22 เมษายน 25674,528
89 บทความวิชาการ >> ที่มาของการลักลอบส่งออกไม้ท่อน และไม้แปรรูปจากประเทศไทยไปจีน22 เมษายน 25675,363
90 รองฯ นันท์ฐิตา รษก. ทปษ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 'WCO Regional Workshop on Synthetic Drug Defection PROJECT - Mail Channel (SDDP - MC)” 22 เมษายน 25674,973
91 รองฯ กิจจาลักษณ์ รษก. ที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะ และประชุมหารือกำหนดนโยบายด้านภาษีอากรสำหรับอุตสาหกรรมด้านศิลปะ22 เมษายน 25674,549
92 อธิบดีกรมศุลกากร รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำ 21 เมษายน 25673,655
93 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมพิธีลงนาม MOU Signing with Mongolia  20 เมษายน 25675,226
94 รองฯ ยุทธนา เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบโรงบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 256720 เมษายน 25673,594
95 อธิบดีกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 25 (World Customs Organization Asia/Pacific Regional Heads of Customs Administrations: RHCA)19 เมษายน 25675,227
96 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมหารือกับผู้บัญชาการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ผู้แทนจากศุลกากรเกาหลี และผู้แทนศุลกากรมัลดีฟส์ ในระหว่างการประชุมอธิบดีศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2518 เมษายน 25674,224
97 บทความวิชาการ >> โครงการนำร่องในการอำนวยความสะดวกให้กับเคาน์เตอร์บริการ (service Counter) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ18 เมษายน 25675,385
98 บทความวิชาการ >> พัฒนาการของพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านมุมมองของการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี : ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์18 เมษายน 25675,420
99 บทความวิชาการ >> 5-STEPS จ่าย-เก็บอากรให้ครบถ้วน18 เมษายน 25674,490
100 รองฯ ยุทธนา ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์18 เมษายน 25674,765
ผลลัพท์ทั้งหมด 2,484 จำนวน 25 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร