สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คำขอรับใบอนุญาต

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำขอจัดตั้งเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 14:42:263200
2 คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 14:34:291577
3 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 14:34:453302
4 คำขอเปลียนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร31 พฤษภาคม 2561 14:35:091704
5 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (นิติบุคคลใหม่ที่ยังไม่มีงบการเงิน)31 พฤษภาคม 2561 14:43:091266
6 แบบยินยอมการเปิดเผยข้อมูล31 พฤษภาคม 2561 14:52:281231
7 คำขอเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร10 กรกฎาคม 2561 11:20:271810
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ฝจป. สลท. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6536 หรือ 02-667-6623
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร