รายงาน/งบทดลอง

มีนาคม 2564
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-04-2564 14:56:14 26
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-04-2564 16:27:46 7
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-04-2564 10:07:50 8
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-04-2564 17:14:22 4
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-04-2564 17:48:22 4
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-04-2564 16:26:54 3
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-04-2564 21:24:10 115
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 08-04-2564 12:12:48 4
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 02-04-2564 17:28:45 13
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-04-2564 14:06:02 9
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-04-2564 12:12:03 17
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-04-2564 16:28:21 4
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-04-2564 15:55:30 17
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 02-04-2564 18:30:20 11
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-04-2564 17:56:02 13
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-04-2564 15:12:21 6
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-04-2564 14:34:45 22
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 07-04-2564 17:38:15 4
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-04-2564 11:52:54 17
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 02-04-2564 14:29:36 21
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 02-04-2564 15:50:07 17
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 01-04-2564 16:11:04 17
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 01-04-2564 17:18:50 21
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 02-04-2564 11:52:20 23
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 02-04-2564 15:42:46 15
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-04-2564 16:59:05 5
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-04-2564 10:49:53 5
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 07-04-2564 14:50:36 9
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-04-2564 14:04:43 5
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-04-2564 09:51:19 5
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 02-04-2564 14:25:42 13
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-04-2564 09:34:40 16
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-04-2564 13:45:53 4
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-04-2564 19:51:15 4
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-04-2564 17:01:47 3
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-04-2564 11:36:59 3
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-04-2564 19:04:53 4
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-04-2564 10:34:51 3
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 07-04-2564 11:10:28 19
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-04-2564 16:17:58 3
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-04-2564 13:44:04 6
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-04-2564 10:47:23 16
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 02-04-2564 13:06:46 13
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-04-2564 11:07:42 4
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-04-2564 14:03:18 5
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-04-2564 14:33:08 4
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-04-2564 14:41:46 9
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-04-2564 17:10:51 9
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-04-2564 13:21:25 11
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-04-2564 11:27:13 6
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 08-03-2564 16:18:13 41
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-04-2564 15:07:23 9
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 08-04-2564 13:32:20 5
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 05-04-2564 16:55:20 8
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-04-2564 13:26:43 5
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 05-04-2564 17:04:40 5
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-04-2564 16:10:48 4
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 02-04-2564 13:03:26 11
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-04-2564 13:57:22 21
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-04-2564 16:10:00 4
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-04-2564 14:38:57 5
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 02-04-2564 15:58:56 10
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 02-04-2564 13:04:39 13
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 07-04-2564 08:57:05 5
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-04-2564 15:59:36 12
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-04-2564 10:06:57 5
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-04-2564 13:52:37 8
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-04-2564 14:15:34 5
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-04-2564 15:26:56 11
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 02-04-2564 13:45:32 9
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-04-2564 16:01:20 4
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-04-2564 16:30:57 10
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-04-2564 09:39:06 23

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร