รายงาน/งบทดลอง

สิงหาคม 2566
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 07-09-2566 14:29:31 26
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-09-2566 13:03:00 20
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-09-2566 13:14:16 20
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 11-09-2566 10:21:30 15
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-09-2566 10:49:07 19
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 13-09-2566 10:38:25 16
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-09-2566 17:37:50 25
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-09-2566 13:54:26 22
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-09-2566 16:11:37 21
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-09-2566 09:23:57 25
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 06-09-2566 11:00:14 22
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 06-09-2566 18:24:15 17
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 04-09-2566 14:29:14 19
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-09-2566 16:39:46 14
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 04-09-2566 14:19:36 19
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-09-2566 14:31:54 17
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-09-2566 14:33:19 20
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-09-2566 14:07:08 25
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 05-09-2566 17:02:41 22
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-09-2566 14:04:51 18
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-09-2566 14:01:00 21
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-09-2566 13:43:09 27
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-09-2566 16:24:56 19
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-09-2566 09:32:48 22
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-09-2566 15:00:12 22
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-09-2566 14:45:58 18
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 08-09-2566 11:39:20 15
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-09-2566 17:32:44 20
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-09-2566 16:45:43 19
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-09-2566 17:25:00 18
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-09-2566 14:24:26 20
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 07-09-2566 19:08:44 17
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-09-2566 13:36:42 18
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-09-2566 10:27:34 17
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 05-09-2566 11:52:46 21
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-09-2566 18:25:10 18
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 05-09-2566 10:51:47 17
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-09-2566 14:46:28 22
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-09-2566 16:15:47 21
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-09-2566 16:38:19 19
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-09-2566 13:52:43 21
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-09-2566 17:24:10 18
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-09-2566 17:02:28 17
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-09-2566 13:18:13 17
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 06-09-2566 19:47:56 18
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-09-2566 10:35:10 21
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-09-2566 15:34:21 21
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-09-2566 17:22:46 19
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-09-2566 10:02:12 18
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-09-2566 15:32:43 20
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-09-2566 16:14:11 22
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-09-2566 09:15:26 21
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 - -
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 11-09-2566 13:47:28 15
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-09-2566 17:03:16 21
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-09-2566 10:35:51 17
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 08-09-2566 13:58:35 17
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-08-2566 15:34:24 32
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 01-09-2566 16:40:28 31
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-09-2566 15:20:33 20
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 04-09-2566 15:53:44 17
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-09-2566 16:14:41 22
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-09-2566 14:02:55 16
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-09-2566 13:50:11 19
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-09-2566 09:09:14 18
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-09-2566 14:04:30 18
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-09-2566 10:12:19 19
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 08-09-2566 13:46:13 21
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 - -
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-09-2566 10:23:04 20
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 04-09-2566 16:00:46 20
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-09-2566 14:25:30 19
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 05-09-2566 11:15:18 25

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร