รายงาน/งบทดลอง

กุมภาพันธ์ 2567
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 - -
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 - -
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 - -
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 - -
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 - -
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 - -
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 - -
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 - -
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-03-2567 09:55:54 3
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 - -
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 - -
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 - -
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 - -
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 04-03-2567 11:17:07 5
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-03-2567 11:19:03 3
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 - -
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-03-2567 12:11:29 10
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 - -
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 - -
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 - -
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-03-2567 18:17:24 11
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 - -
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 - -
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 - -
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 - -
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-03-2567 16:15:13 0
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 - -
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 01-03-2567 16:34:01 7
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 04-03-2567 13:55:22 3
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 - -
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 - -
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 04-03-2567 17:10:49 2
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 - -
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 - -
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 - -
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 - -
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 - -
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 - -
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 - -
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 - -
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 - -
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 - -
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-03-2567 17:35:23 1
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-03-2567 16:06:40 1
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 - -
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 - -
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-03-2567 16:38:21 1
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 - -
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 - -
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 - -
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 04-03-2567 13:23:25 2
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 - -
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-02-2567 15:19:18 11
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 - -
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 - -
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 - -
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-03-2567 16:44:43 2
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 - -
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 - -
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 - -
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 - -
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 - -
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 04-03-2567 13:09:03 3
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 04-03-2567 13:46:51 1
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 - -
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 - -

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร