การใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ไฟล์รูปภาพ 3 ไฟล์)8 กุมภาพันธ์ 2567 16:33:091,584
2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศสำหรับของที่นำเข้า กรณีมีเหตุอันควรสงสัยและได้มีหนังสือสอบถามไปยังส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร - 7 กุมภาพันธ์ 2567 - ขนาด A3 (ไฟล์ PDF)8 กุมภาพันธ์ 2567 16:32:53796
3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการนำเข้าของที่ประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะนำของเข้าได้ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 - ขนาด A3 (ไฟล์ PDF)8 กุมภาพันธ์ 2567 16:32:41732
4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของนำเข้าภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ณ ขณะนำของเข้า - 7 กุมภาพันธ์ 2567 - ขนาด A3 (ไฟล์ PDF)8 กุมภาพันธ์ 2567 16:32:29874
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร