รายงาน/งบทดลอง

เมษายน 2566
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 11-05-2566 16:28:32 110
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-05-2566 14:59:23 23
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 - -
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 09-05-2566 11:19:32 12
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 08-05-2566 18:23:49 14
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 09-05-2566 12:08:38 13
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 03-05-2566 11:55:48 22
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 09-05-2566 10:44:16 13
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-05-2566 15:17:26 17
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-05-2566 16:47:34 19
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 09-05-2566 14:19:01 13
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 03-05-2566 11:53:31 21
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-05-2566 11:01:37 21
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 09-05-2566 09:49:48 12
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-05-2566 10:49:01 21
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-05-2566 10:54:09 30
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 08-05-2566 17:16:49 16
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-05-2566 17:08:18 34
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 10-05-2566 14:30:52 11
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-05-2566 13:55:34 21
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-05-2566 18:14:24 19
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 03-05-2566 15:57:47 34
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-05-2566 15:04:24 20
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 09-05-2566 13:42:01 11
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 08-05-2566 16:53:56 15
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-05-2566 10:59:45 22
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-05-2566 14:53:57 24
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 03-05-2566 15:31:38 22
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-05-2566 13:47:47 20
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-05-2566 16:07:32 21
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-05-2566 14:16:05 20
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-05-2566 17:39:01 19
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-05-2566 13:55:55 26
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 09-05-2566 12:28:25 16
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 02-05-2566 17:07:50 24
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 10-05-2566 15:14:46 14
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 08-05-2566 13:56:49 15
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 03-05-2566 16:42:18 24
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 03-05-2566 16:17:11 19
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-05-2566 15:26:48 17
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 02-05-2566 15:51:37 29
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 04-05-2566 09:49:43 18
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-05-2566 15:34:12 18
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 08-05-2566 09:23:47 14
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-05-2566 16:25:20 21
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 08-05-2566 16:57:48 16
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-05-2566 15:59:43 22
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-05-2566 13:20:36 21
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-05-2566 15:05:16 23
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 03-05-2566 13:51:47 20
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 11-05-2566 11:13:49 10
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 08-05-2566 11:04:33 16
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 09-05-2566 09:03:39 13
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 09-05-2566 11:04:28 19
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 03-05-2566 12:03:06 21
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 03-05-2566 15:22:49 18
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 10-05-2566 14:25:26 12
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-04-2566 17:24:02 25
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-05-2566 17:40:35 20
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-05-2566 16:22:08 22
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 02-05-2566 15:55:40 21
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 03-05-2566 16:53:34 22
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-05-2566 14:42:06 20
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 12-05-2566 11:28:15 15
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-05-2566 13:47:25 18
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-05-2566 14:56:56 20
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 10-05-2566 10:44:17 15
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 15-05-2566 16:19:27 12
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-05-2566 11:18:35 18
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-05-2566 13:47:54 24
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 03-05-2566 09:21:44 20
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-05-2566 15:30:02 20
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-05-2566 12:15:09 28

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร