รายงาน/งบทดลอง

เมษายน 2564
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 13-05-2564 17:26:25 4
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-05-2564 16:28:44 13
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-05-2564 11:09:31 14
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 - -
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 13-05-2564 14:29:46 4
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 08-05-2564 16:43:37 8
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-05-2564 15:26:21 8
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-05-2564 14:23:55 19
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-05-2564 15:42:12 10
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-05-2564 14:02:29 12
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-05-2564 13:11:37 12
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-05-2564 15:26:51 9
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-05-2564 16:18:14 9
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-05-2564 14:53:58 14
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-05-2564 17:33:55 10
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-05-2564 15:01:28 17
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-05-2564 17:46:33 13
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-05-2564 17:27:55 39
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 06-05-2564 13:34:30 8
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-05-2564 15:22:47 34
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-05-2564 16:06:12 17
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-05-2564 18:41:51 10
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-05-2564 16:28:56 12
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-05-2564 19:01:19 9
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 03-05-2564 10:26:08 14
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-05-2564 09:55:36 9
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-05-2564 17:42:00 8
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-05-2564 15:58:44 6
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-05-2564 12:24:29 11
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-05-2564 14:21:01 9
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-05-2564 14:10:55 7
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-05-2564 12:00:22 14
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 07-05-2564 13:05:55 11
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-05-2564 15:10:59 9
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 05-05-2564 14:20:41 9
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 07-05-2564 11:49:17 8
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-05-2564 10:31:27 9
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-05-2564 10:14:04 9
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-05-2564 15:52:02 11
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-05-2564 13:19:19 10
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-05-2564 16:17:51 9
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-05-2564 16:36:18 10
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-05-2564 10:33:13 11
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-05-2564 14:51:39 6
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-05-2564 15:07:08 12
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-05-2564 14:51:22 12
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-05-2564 11:13:15 10
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-05-2564 17:13:45 12
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-05-2564 17:11:08 15
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 07-05-2564 09:26:54 8
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-05-2564 19:52:55 11
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-05-2564 07:48:28 11
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-05-2564 15:29:29 9
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 11-05-2564 15:22:59 6
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-05-2564 16:46:40 10
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-05-2564 14:38:58 10
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-05-2564 12:39:31 7
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 13-05-2564 10:47:28 5
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-05-2564 14:13:47 8
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-05-2564 16:27:14 11
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-05-2564 14:10:37 8
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-05-2564 17:57:19 12
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-05-2564 13:50:10 12
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-05-2564 09:05:49 10
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-05-2564 09:21:17 8
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-05-2564 16:49:57 15
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-05-2564 11:10:45 13
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 11-05-2564 10:33:06 6
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 - -
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-05-2564 15:31:58 10
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-05-2564 15:14:18 11
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-05-2564 17:40:06 11
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-05-2564 09:54:55 9
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 05-05-2564 15:56:23 41

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร