รายงาน/งบทดลอง

มกราคม 2566
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-02-2566 14:46:41 10
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-02-2566 10:14:55 5
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-02-2566 14:02:45 4
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 - -
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-02-2566 16:54:46 3
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 08-02-2566 10:50:29 2
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-02-2566 15:36:07 6
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-02-2566 11:17:29 17
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-02-2566 09:37:40 5
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-02-2566 09:26:07 6
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-02-2566 16:52:44 10
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-02-2566 13:56:03 8
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 03-02-2566 15:33:01 10
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-02-2566 11:56:06 6
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-02-2566 09:32:23 34
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 07-02-2566 16:28:36 5
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-02-2566 12:45:29 14
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 06-02-2566 16:32:48 1
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 06-02-2566 13:04:53 5
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-02-2566 13:08:35 9
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-02-2566 14:00:02 19
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 08-02-2566 11:12:35 4
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-02-2566 09:05:14 4
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-02-2566 16:20:56 6
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 - -
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 02-02-2566 16:14:47 8
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-02-2566 14:21:18 7
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-02-2566 17:15:37 7
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-02-2566 15:42:33 4
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 07-02-2566 18:38:47 5
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-02-2566 11:21:11 9
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-02-2566 15:51:34 6
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-02-2566 11:56:15 8
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 08-02-2566 14:21:57 1
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 03-02-2566 11:45:37 9
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-02-2566 16:54:23 7
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-02-2566 16:50:36 6
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-01-2566 14:50:05 9
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-02-2566 18:08:32 10
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-02-2566 20:57:22 3
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-02-2566 14:51:09 7
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-02-2566 15:17:59 3
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 - -
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-02-2566 12:20:12 4
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 08-02-2566 11:49:17 3
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-02-2566 14:52:34 5
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 07-02-2566 13:15:04 6
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 07-02-2566 14:05:01 5
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-02-2566 20:08:21 4
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-02-2566 09:12:45 10
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-02-2566 13:26:33 6
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-02-2566 15:38:21 4
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 03-02-2566 16:30:22 10
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-02-2566 11:55:07 3
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-02-2566 15:08:38 3
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-01-2566 14:59:37 8
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-02-2566 17:55:06 8
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 - -
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-02-2566 13:33:15 3
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 03-02-2566 16:07:03 8
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-02-2566 14:52:08 9
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 - -
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 08-02-2566 09:52:28 2
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-02-2566 16:08:10 8
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-02-2566 10:28:32 5
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 06-02-2566 15:14:37 1
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 03-02-2566 15:26:14 10
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-02-2566 14:28:56 3
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 02-02-2566 16:51:08 9
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-02-2566 08:33:55 16

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร