บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 668 เข้าชมวันนี้
  • 167,967 เข้าชมเดือนนี้
  • 9,427,302 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban_customs@customs.go.th
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-07-2564 16:41:29
2 Container Code Container Code 27-07-2564 11:58:51
3 เพิ่มพิกัด 2203.00.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-07-2564 16:30:21
4 เพิ่มพิกัด 8424.20.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-07-2564 16:55:30
5 เพิ่มพิกัด 6005.37.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-07-2564 16:55:11
6 Upload History ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:55
7 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:32
8 กลุ่มเอกสารถ่ายลำ/ผ่านแดน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:13
9 กลุ่มเอกสารสิทธิประโยชน์ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:52
10 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:29
11 กลุ่มเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง(สำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:12
12 กลุ่มเอกสารสินค้าเร่งด่วน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:30:32
13 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:29:50
14 Customs Electronics Document Detail ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:29:19
15 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้าชายฝั่ง ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:27:54
16 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 15-07-2564 15:25:37
17 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV4 Privilage Code 14-07-2564 15:47:02
18 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 14-07-2564 15:46:15
19 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) Import Duty Rate 14-07-2564 15:42:54
20 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate 14-07-2564 15:42:13
21 Area Code Area Code 14-07-2564 09:34:59
22 ISO Port Code ISO Port Code 12-07-2564 13:15:28
23 เพิ่มพิกัด 8708.40.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-07-2564 11:56:05
24 เพิ่มพิกัด 8413.30.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-07-2564 13:03:58
25 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ รหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 25-06-2564 09:56:19
26 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2564 14:05:14
27 เพิ่มพิกัด 2710.19.44 และ 3819.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-06-2564 18:30:27
28 เพิ่มพิกัด 8702.10.81 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:51
29 เพิ่มพิกัด 5703.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:08
30 เพิ่มพิกัด 8504.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:24:22
31 เพิ่มพิกัด 8711.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-06-2564 17:10:56
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-06-2564 13:29:15
33 Unit Code Unit Code 01-06-2564 14:38:46
34 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-05-2564 08:26:23
35 เพิ่มพิกัด 2710.19.43 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-05-2564 17:09:58
36 เพิ่มพิกัด 3925.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-05-2564 19:01:46
37 ISO Country Code ISO Country Code 14-05-2564 12:42:41
38 เพิ่มพิกัด 7216.33.19 และ 7304.24.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-05-2564 13:13:49
39 เพิ่มพิกัด 8708.80.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 05-05-2564 18:08:40
40 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 05-05-2564 15:20:02
41 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV3 Privilage Code 30-04-2564 17:22:00
42 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 30-04-2564 17:20:25
43 Import / Export Exchange Rate (May.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-04-2564 09:42:09
44 Excise Tariff Excise Tariff 22-04-2564 16:58:04
45 เพิ่มพิกัด 8704.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2564 17:56:07
46 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 08-04-2564 13:56:43
47 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-04-2564 10:31:19
48 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-03-2564 08:34:50
49 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 1 เมษายน 2564) Tariff Statistic > 24-03-2564 16:21:52
50 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-03-2564 10:56:19
51 เพิ่มพิกัด 2002.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-03-2564 14:10:00
52 เพิ่มพิกัด 8708.29.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-03-2564 07:45:17
53 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-02-2564 13:46:16
54 เปิดอัตราอากร ในบัญชี 1 และบัญชี3 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 17-02-2564 14:26:52
55 ยกเลิกอัตราอากร ในบัญชี 3 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 17-02-2564 14:26:22
56 ยกเลิกอัตราอากร ในบัญชี 1 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 1) Import Duty Rate 17-02-2564 14:25:54
57 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ CV1 และ CV2 Privilage Code 02-02-2564 10:34:35
58 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 02-02-2564 10:33:13
59 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก Import Duty Rate 02-02-2564 10:32:36
60 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2564 15:28:47
61 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-01-2564 09:17:50
62 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 และ 8544.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 12-01-2564 16:08:33
63 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน IQD Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-01-2564 11:37:37
64 เปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:37:02
65 ปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:36:31
66 เปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:51
67 ปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:10
68 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 5 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:37
69 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 4 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:16
70 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 3 Import Duty Rate 30-12-2563 14:21:40
71 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 2 Import Duty Rate 30-12-2563 14:20:49
72 ปิดอัตราในประกาศ WTO Import Duty Rate 30-12-2563 14:19:48
73 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:54
74 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:42
75 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 28-12-2563 09:06:02
76 เปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:32:28
77 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:43
78 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:13
79 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ATG Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:38
80 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ASC Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:00
81 ปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:29:28
82 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:53
83 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:10
84 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ATG Import Duty Rate 24-12-2563 17:27:35
85 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ASC Import Duty Rate 24-12-2563 17:27:03
86 เพิ่มพิกัด 8711.20.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-12-2563 15:46:20
87 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-12-2563 14:10:21
88 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-12-2563 11:04:14
89 เพิ่มพิกัด 8531.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-12-2563 12:01:32
90 เพิ่มพิกัด 7314.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 14-12-2563 14:22:12
91 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-11-2563 13:47:33
92 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-11-2563 16:58:42
93 เพิ่มพิกัด 8518.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-11-2563 08:28:42
94 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-10-2563 11:30:40
95 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Guarantee (update 19/10/2563) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 19-10-2563 12:48:03
96 เปิดพิกัดอัตราอากรขาเข้า อาเซียน - จีน (ฉบับที่2 2563) Import Duty Rate 07-10-2563 15:46:51
97 ปิดพิกัดอัตราอากรขาเข้า อาเซียน - จีน (ฉบับที่ 1 2560) Import Duty Rate 07-10-2563 15:46:15
98 เพิ่มพิกัด 9613.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-09-2563 13:48:21
99 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2563 09:48:24
100 เพิ่มพิกัด 8703.60.82 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-09-2563 11:46:51
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,044 จำนวน 11 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร