บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 101 เข้าชมวันนี้
  • 106,245 เข้าชมเดือนนี้
  • 9,964,227 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 8703.22.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-10-2564 16:57:26
2 เพิ่มพิกัด 3903.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-10-2564 16:42:52
3 ISO Port Code ISO Port Code 07-10-2564 07:49:03
4 Excise Tariff Excise Tariff 01-10-2564 17:00:12
5 เพิ่มพิกัด 7204.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 25-09-2564 13:22:54
6 เพิ่มพิกัด 3915.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 230 Import Duty Rate 25-09-2564 13:22:30
7 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-09-2564 16:41:34
8 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Privilage Code 17-09-2564 13:52:36
9 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) Import Duty Rate 17-09-2564 13:49:11
10 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 14-09-2564 16:36:23
11 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 14-09-2564 16:35:38
12 แก้ไขพิกัด 9403.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 10-09-2564 16:37:32
13 เพิ่มพิกัด 8708.29.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-09-2564 14:09:20
14 เพิ่มพิกัด 9403.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 06-09-2564 20:57:20
15 Area Code Area Code 03-09-2564 11:56:17
16 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-08-2564 09:40:11
17 เพิ่มพิกัด 1902.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-08-2564 15:47:57
18 เพิ่มพิกัด 3923.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-08-2564 13:52:07
19 เพิ่มพิกัด 32.09.9000 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-08-2564 16:15:29
20 เพิ่มพิกัด 8415.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 06-08-2564 19:04:38
21 เพิ่มพิกัด 8704.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 03-08-2564 14:05:02
22 เพิ่มพิกัด 8704.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 02-08-2564 12:16:23
23 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-07-2564 16:41:29
24 Container Code Container Code 27-07-2564 11:58:51
25 เพิ่มพิกัด 2203.00.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-07-2564 16:30:21
26 เพิ่มพิกัด 8424.20.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-07-2564 16:55:30
27 เพิ่มพิกัด 6005.37.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-07-2564 16:55:11
28 Upload History ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:55
29 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:32
30 กลุ่มเอกสารถ่ายลำ/ผ่านแดน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:32:13
31 กลุ่มเอกสารสิทธิประโยชน์ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:52
32 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:29
33 กลุ่มเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง(สำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:31:12
34 กลุ่มเอกสารสินค้าเร่งด่วน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:30:32
35 Customs Electronics Document Detail ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:29:19
36 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้าชายฝั่ง ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-07-2564 15:27:54
37 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV4 Privilage Code 14-07-2564 15:47:02
38 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 14-07-2564 15:46:15
39 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) Import Duty Rate 14-07-2564 15:42:54
40 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate 14-07-2564 15:42:13
41 เพิ่มพิกัด 8708.40.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-07-2564 11:56:05
42 เพิ่มพิกัด 8413.30.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-07-2564 13:03:58
43 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ รหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 25-06-2564 09:56:19
44 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2564 14:05:14
45 เพิ่มพิกัด 2710.19.44 และ 3819.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-06-2564 18:30:27
46 เพิ่มพิกัด 8702.10.81 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:51
47 เพิ่มพิกัด 5703.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:08
48 เพิ่มพิกัด 8504.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:24:22
49 เพิ่มพิกัด 8711.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-06-2564 17:10:56
50 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-06-2564 13:29:15
51 Unit Code Unit Code 01-06-2564 14:38:46
52 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-05-2564 08:26:23
53 เพิ่มพิกัด 2710.19.43 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-05-2564 17:09:58
54 เพิ่มพิกัด 3925.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-05-2564 19:01:46
55 ISO Country Code ISO Country Code 14-05-2564 12:42:41
56 เพิ่มพิกัด 7216.33.19 และ 7304.24.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-05-2564 13:13:49
57 เพิ่มพิกัด 8708.80.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 05-05-2564 18:08:40
58 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 05-05-2564 15:20:02
59 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV3 Privilage Code 30-04-2564 17:22:00
60 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 30-04-2564 17:20:25
61 Import / Export Exchange Rate (May.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-04-2564 09:42:09
62 เพิ่มพิกัด 8704.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2564 17:56:07
63 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 08-04-2564 13:56:43
64 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-04-2564 10:31:19
65 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-03-2564 08:34:50
66 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 1 เมษายน 2564) Tariff Statistic > 24-03-2564 16:21:52
67 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-03-2564 10:56:19
68 เพิ่มพิกัด 2002.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-03-2564 14:10:00
69 เพิ่มพิกัด 8708.29.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-03-2564 07:45:17
70 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-02-2564 13:46:16
71 เปิดอัตราอากร ในบัญชี 1 และบัญชี3 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 17-02-2564 14:26:52
72 ยกเลิกอัตราอากร ในบัญชี 3 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 17-02-2564 14:26:22
73 ยกเลิกอัตราอากร ในบัญชี 1 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 1) Import Duty Rate 17-02-2564 14:25:54
74 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ CV1 และ CV2 Privilage Code 02-02-2564 10:34:35
75 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 02-02-2564 10:33:13
76 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก Import Duty Rate 02-02-2564 10:32:36
77 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2564 15:28:47
78 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-01-2564 09:17:50
79 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 และ 8544.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 12-01-2564 16:08:33
80 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน IQD Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-01-2564 11:37:37
81 เปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:37:02
82 ปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:36:31
83 เปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:51
84 ปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:10
85 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 5 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:37
86 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 4 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:16
87 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 3 Import Duty Rate 30-12-2563 14:21:40
88 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 2 Import Duty Rate 30-12-2563 14:20:49
89 ปิดอัตราในประกาศ WTO Import Duty Rate 30-12-2563 14:19:48
90 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:54
91 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:42
92 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 28-12-2563 09:06:02
93 เปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:32:28
94 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:43
95 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:13
96 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ATG Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:38
97 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ASC Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:00
98 ปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:29:28
99 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:53
100 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:10
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,061 จำนวน 11 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร