บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,204 เข้าชมวันนี้
  • 39,257 เข้าชมเดือนนี้
  • 12,607,993 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน PKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 07-02-2566 08:41:30
2 เพิ่มพิกัด 3926.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-02-2566 11:03:39
3 Permission Goods Zip Permission Goods 01-02-2566 13:58:34
4 Permission Goods Excel Permission Goods 01-02-2566 13:58:21
5 Unit Code Unit Code 27-01-2566 14:34:25
6 Area Code Area Code 25-01-2566 17:17:40
7 Excise Tariff Excise Tariff > 25-01-2566 16:52:01
8 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2566 15:39:52
9 เพิ่มพิกัด 8207.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-01-2566 16:40:10
10 เพิ่มพิกัด 4016.92.90 และ 4202.22.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-01-2566 11:12:10
11 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2023 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EGP Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 16-01-2566 10:46:06
12 เพิ่มพิกัด 8513.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-01-2566 07:39:26
13 เพิ่มพิกัด 2101.11.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2566 07:15:08
14 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร Import Duty Rate > 10-01-2566 14:50:00
15 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ MCC Privilage Code 10-01-2566 14:49:00
16 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6) Import Duty Rate > 10-01-2566 14:00:08
17 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ 380 Privilage Code 10-01-2566 13:59:03
18 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 04-01-2566 09:44:46
19 ISO Port Code ISO Port Code 28-12-2565 14:23:56
20 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-12-2565 16:34:34
21 เพิ่มพิกัด 3402.50.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-12-2565 14:14:41
22 เพิ่มพิกัด 4009.42.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-12-2565 16:34:22
23 แก้ไขพิกัด 8704.31.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 13-12-2565 08:46:25
24 เพิ่มพิกัด 4016.99.13 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-12-2565 15:32:16
25 เพิ่มพิกัด 9029.90.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-12-2565 15:31:44
26 เพิ่มพิกัด 7216.33.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-12-2565 14:47:39
27 เพิ่มพิกัด 8716.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-12-2565 15:41:00
28 เพิ่มพิกัด 8704.31.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 30-11-2565 15:57:58
29 เพิ่มพิกัด 8704.60.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 29-11-2565 09:40:44
30 เพิ่มพิกัด 8703.80.97 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-11-2565 06:55:20
31 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-11-2565 10:45:17
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-11-2565 10:44:49
33 เพิ่มพิกัด 8709.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-11-2565 15:00:42
34 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-11-2565 15:21:20
35 เพิ่มพิกัด 6306.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-11-2565 09:25:41
36 เพิ่มพิกัด 5402.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-11-2565 10:38:11
37 เพิ่มพิกัด 8704.41.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 22-11-2565 14:22:01
38 เพิ่มพิกัดจำนวน 19 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-11-2565 13:05:03
39 Container Code Container Code 10-11-2565 09:45:15
40 เพิ่มพิกัด 2202.10.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-11-2565 11:55:25
41 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 08-11-2565 11:45:28
42 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EGP Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 04-11-2565 16:37:16
43 เพิ่มพิกัด 7210.49.18 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-11-2565 13:10:38
44 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 03-11-2565 06:57:23
45 เพิ่มพิกัด 8418.30.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-11-2565 13:51:47
46 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-10-2565 07:30:55
47 แก้ไขพิกัด 3907.99.90 และ 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 27-10-2565 14:09:44
48 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 27-10-2565 09:17:45
49 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-10-2565 07:43:10
50 เพิ่มพิกัดจำนวน 11 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-10-2565 16:39:21
51 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน PKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 21-10-2565 08:48:12
52 เพิ่มพิกัด 8507.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2565 12:08:53
53 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-10-2565 03:03:08
54 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+12_10_2565) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 12-10-2565 15:32:27
55 เพิ่มพิกัด 9105.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 15:12:49
56 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 09:45:27
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 09:06:19
58 เพิ่มพิกัด 3302.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-10-2565 14:04:49
59 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ FEV Privilage Code 08-10-2565 13:54:18
60 แก้ไขพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-10-2565 10:13:18
61 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 13:41:58
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 11:37:33
63 เพิ่มพิกัด 6108.31.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 09:58:14
64 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 5) - CV9 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:29:39
65 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่6) - CV8 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:29:02
66 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่4) Import Duty Rate > 01-10-2565 17:28:27
67 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV8 และ CV9 Privilage Code 01-10-2565 17:22:44
68 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:20:23
69 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 29-09-2565 16:28:28
70 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate > 29-09-2565 16:24:04
71 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 27-09-2565 15:03:04
72 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-09-2565 16:32:11
73 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate > 23-09-2565 09:10:32
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 27 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 15-09-2565 16:04:47
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate > 15-09-2565 15:32:53
76 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate > 14-09-2565 11:30:54
77 แก้ไขพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 13-09-2565 13:35:28
78 เพิ่มพิกัดจำนวน 15 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-09-2565 08:40:52
79 เพิ่มพิกัดจำนวน 25 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 14:53:31
80 แก้ไขพิกัด 7212.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 14:15:02
81 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 10:38:02
82 เพิ่มพิกัดจำนวน 17 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:48:38
83 เพิ่มพิกัดจำนวน 14 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:36:41
84 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:35:01
85 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:32:56
86 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 02-09-2565 16:22:45
87 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-09-2565 15:53:00
88 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 11:10:38
89 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 11:08:40
90 เพิ่มพิกัด 2402.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:57:56
91 เพิ่มพิกัด 3921.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:55:08
92 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:53:44
93 เพิ่มพิกัด 8507.20.96 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-08-2565 08:14:23
94 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2565 15:49:29
95 เพิ่มพิกัด 8527.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 23-08-2565 08:58:50
96 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน MMK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 17-08-2565 16:58:23
97 เพิ่มพิกัด 1108.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2565 10:36:36
98 เพิ่มพิกัด 4419.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2565 08:14:29
99 เพิ่มพิกัดจำนวน 52 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-08-2565 15:50:52
100 เพิ่มพิกัด 9503.00.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-08-2565 11:25:49
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,260 จำนวน 13 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร