พิกัดศุลกากร

การบริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

 
>> ผู้ที่มีความประสงค์จะขอให้จำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าตาม ป.17/2561 สามารถยื่นคำร้องฯ ตาม แบบที่ 3<<

กรณีมีเอกสารแสดงการนำเข้า
ยื่นคำร้องไม่น้อยกว่า 30 วันทำการก่อนมีการนำเข้า / กรณีไม่มีเอกสารแสดงการนำเข้าไม่ระบุเวลา
  1. คำร้อง 1 ฉบับใช้สำหรับสินค้า 1 ชนิด หากมีจำนวนสินค้ามากกว่า 1 ชนิด ให้แยกคำร้องตามจำนวนสินค้าที่ต้องการสอบถาม
  2. การยื่นคำร้องต้องมีคำอธิบาย สรุปเป็นภาษาไทย พร้อมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ และรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ

กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนตน และหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวให้ใช้ได้เฉพาะการร้องขอให้จำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรกรแต่ละครั้งเท่านั้น
กรมศุลกากรจะไม่พิจารณาจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการหน่วยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาในขั้นศาล หากมีการตรวจพบในภายหลัง กรมศุลกากรจะยกคำร้อง/ยกเลิกผลการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้านั้น็
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน 2561 14:01:04
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร