สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คำขอรับใบอนุญาต

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (นิติบุคคลใหม่ที่ยังไม่มีงบการเงิน)31 พฤษภาคม 2561 14:43:092408
2 คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร15 มีนาคม 2565 10:40:061042
3 แบบคำขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร15 มีนาคม 2565 10:39:001618
4 แบบยินยอมการเปิดเผยข้อมูล31 พฤษภาคม 2561 14:52:282194
5 คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเขตปลอดอากร15 มีนาคม 2565 10:40:31857
6 แบบคำขอเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร 15 มีนาคม 2565 10:35:421203
7 แบบคำขอจัดตั้งเขตปลอดอากร 15 มีนาคม 2565 10:36:051318
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ฝจป. สลท. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6536 หรือ 02-667-6623
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร