เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พรบ. ศุลกากร 256030 พฤศจิกายน 2560 10:56:0093
2 กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ.256030 พฤศจิกายน 2560 10:56:1062
3 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ.256030 พฤศจิกายน 2560 10:56:2360
4 กฎกระทรวงการยกเว้นอากรสำหรับเขตปลอดอากร30 พฤศจิกายน 2560 10:56:3950
5 กฎกระทรวงยกการยกเว้นใบอนุญาต30 พฤศจิกายน 2560 10:56:3142
6 กฎกระทรวงการกำหนดและยกเว้นค่าธรรมเนียม30 พฤศจิกายน 2560 10:56:4634
7 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบคำขอจัดตั้งเขตปลอดอากร30 พฤศจิกายน 2560 10:57:3846
8 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร รายงานการศึกษา (เขต)30 พฤศจิกายน 2560 10:57:2124
9 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล(จัดตั้งเขต)30 พฤศจิกายน 2560 10:57:1442
10 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบคำขอเปิดดำเนินการเขต30 พฤศจิกายน 2560 10:57:0427
11 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร สัญญาประกันและทัณฑ์บนเขต30 พฤศจิกายน 2560 10:57:2928
12 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร แบบคำขอประกอบกิจการ8 ธันวาคม 2560 16:16:3072
13 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร รายงานการศึกษา30 พฤศจิกายน 2560 10:57:5423
14 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล30 พฤศจิกายน 2560 10:58:0230
15 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร สัญญาประกันและทัณฑ์บนประกอบกิจการ30 พฤศจิกายน 2560 10:58:1642
16 เขตปลอดอากร30 พฤศจิกายน 2560 10:58:53953
17 เขตปลอดอากร (ต่อ)2 กุมภาพันธ์ 2560 19:30:58632
18 รายชื่อเขตปลอดอากร30 พฤศจิกายน 2560 10:59:06817
19 pr0-การชำระค่าธรรมเนียม15 ธันวาคม 2560 09:49:3649
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ฝจป. สลท. สสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6536 หรือ 02-667-6623
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร