เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พรบ. ศุลกากร 256030 พฤศจิกายน 2560 10:56:00487
2 กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ.256030 พฤศจิกายน 2560 10:56:10381
3 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ.256030 พฤศจิกายน 2560 10:56:23435
4 กฎกระทรวงการยกเว้นอากรสำหรับเขตปลอดอากร30 พฤศจิกายน 2560 10:56:39318
5 กฎกระทรวงยกการยกเว้นใบอนุญาต30 พฤศจิกายน 2560 10:56:31207
6 กฎกระทรวงการกำหนดและยกเว้นค่าธรรมเนียม30 พฤศจิกายน 2560 10:56:46173
7 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบคำขอจัดตั้งเขตปลอดอากร30 พฤศจิกายน 2560 10:57:38285
8 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร รายงานการศึกษา (เขต)30 พฤศจิกายน 2560 10:57:21113
9 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล(จัดตั้งเขต)30 พฤศจิกายน 2560 10:57:14117
10 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบคำขอเปิดดำเนินการเขต30 พฤศจิกายน 2560 10:57:04126
11 เอกสารประกอบจัดตั้งเขตปลอดอากร สัญญาประกันและทัณฑ์บนเขต30 พฤศจิกายน 2560 10:57:29116
12 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร แบบคำขอประกอบกิจการ8 ธันวาคม 2560 16:16:30299
13 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร รายงานการศึกษา30 พฤศจิกายน 2560 10:57:54118
14 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล30 พฤศจิกายน 2560 10:58:02127
15 เอกสารประกอบขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร สัญญาประกันและทัณฑ์บนประกอบกิจการ30 พฤศจิกายน 2560 10:58:16197
16 เขตปลอดอากร30 พฤศจิกายน 2560 10:58:531475
17 เขตปลอดอากร (ต่อ)2 กุมภาพันธ์ 2560 19:30:58994
18 รายชื่อเขตปลอดอากร ข้อมูล ณ วันที่ 26.02.6126 กุมภาพันธ์ 2561 17:04:45115
19 pr0-การชำระค่าธรรมเนียม15 ธันวาคม 2560 09:49:36197
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ฝจป. สลท. สสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6536 หรือ 02-667-6623
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร