สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่มีงบการเงิน (สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร)12 มีนาคม 2567 09:32:462780
2 คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร12 มีนาคม 2567 09:47:251328
3 คำขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร12 มีนาคม 2567 09:47:162085
4 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร)12 มีนาคม 2567 09:45:572490
5 คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร12 มีนาคม 2567 09:46:501111
6 คำขอเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร 12 มีนาคม 2567 09:47:061558
7 คำขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 12 มีนาคม 2567 09:46:571636
8 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่มีงบการเงิน (สำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร)12 มีนาคม 2567 09:44:24247
9 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร)12 มีนาคม 2567 09:46:08247
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอดอากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ฝจป. สลท. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6536 หรือ 02-667-6623
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร