บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,829 เข้าชมวันนี้
  • 119,287 เข้าชมเดือนนี้
  • 4,206,916 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 8539.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 19-03-2562 16:20:10
2 เพิ่มพิกัด 7318.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 19-03-2562 10:05:14
3 ปรับปรุงข้อมูลสิทธิพิเศษ 402 (15-03-2562) Import Duty Rate 15-03-2562 10:07:00
4 ปิดสิทธิพิเศษ 402 (01-01-2560) Import Duty Rate 15-03-2562 10:05:43
5 ISO Port Code ISO Port Code 15-03-2562 09:04:29
6 ปรับปรุงสิทธิพิเศษ 401 (13/11/2560) Import Duty Rate 14-03-2562 17:22:01
7 ปิดสิทธิพิเศษ 401 (01-01-2560) Import Duty Rate 14-03-2562 17:20:47
8 เพิ่มพิกัด 8480.79.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 06-03-2562 14:32:45
9 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 05/03/2562) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 05-03-2562 19:23:11
10 เพิ่มพิกัด 8425.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 05-03-2562 10:18:41
11 เพิ่มพิกัด 8462.49.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 26-02-2562 16:20:41
12 Export Exchange Rate (Mar.) 2019 Export Exchange Rate 25-02-2562 08:49:54
13 Import Exchange Rate (Mar.) 2019 Import Exchange Rate 25-02-2562 08:49:02
14 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-02-2562 15:47:21
15 เปิดสิทธิ JEW สำหรับวันที่ 20-24 ก.พ. 2562 Import Duty Rate 21-02-2562 09:37:28
16 Area Code Area Code 20-02-2562 13:46:13
17 เพิ่มพิกัด 4202.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 14-02-2562 14:14:03
18 เพิ่มพิกัด 8460.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-02-2562 15:08:30
19 เพิ่มพิกัด 8460.29.10 และ 9011.80.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-02-2562 13:41:30
20 เพิ่มพิกัด 9603.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-02-2562 11:17:33
21 เพิ่มพิกัด 84581990 และ84602400ในรหัสสิทธิพิเศษ311 Import Duty Rate 08-02-2562 11:35:49
22 เพิ่มพิกัดจำนวน 48 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 06-02-2562 16:52:30
23 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 สองรายการ Import Duty Rate 06-02-2562 16:51:01
24 เพิ่มพิกัด 8504.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 317 (01/01/2560 - 12/11/2560) Import Duty Rate 30-01-2562 12:11:08
25 Export Exchange Rate (Feb.) 2019 Export Exchange Rate 28-01-2562 15:11:14
26 Import Exchange Rate (Feb.) 2019 Import Exchange Rate 28-01-2562 15:10:38
27 เพิ่มพิกัด 8450.11.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 23-01-2562 11:41:42
28 เพิ่มพิกัด 8450.11.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 23-01-2562 11:12:28
29 เพิ่มพิกัด 8703.80.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-01-2562 12:00:31
30 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ (Bill-Payment) 15-01-2562 08:34:05
31 เพิ่มพิกัด 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 14-01-2562 11:38:57
32 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 354 (01/01/2560-12/11/2560) Import Duty Rate 10-01-2562 14:57:12
33 เพิ่มพิกัด 8424.89.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 10-01-2562 14:51:23
34 เพิ่มพิกัด 8421.99.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-01-2562 11:06:34
35 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 317 Import Duty Rate 08-01-2562 15:48:40
36 เพิ่มพิกัด 8414.60.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 08-01-2562 15:47:17
37 เพิ่มพิกัด 5910.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (ปิด 12 พ.ย. 2560) Import Duty Rate 07-01-2562 14:06:53
38 เพิ่มพิกัด 8536.41.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 07-01-2562 14:04:32
39 เพิ่มพิกัด 6 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 26-12-2561 16:16:49
40 Export Exchange Rate (Jan.) 2019 Export Exchange Rate 26-12-2561 10:29:32
41 Import Exchange Rate (Jan.) 2019 Import Exchange Rate 26-12-2561 10:28:41
42 เพิ่มพิกัด 8462.39.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 24-12-2561 14:12:02
43 เพิ่มพิกัด 7419.99.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-12-2561 11:04:45
44 เพิ่มพิกัด 8708.93.60 และ 8708.93.70 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-12-2561 16:30:39
45 เพิ่มพิกัด 8516.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2561 15:24:17
46 เพิ่มพิกัด 7609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-12-2561 10:55:53
47 เพิ่มพิกัด 8414.59.30 9029.20.90 8544.30.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 07-12-2561 14:40:07
48 เพิ่มพิกัด 8708.91.16 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-12-2561 14:21:05
49 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 29-11-2561 15:43:05
50 Export Exchange Rate (Dec.) 2018 Export Exchange Rate 27-11-2561 15:43:17
51 Import Exchange Rate (Dec.) 2018 Import Exchange Rate 27-11-2561 15:42:38
52 เพิ่มพิกัด 2208.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-11-2561 14:53:15
53 แก้ไขรายการในรหัสสิทธิพิเศษ 227 Import Duty Rate 21-11-2561 16:40:09
54 แก้ไขรายการในรหัสสิทธิพิเศษ 226 Import Duty Rate 21-11-2561 16:38:32
55 เพิ่มพิกัด 4011.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-11-2561 16:33:32
56 เพิ่มพิกัด 3403.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-11-2561 16:37:38
57 เพิ่มพิกัด 84149091 และ 85318090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 02-11-2561 11:52:11
58 เพิ่มพิกัด 6310.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 31-10-2561 11:10:31
59 เพิ่มพิกัด 8501.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 30-10-2561 15:09:26
60 แก้ไขอัตราในรหัสสิทธิพิเศษ 403 จำนวน 6 รายการ Import Duty Rate 25-10-2561 17:07:59
61 Export Exchange Rate (Nov.) 2018 Export Exchange Rate 25-10-2561 16:14:52
62 Import Exchange Rate (Nov.) 2018 Import Exchange Rate 25-10-2561 16:14:02
63 แก้ไขอัตราจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-10-2561 10:34:08
64 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01/01/2560-12/11/2560) Import Duty Rate 24-10-2561 15:43:54
65 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 จำนวน 31 รายการ Import Duty Rate 24-10-2561 15:31:22
66 เพิ่มพิกัด 3926.90.59 และ 7325.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 19-10-2561 14:25:47
67 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 จำนวน 22 รายการ Import Duty Rate 17-10-2561 15:44:05
68 เพิ่มสิทธิ 311 พิกัด85235199 85437090 Import Duty Rate 05-10-2561 15:08:22
69 เพิ่มสิทธิ 311 พิกัด 84619099 Import Duty Rate 05-10-2561 15:07:43
70 เพิ่มพิกัด 69032000 สิทธิ 403 Import Duty Rate 05-10-2561 14:16:02
71 เพิ่มพิกัด 8703.80.17 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-10-2561 15:49:59
72 เพิ่มพิกัด 7318.16.90 และ 8544.49.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 27-09-2561 11:53:11
73 เพิ่มพิกัด 3816.00.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-09-2561 11:32:30
74 Export Exchange Rate (Oct.) 2018 Export Exchange Rate 25-09-2561 10:24:34
75 Import Exchange Rate (Oct.) 2018 Import Exchange Rate 25-09-2561 10:23:49
76 เพิ่มพิกัด 84283290 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-09-2561 14:01:26
77 เพิ่มพิกัด 8415.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-09-2561 11:30:24
78 แก้ไขวันปิดพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01/01/2560 - 12/11/2560) Import Duty Rate 14-09-2561 16:27:10
79 เพิ่มพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 14-09-2561 15:30:15
80 เพิ่มพิกัด 8415.90.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-09-2561 16:40:46
81 เพิ่มพิกัด 3917.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 13-09-2561 14:40:01
82 เปิดสิทธิ JEW 7-11-2018 Import Duty Rate 11-09-2561 11:29:23
83 เพิ่มพิกัด 6902.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-09-2561 10:42:01
84 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment (update 10/9/2561) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 10-09-2561 15:50:00
85 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Guarantee (update 10/9/2561) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 10-09-2561 15:49:37
86 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 31 สิงหาคม 2561) Tariff Statistic > 30-08-2561 18:05:39
87 เพิ่มพิกัด 8504.40.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 29-08-2561 15:30:01
88 อัปเดตพิกัด 8207.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 27-08-2561 14:51:45
89 Export Exchange Rate (Sep.) 2018 Export Exchange Rate 27-08-2561 11:13:32
90 Import Exchange Rate (Sep.) 2018 Import Exchange Rate 27-08-2561 11:12:47
91 เพิ่มพิกัด 8462.29.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 31-07-2561 10:56:54
92 Export Exchange Rate (Aug.) 2018 Export Exchange Rate 26-07-2561 10:15:36
93 Import Exchange Rate (Aug.) 2018 Import Exchange Rate 26-07-2561 10:15:03
94 เพิ่มพิกัด 8527.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-07-2561 17:14:06
95 เพิ่มพิกัด 5911.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-07-2561 16:12:39
96 เพิ่มพิกัด 8516.40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-07-2561 10:55:37
97 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 (18072018) Import Duty Rate 18-07-2561 16:56:27
98 เพิ่มพิกัด 8704.21.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 17-07-2561 10:53:47
99 เพิ่มพิกัด 8903.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 17-07-2561 10:53:04
100 เพิ่มพิกัด 2002.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-07-2561 11:27:27
ผลลัพท์ทั้งหมด 835 จำนวน 9 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร