บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 640 เข้าชมวันนี้
  • 135,344 เข้าชมเดือนนี้
  • 4,559,040 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 ISO Port Code ISO Port Code 24-05-2562 16:35:24
2 ประกาศกระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง Import Duty Rate 24-05-2562 15:51:37
3 เพิ่มพิกัด 8538.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 24-05-2562 14:34:16
4 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 จำนวน 15 รายการ Import Duty Rate 22-05-2562 14:53:56
5 ปรับปรุงสิทธิพิเศษ 317 สำหรับ 01/01/2560 - 12/11/2560 Import Duty Rate 15-05-2562 14:02:58
6 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 13-05-2562 11:16:48
7 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 317 สำหรับ 01/01/2560-12/11/2560 Import Duty Rate 13-05-2562 10:56:53
8 เพิ่มพิกัด 8704.21.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate 10-05-2562 13:58:40
9 เพิ่มพิกัด 8207.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 10-05-2562 10:35:47
10 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้าชายฝั่ง ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:42:38
11 Upload History ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:41:20
12 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:41:01
13 กลุ่มเอกสารสิทธิประโยชน์ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:40:48
14 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:40:33
15 กลุ่มเอกสารใบอนุญาต/ใบรับรอง(สำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:40:19
16 กลุ่มเอกสารสินค้าเร่งด่วน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:39:56
17 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:39:45
18 Customs Electronics Document Detail ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 08-05-2562 17:39:26
19 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 08-05-2562 17:38:46
20 เพิ่มพิกัด 8462.99.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 07-05-2562 14:29:28
21 เพิ่มพิกัด 8711.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-05-2562 10:10:52
22 เพิ่มพิกัด 8501.10.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 29-04-2562 10:40:39
23 Export Exchange Rate (May.) 2019 Export Exchange Rate 26-04-2562 14:31:10
24 Import Exchange Rate (May.) 2019 Import Exchange Rate 26-04-2562 14:30:26
25 มาตรฐานการลงลายมือชื่อที่ระบบ PKI ของกรมศุลกากรใช้และรองรับ.pdf โครงสร้างข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ > 25-04-2562 14:32:00
26 เพิ่มพิกัด 4016.99.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-04-2562 15:12:37
27 Excise Tariff Excise Tariff 09-04-2562 14:57:59
28 Area Code Area Code 09-04-2562 14:07:59
29 เพิ่มพิกัด 7007.11.10 และ 7007.21.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-04-2562 14:06:31
30 Container Code Container Code 01-04-2562 16:49:13
31 Export Exchange Rate (Apr.) 2019 Export Exchange Rate 27-03-2562 11:38:51
32 Import Exchange Rate (Apr.) 2019 Import Exchange Rate 27-03-2562 11:38:06
33 เพิ่มพิกัด 48232090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 25-03-2562 15:58:52
34 เพิ่มพิกัด 8539.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 19-03-2562 16:20:10
35 เพิ่มพิกัด 7318.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 19-03-2562 10:05:14
36 ปรับปรุงข้อมูลสิทธิพิเศษ 402 (15-03-2562) Import Duty Rate 15-03-2562 10:07:00
37 ปิดสิทธิพิเศษ 402 (01-01-2560) Import Duty Rate 15-03-2562 10:05:43
38 ปรับปรุงสิทธิพิเศษ 401 (13/11/2560) Import Duty Rate 14-03-2562 17:22:01
39 ปิดสิทธิพิเศษ 401 (01-01-2560) Import Duty Rate 14-03-2562 17:20:47
40 เพิ่มพิกัด 8480.79.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 06-03-2562 14:32:45
41 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 05/03/2562) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 05-03-2562 19:23:11
42 เพิ่มพิกัด 8425.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 05-03-2562 10:18:41
43 เพิ่มพิกัด 8462.49.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 26-02-2562 16:20:41
44 Export Exchange Rate (Mar.) 2019 Export Exchange Rate 25-02-2562 08:49:54
45 Import Exchange Rate (Mar.) 2019 Import Exchange Rate 25-02-2562 08:49:02
46 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-02-2562 15:47:21
47 เปิดสิทธิ JEW สำหรับวันที่ 20-24 ก.พ. 2562 Import Duty Rate 21-02-2562 09:37:28
48 เพิ่มพิกัด 4202.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 14-02-2562 14:14:03
49 เพิ่มพิกัด 8460.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-02-2562 15:08:30
50 เพิ่มพิกัด 8460.29.10 และ 9011.80.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-02-2562 13:41:30
51 เพิ่มพิกัด 9603.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-02-2562 11:17:33
52 เพิ่มพิกัด 84581990 และ84602400ในรหัสสิทธิพิเศษ311 Import Duty Rate 08-02-2562 11:35:49
53 เพิ่มพิกัดจำนวน 48 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 06-02-2562 16:52:30
54 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 สองรายการ Import Duty Rate 06-02-2562 16:51:01
55 เพิ่มพิกัด 8504.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 317 (01/01/2560 - 12/11/2560) Import Duty Rate 30-01-2562 12:11:08
56 Export Exchange Rate (Feb.) 2019 Export Exchange Rate 28-01-2562 15:11:14
57 Import Exchange Rate (Feb.) 2019 Import Exchange Rate 28-01-2562 15:10:38
58 เพิ่มพิกัด 8450.11.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 23-01-2562 11:41:42
59 เพิ่มพิกัด 8450.11.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 23-01-2562 11:12:28
60 เพิ่มพิกัด 8703.80.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-01-2562 12:00:31
61 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ (Bill-Payment) 15-01-2562 08:34:05
62 เพิ่มพิกัด 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 14-01-2562 11:38:57
63 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 354 (01/01/2560-12/11/2560) Import Duty Rate 10-01-2562 14:57:12
64 เพิ่มพิกัด 8424.89.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 10-01-2562 14:51:23
65 เพิ่มพิกัด 8421.99.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-01-2562 11:06:34
66 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 317 Import Duty Rate 08-01-2562 15:48:40
67 เพิ่มพิกัด 8414.60.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 08-01-2562 15:47:17
68 เพิ่มพิกัด 5910.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (ปิด 12 พ.ย. 2560) Import Duty Rate 07-01-2562 14:06:53
69 เพิ่มพิกัด 8536.41.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 07-01-2562 14:04:32
70 เพิ่มพิกัด 6 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 26-12-2561 16:16:49
71 Export Exchange Rate (Jan.) 2019 Export Exchange Rate 26-12-2561 10:29:32
72 Import Exchange Rate (Jan.) 2019 Import Exchange Rate 26-12-2561 10:28:41
73 เพิ่มพิกัด 8462.39.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 24-12-2561 14:12:02
74 เพิ่มพิกัด 7419.99.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-12-2561 11:04:45
75 เพิ่มพิกัด 8708.93.60 และ 8708.93.70 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-12-2561 16:30:39
76 เพิ่มพิกัด 8516.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2561 15:24:17
77 เพิ่มพิกัด 7609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 11-12-2561 10:55:53
78 เพิ่มพิกัด 8414.59.30 9029.20.90 8544.30.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 07-12-2561 14:40:07
79 เพิ่มพิกัด 8708.91.16 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-12-2561 14:21:05
80 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 29-11-2561 15:43:05
81 Export Exchange Rate (Dec.) 2018 Export Exchange Rate 27-11-2561 15:43:17
82 Import Exchange Rate (Dec.) 2018 Import Exchange Rate 27-11-2561 15:42:38
83 เพิ่มพิกัด 2208.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-11-2561 14:53:15
84 แก้ไขรายการในรหัสสิทธิพิเศษ 227 Import Duty Rate 21-11-2561 16:40:09
85 แก้ไขรายการในรหัสสิทธิพิเศษ 226 Import Duty Rate 21-11-2561 16:38:32
86 เพิ่มพิกัด 4011.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-11-2561 16:33:32
87 เพิ่มพิกัด 3403.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-11-2561 16:37:38
88 เพิ่มพิกัด 84149091 และ 85318090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 02-11-2561 11:52:11
89 เพิ่มพิกัด 6310.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 31-10-2561 11:10:31
90 เพิ่มพิกัด 8501.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 30-10-2561 15:09:26
91 แก้ไขอัตราในรหัสสิทธิพิเศษ 403 จำนวน 6 รายการ Import Duty Rate 25-10-2561 17:07:59
92 Export Exchange Rate (Nov.) 2018 Export Exchange Rate 25-10-2561 16:14:52
93 Import Exchange Rate (Nov.) 2018 Import Exchange Rate 25-10-2561 16:14:02
94 แก้ไขอัตราจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-10-2561 10:34:08
95 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01/01/2560-12/11/2560) Import Duty Rate 24-10-2561 15:43:54
96 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 จำนวน 31 รายการ Import Duty Rate 24-10-2561 15:31:22
97 เพิ่มพิกัด 3926.90.59 และ 7325.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 19-10-2561 14:25:47
98 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 จำนวน 22 รายการ Import Duty Rate 17-10-2561 15:44:05
99 เพิ่มสิทธิ 311 พิกัด85235199 85437090 Import Duty Rate 05-10-2561 15:08:22
100 เพิ่มสิทธิ 311 พิกัด 84619099 Import Duty Rate 05-10-2561 15:07:43
ผลลัพท์ทั้งหมด 855 จำนวน 9 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร