บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 149 เข้าชมวันนี้
  • 11,899 เข้าชมเดือนนี้
  • 12,308,038 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 8716.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-12-2565 15:41:00
2 เพิ่มพิกัด 8704.31.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 30-11-2565 15:57:58
3 เพิ่มพิกัด 8704.60.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 29-11-2565 09:40:44
4 เพิ่มพิกัด 8703.80.97 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-11-2565 06:55:20
5 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-11-2565 10:45:17
6 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-11-2565 10:44:49
7 เพิ่มพิกัด 8709.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-11-2565 15:00:42
8 Permission Goods Zip Permission Goods 25-11-2565 09:53:27
9 Permission Goods Excel Permission Goods 25-11-2565 09:53:07
10 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-11-2565 15:21:20
11 Area Code Area Code 24-11-2565 13:59:44
12 เพิ่มพิกัด 6306.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-11-2565 09:25:41
13 เพิ่มพิกัด 5402.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-11-2565 10:38:11
14 เพิ่มพิกัด 8704.41.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 377 Import Duty Rate > 22-11-2565 14:22:01
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 19 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-11-2565 13:05:03
16 Excise Tariff Excise Tariff > 21-11-2565 09:45:26
17 ISO Port Code ISO Port Code 11-11-2565 11:39:02
18 Container Code Container Code 10-11-2565 09:45:15
19 เพิ่มพิกัด 2202.10.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-11-2565 11:55:25
20 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 08-11-2565 11:45:28
21 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน EGP Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 04-11-2565 16:37:16
22 เพิ่มพิกัด 7210.49.18 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-11-2565 13:10:38
23 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 03-11-2565 06:57:23
24 เพิ่มพิกัด 8418.30.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-11-2565 13:51:47
25 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-10-2565 07:30:55
26 แก้ไขพิกัด 3907.99.90 และ 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 27-10-2565 14:09:44
27 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 27-10-2565 09:17:45
28 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-10-2565 07:43:10
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 11 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-10-2565 16:39:21
30 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน PKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 21-10-2565 08:48:12
31 เพิ่มพิกัด 8507.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2565 12:08:53
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-10-2565 03:03:08
33 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+12_10_2565) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 12-10-2565 15:32:27
34 เพิ่มพิกัด 9105.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 15:12:49
35 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 09:45:27
36 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2565 09:06:19
37 เพิ่มพิกัด 3302.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-10-2565 14:04:49
38 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ FEV Privilage Code 08-10-2565 13:54:18
39 แก้ไขพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-10-2565 10:13:18
40 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 13:41:58
41 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 11:37:33
42 เพิ่มพิกัด 6108.31.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-10-2565 09:58:14
43 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 5) - CV9 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:29:39
44 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่6) - CV8 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:29:02
45 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่4) Import Duty Rate > 01-10-2565 17:28:27
46 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV8 และ CV9 Privilage Code 01-10-2565 17:22:44
47 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate > 01-10-2565 17:20:23
48 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 29-09-2565 16:28:28
49 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate > 29-09-2565 16:24:04
50 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 27-09-2565 15:03:04
51 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-09-2565 16:32:11
52 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate > 23-09-2565 09:10:32
53 เพิ่มพิกัดจำนวน 27 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 15-09-2565 16:04:47
54 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate > 15-09-2565 15:32:53
55 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate > 14-09-2565 11:30:54
56 แก้ไขพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 13-09-2565 13:35:28
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 15 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-09-2565 08:40:52
58 เพิ่มพิกัดจำนวน 25 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 14:53:31
59 แก้ไขพิกัด 7212.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 14:15:02
60 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 10:38:02
61 เพิ่มพิกัดจำนวน 17 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:48:38
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 14 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:36:41
63 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:35:01
64 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:32:56
65 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 02-09-2565 16:22:45
66 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-09-2565 15:53:00
67 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 11:10:38
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 11:08:40
69 เพิ่มพิกัด 2402.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:57:56
70 เพิ่มพิกัด 3921.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:55:08
71 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:53:44
72 เพิ่มพิกัด 8507.20.96 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-08-2565 08:14:23
73 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2565 15:49:29
74 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 25-08-2565 09:45:41
75 เพิ่มพิกัด 8527.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 23-08-2565 08:58:50
76 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน MMK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 17-08-2565 16:58:23
77 เพิ่มพิกัด 1108.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2565 10:36:36
78 เพิ่มพิกัด 4419.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2565 08:14:29
79 เพิ่มพิกัดจำนวน 52 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-08-2565 15:50:52
80 เพิ่มพิกัด 9503.00.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-08-2565 11:25:49
81 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-07-2565 13:18:08
82 แก้ไขพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 21-07-2565 16:49:51
83 ISO Country Code ISO Country Code 21-07-2565 13:36:07
84 เพิ่มพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 21-07-2565 10:24:41
85 เพิ่มพิกัด 8415.90.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-07-2565 07:47:41
86 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-06-2565 17:20:46
87 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 12:49:42
88 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 08:44:25
89 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 16-06-2565 14:07:41
90 Stucture Import Duty Rate Import Duty Rate > 10-06-2565 15:52:31
91 เพิ่มพิกัด 9618.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-06-2565 11:25:33
92 เพิ่มพิกัด 9403.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2565 16:19:53
93 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 31-05-2565 14:46:57
94 เพิ่มพิกัด 8507.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-05-2565 15:49:55
95 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2565 15:43:59
96 เพิ่มพิกัด 2309.90.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2565 14:52:11
97 เพิ่มพิกัด 4015.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2565 11:39:52
98 เปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Import Duty Rate > 13-05-2565 11:15:25
99 ปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 Import Duty Rate > 13-05-2565 11:13:51
100 เพิ่มพิกัด 7219.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate > 12-05-2565 16:04:28
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,241 จำนวน 13 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร