บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 670 เข้าชมวันนี้
  • 112,351 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,336,815 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 5911.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 22-03-2561 15:21:51
2 เพิ่มพิกัด 8528.59.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-03-2561 09:57:02
3 ISO Port Code ISO Port Code 20-03-2561 17:22:24
4 เพิ่มพิกัด 8536.41.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 14:38:44
5 เพิ่มพิกัด 8479.82.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 11:14:20
6 เปิด ประกาศ WTO2 Import Duty Rate 09-03-2561 09:47:16
7 ปิด อัตราอากรเดิม Import Duty Rate 09-03-2561 09:46:49
8 เพิ่มพิกัด 7318.15.90 และ 8483.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 05-03-2561 15:51:25
9 เพิ่มพิกัด 3926.90.53 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-02-2561 16:52:30
10 Unit Code Unit Code 27-02-2561 11:08:34
11 แฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน Unit Code 27-02-2561 10:38:05
12 เปิดสิทธิพิเศษ JEW สำหรับงานฯ ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 2561 Import Duty Rate 27-02-2561 09:41:11
13 Export Exchange Rate (Mar.) 2018 Export Exchange Rate 27-02-2561 09:37:21
14 Import Exchange Rate (Mar.) 2018 Import Exchange Rate 27-02-2561 09:36:13
15 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 23 กุมภาพันธ์ 2561) Tariff Statistic > 26-02-2561 10:13:43
16 เพิ่มพิกัด 8453.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-02-2561 14:36:12
17 เพิ่มพิกัด 7225.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 19-02-2561 09:55:44
18 เพิ่มพิกัด 4016.99.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-02-2561 11:54:07
19 เพิ่มพิกัด 7210.30.11 และ 8501.10.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 05-02-2561 13:26:59
20 เพิ่มพิกัด 8501.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 02-02-2561 10:30:06
21 เพิ่มพิกัด 7411.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-02-2561 09:48:04
22 เพิ่มพิกัด 8506.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-01-2561 14:47:24
23 Export Exchange Rate (Feb.) 2018 Export Exchange Rate 26-01-2561 09:53:27
24 Import Exchange Rate (Feb.) 2018 Import Exchange Rate 26-01-2561 09:52:52
25 เพิ่มพิกัด 8205.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:46
26 เพิ่มพิกัด 8544.42.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:29
27 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:04
28 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-01-2561 15:16:39
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 พิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:37
30 เพิ่มพิกัด 8415.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:05
31 เพิ่มพิกัด 8536.50.69 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 12-01-2561 15:52:50
32 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-01-2561 17:09:29
33 เพิ่มพิกัด 8543.70.90 และ 8547.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:49
34 เพิ่มพิกัด 8543.70.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:29
35 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 08/01/2561) รายชื่อผู้พัฒนา Software 08-01-2561 13:36:09
36 เพิ่มพิกัด 8536.50.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 26-12-2560 14:58:18
37 Export Exchange Rate (Jan.) 2018 Export Exchange Rate 26-12-2560 10:30:12
38 Import Exchange Rate (Jan.) 2018 Import Exchange Rate 26-12-2560 10:29:44
39 เพิ่มพิกัด 8480.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:27
40 เปิดรหัสสิทธิ 351 ล่าสุด Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:01
41 ปรับปรุงรหัสสิทธิ 351 เดิม Import Duty Rate 25-12-2560 08:53:35
42 เพิ่มพิกัด 8209.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 22-12-2560 15:14:05
43 เพิ่มพิกัด 8462.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 21-12-2560 16:40:01
44 เพิ่มพิกัด 56079090 ในสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 20-12-2560 14:37:42
45 เพิ่มพิกัดจำนวน 36 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:35
46 ปิดพิกัดจำนวน 6 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:01
47 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 19-12-2560 14:45:01
48 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-ออสเตรเลีย บัญชี 3 Import Duty Rate 19-12-2560 14:44:29
49 เพิ่มพิกัด 6306.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 18-12-2560 11:17:16
50 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 11:16:49
51 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 09:18:45
52 เปิด 403 จำนวน 33 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:20:05
53 ปิด 403 จำนวน 34 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:19:40
54 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-12-2560 16:19:39
55 เพิ่มพิกัด 8504.31.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 13-12-2560 14:39:41
56 เพิ่มพิกัด 8408.49.00 และ 9032.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:42:08
57 เพิ่มพิกัด 82073000 และ 85318090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:36:55
58 เพิ่มพิกัด 8483.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 15:53:56
59 เพิ่มพิกัด 82072000 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 11:24:48
60 เพิ่มพิกัด 487314990 และ 73181590 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2560 11:42:23
61 Area Code Area Code 30-11-2560 10:05:03
62 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-11-2560 16:38:52
63 Export Exchange Rate (Dec.) 2017 Export Exchange Rate 27-11-2560 10:35:49
64 Import Exchange Rate (Dec.) 2017 Import Exchange Rate 27-11-2560 10:35:04
65 เพิ่มพิกัด 84145199 ในรหัสสิทธิเศษ 329 Import Duty Rate 23-11-2560 16:28:20
66 เพิ่มพิกัด 73269099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:27:28
67 เพิ่มพิกัด 85045020 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:25:55
68 ปรับปรุงข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษตามหน้า ป.คลัง ม.12 แบบมีเงื่อนไขข้อ 3 (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 13/11/2560) Import Duty Rate 22-11-2560 11:19:15
69 เพิ่มพิกัด 84839099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-11-2560 15:53:30
70 เพิ่มพิกัด 4202.12.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:48:42
71 พิกัด 42029190 และ 42029290 สิทธิ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:44:21
72 เพิ่มพิกัด 84145999 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 17-11-2560 15:40:23
73 เพิ่ม87033272_403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:30:14
74 เพิ่มพิกัด 7323.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 16:18:37
75 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 14:02:08
76 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี Import Duty Rate 14-11-2560 10:28:34
77 แก้ไขรายการ พรก. ฉบับที่ 6/2560 จำนวน 6 รายการ Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:34
78 แก้ไขข้อมูลพิกัด 9504.50.10 รหัสสิทธิพิเศษ ITA Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:07
79 แก้ไขข้อมูลพิกัด 7113.19.10 รหัสสิทธิพิเศษ 000 Import Duty Rate 13-11-2560 15:54:53
80 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ 378 และปรับปรุงรหัสสิทธิพิเศษ 226 และ JEW Import Duty Rate 11-11-2560 13:49:28
81 เปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:48:32
82 ปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:47:25
83 Excise Tariff Excise Tariff 03-11-2560 15:37:23
84 เพิ่มพิกัด 8504.50.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 02-11-2560 15:26:32
85 เปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:24:30
86 ปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:23:30
87 เพิ่มพิกัด 4016.99.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 01-11-2560 11:10:09
88 Export Exchange Rate (Nov.) 2017 Export Exchange Rate 27-10-2560 10:37:50
89 Import Exchange Rate (Nov.) 2017 Import Exchange Rate 27-10-2560 10:37:10
90 เพิ่มข้อมูลในรหัสสิทธิพิเศษ 337 (การกีฬา) Import Duty Rate 24-10-2560 14:46:24
91 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 และ 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-10-2560 08:38:09
92 เพิ่มพิกัด 7304.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-10-2560 15:31:22
93 เพิ่มพิกัด 3923.50.00 และ 3926.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-10-2560 10:47:30
94 เพิ่มพิกัด 4202.91.90 และพิกัด 4202.92.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 06-10-2560 16:19:06
95 แก้ไขข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ 210 ประเภท 59.11 Import Duty Rate 03-10-2560 15:25:24
96 Export Exchange Rate (Oct.) 2017 Export Exchange Rate 25-09-2560 09:33:52
97 Import Exchange Rate (Oct.) 2017 Import Exchange Rate 25-09-2560 09:32:56
98 เปิดสิทธิ JEW สำหรับงานแสดงระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 Import Duty Rate 14-09-2560 11:55:30
99 เพิ่มพิกัด 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 11-09-2560 08:51:02
100 เพิ่มพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-08-2560 16:20:42
ผลลัพท์ทั้งหมด 707 จำนวน 8 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร