บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,331 เข้าชมวันนี้
  • 100,772 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,600,699 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 8703.22.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-05-2561 15:29:30
2 เพิ่มพิกัด 8501.52.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-05-2561 11:34:37
3 Area Code Area Code 18-05-2561 17:10:10
4 เพิ่มพิกัด 85369032 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-05-2561 15:35:05
5 ISO Port Code ISO Port Code 09-05-2561 13:18:06
6 เพิ่มพิกัด 7318.29.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-05-2561 15:55:04
7 เพิ่มพิกัด 8518.21.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-05-2561 14:41:15
8 เพิ่มพิกัด 8481.80.62 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 08-05-2561 14:40:10
9 เพิ่มพิกัด 3917.40.00 4009.42.90 และ 7307.92.90 Import Duty Rate 04-05-2561 13:29:48
10 เพิ่มพิกัด 85045020 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01-01-2555) Import Duty Rate 02-05-2561 10:27:56
11 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 30 เมษายน 2561) Tariff Statistic > 30-04-2561 13:45:31
12 Export Exchange Rate (May.) 2018 Export Exchange Rate 26-04-2561 09:44:35
13 Import Exchange Rate (May.) 2018 Import Exchange Rate 26-04-2561 09:44:02
14 เพิ่มพิกัด 9114.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-04-2561 11:02:37
15 เพิ่มพิกัด 84289090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-04-2561 17:17:53
16 Stucture Area Code Area Code 19-04-2561 13:28:14
17 เพิ่มพิกัด 7318.15.10 7318.16.10 7318.22.00 และ 8529.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 18-04-2561 11:15:26
18 เพิ่มพิกัด 8424.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-04-2561 09:51:03
19 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 09-04-2561 16:58:09
20 เพิ่มพิกัด 8483.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 09-04-2561 10:55:09
21 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 05-04-2561 16:00:50
22 เพิ่มพิกัด 8516.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 05-04-2561 14:43:13
23 เพิ่มพิกัด 4203.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 02-04-2561 09:55:47
24 Export Exchange Rate (Apr.) 2018 Export Exchange Rate 26-03-2561 10:28:54
25 Import Exchange Rate (Apr.) 2018 Import Exchange Rate 26-03-2561 10:28:04
26 เพิ่มพิกัด 5911.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 22-03-2561 15:21:51
27 เพิ่มพิกัด 8528.59.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-03-2561 09:57:02
28 เพิ่มพิกัด 8536.41.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 14:38:44
29 เพิ่มพิกัด 8479.82.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-03-2561 11:14:20
30 เปิด ประกาศ WTO2 Import Duty Rate 09-03-2561 09:47:16
31 ปิด อัตราอากรเดิม Import Duty Rate 09-03-2561 09:46:49
32 เพิ่มพิกัด 7318.15.90 และ 8483.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 05-03-2561 15:51:25
33 เพิ่มพิกัด 3926.90.53 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-02-2561 16:52:30
34 Unit Code Unit Code 27-02-2561 11:08:34
35 แฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน Unit Code 27-02-2561 10:38:05
36 เปิดสิทธิพิเศษ JEW สำหรับงานฯ ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. 2561 Import Duty Rate 27-02-2561 09:41:11
37 Export Exchange Rate (Mar.) 2018 Export Exchange Rate 27-02-2561 09:37:21
38 Import Exchange Rate (Mar.) 2018 Import Exchange Rate 27-02-2561 09:36:13
39 เพิ่มพิกัด 8453.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 20-02-2561 14:36:12
40 เพิ่มพิกัด 7225.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 19-02-2561 09:55:44
41 เพิ่มพิกัด 4016.99.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-02-2561 11:54:07
42 เพิ่มพิกัด 7210.30.11 และ 8501.10.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 05-02-2561 13:26:59
43 เพิ่มพิกัด 8501.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 02-02-2561 10:30:06
44 เพิ่มพิกัด 7411.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-02-2561 09:48:04
45 เพิ่มพิกัด 8506.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-01-2561 14:47:24
46 Export Exchange Rate (Feb.) 2018 Export Exchange Rate 26-01-2561 09:53:27
47 Import Exchange Rate (Feb.) 2018 Import Exchange Rate 26-01-2561 09:52:52
48 เพิ่มพิกัด 8205.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:46
49 เพิ่มพิกัด 8544.42.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:29
50 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 24-01-2561 10:45:04
51 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-01-2561 15:16:39
52 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 พิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:37
53 เพิ่มพิกัด 8415.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:05
54 เพิ่มพิกัด 8536.50.69 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 12-01-2561 15:52:50
55 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-01-2561 17:09:29
56 เพิ่มพิกัด 8543.70.90 และ 8547.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:49
57 เพิ่มพิกัด 8543.70.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:29
58 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 08/01/2561) รายชื่อผู้พัฒนา Software 08-01-2561 13:36:09
59 เพิ่มพิกัด 8536.50.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 26-12-2560 14:58:18
60 Export Exchange Rate (Jan.) 2018 Export Exchange Rate 26-12-2560 10:30:12
61 Import Exchange Rate (Jan.) 2018 Import Exchange Rate 26-12-2560 10:29:44
62 เพิ่มพิกัด 8480.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:27
63 เปิดรหัสสิทธิ 351 ล่าสุด Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:01
64 ปรับปรุงรหัสสิทธิ 351 เดิม Import Duty Rate 25-12-2560 08:53:35
65 เพิ่มพิกัด 8209.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 22-12-2560 15:14:05
66 เพิ่มพิกัด 8462.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 21-12-2560 16:40:01
67 เพิ่มพิกัด 56079090 ในสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 20-12-2560 14:37:42
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 36 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:35
69 ปิดพิกัดจำนวน 6 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:01
70 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 19-12-2560 14:45:01
71 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-ออสเตรเลีย บัญชี 3 Import Duty Rate 19-12-2560 14:44:29
72 เพิ่มพิกัด 6306.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 18-12-2560 11:17:16
73 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 11:16:49
74 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 09:18:45
75 เปิด 403 จำนวน 33 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:20:05
76 ปิด 403 จำนวน 34 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:19:40
77 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-12-2560 16:19:39
78 เพิ่มพิกัด 8504.31.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 13-12-2560 14:39:41
79 เพิ่มพิกัด 8408.49.00 และ 9032.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:42:08
80 เพิ่มพิกัด 82073000 และ 85318090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:36:55
81 เพิ่มพิกัด 8483.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 15:53:56
82 เพิ่มพิกัด 82072000 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 11:24:48
83 เพิ่มพิกัด 487314990 และ 73181590 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2560 11:42:23
84 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-11-2560 16:38:52
85 Export Exchange Rate (Dec.) 2017 Export Exchange Rate 27-11-2560 10:35:49
86 Import Exchange Rate (Dec.) 2017 Import Exchange Rate 27-11-2560 10:35:04
87 เพิ่มพิกัด 84145199 ในรหัสสิทธิเศษ 329 Import Duty Rate 23-11-2560 16:28:20
88 เพิ่มพิกัด 73269099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:27:28
89 เพิ่มพิกัด 85045020 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:25:55
90 ปรับปรุงข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษตามหน้า ป.คลัง ม.12 แบบมีเงื่อนไขข้อ 3 (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 13/11/2560) Import Duty Rate 22-11-2560 11:19:15
91 เพิ่มพิกัด 84839099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-11-2560 15:53:30
92 เพิ่มพิกัด 4202.12.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:48:42
93 พิกัด 42029190 และ 42029290 สิทธิ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:44:21
94 เพิ่มพิกัด 84145999 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 17-11-2560 15:40:23
95 เพิ่ม87033272_403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:30:14
96 เพิ่มพิกัด 7323.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 16:18:37
97 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 14:02:08
98 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี Import Duty Rate 14-11-2560 10:28:34
99 แก้ไขรายการ พรก. ฉบับที่ 6/2560 จำนวน 6 รายการ Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:34
100 แก้ไขข้อมูลพิกัด 9504.50.10 รหัสสิทธิพิเศษ ITA Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:07
ผลลัพท์ทั้งหมด 728 จำนวน 8 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร