บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,937 เข้าชมวันนี้
  • 69,285 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,018,637 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 พิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:37
2 เพิ่มพิกัด 8415.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-01-2561 16:27:05
3 เพิ่มพิกัด 8536.50.69 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 12-01-2561 15:52:50
4 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-01-2561 17:09:29
5 เพิ่มพิกัด 8543.70.90 และ 8547.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:49
6 เพิ่มพิกัด 8543.70.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 08-01-2561 15:21:29
7 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 08/01/2561) รายชื่อผู้พัฒนา Software 08-01-2561 13:36:09
8 ISO Port Code ISO Port Code 08-01-2561 10:27:01
9 เพิ่มพิกัด 8536.50.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 26-12-2560 14:58:18
10 Export Exchange Rate (Jan.) 2018 Export Exchange Rate 26-12-2560 10:30:12
11 Import Exchange Rate (Jan.) 2018 Import Exchange Rate 26-12-2560 10:29:44
12 เพิ่มพิกัด 8480.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:27
13 เปิดรหัสสิทธิ 351 ล่าสุด Import Duty Rate 25-12-2560 08:54:01
14 ปรับปรุงรหัสสิทธิ 351 เดิม Import Duty Rate 25-12-2560 08:53:35
15 เพิ่มพิกัด 8209.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 22-12-2560 15:14:05
16 เพิ่มพิกัด 8462.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 21-12-2560 16:40:01
17 เพิ่มพิกัด 56079090 ในสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 20-12-2560 14:37:42
18 เพิ่มพิกัดจำนวน 36 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:35
19 ปิดพิกัดจำนวน 6 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 19-12-2560 15:27:01
20 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 19-12-2560 14:45:01
21 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-ออสเตรเลีย บัญชี 3 Import Duty Rate 19-12-2560 14:44:29
22 เพิ่มพิกัด 6306.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 18-12-2560 11:17:16
23 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 11:16:49
24 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 18-12-2560 09:18:45
25 เปิด 403 จำนวน 33 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:20:05
26 ปิด 403 จำนวน 34 รายการ Import Duty Rate 14-12-2560 08:19:40
27 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-12-2560 16:19:39
28 เพิ่มพิกัด 8504.31.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 13-12-2560 14:39:41
29 เพิ่มพิกัด 8408.49.00 และ 9032.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:42:08
30 เพิ่มพิกัด 82073000 และ 85318090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 12-12-2560 17:36:55
31 เพิ่มพิกัด 8483.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 15:53:56
32 เพิ่มพิกัด 82072000 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 04-12-2560 11:24:48
33 เพิ่มพิกัด 487314990 และ 73181590 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2560 11:42:23
34 Area Code Area Code 30-11-2560 10:05:03
35 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-11-2560 16:38:52
36 Export Exchange Rate (Dec.) 2017 Export Exchange Rate 27-11-2560 10:35:49
37 Import Exchange Rate (Dec.) 2017 Import Exchange Rate 27-11-2560 10:35:04
38 เพิ่มพิกัด 84145199 ในรหัสสิทธิเศษ 329 Import Duty Rate 23-11-2560 16:28:20
39 เพิ่มพิกัด 73269099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:27:28
40 เพิ่มพิกัด 85045020 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 23-11-2560 16:25:55
41 ปรับปรุงข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษตามหน้า ป.คลัง ม.12 แบบมีเงื่อนไขข้อ 3 (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 13/11/2560) Import Duty Rate 22-11-2560 11:19:15
42 เพิ่มพิกัด 84839099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-11-2560 15:53:30
43 เพิ่มพิกัด 4202.12.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:48:42
44 พิกัด 42029190 และ 42029290 สิทธิ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:44:21
45 เพิ่มพิกัด 84145999 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 17-11-2560 15:40:23
46 เพิ่ม87033272_403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:30:14
47 เพิ่มพิกัด 7323.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 16:18:37
48 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 14:02:08
49 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี Import Duty Rate 14-11-2560 10:28:34
50 แก้ไขรายการ พรก. ฉบับที่ 6/2560 จำนวน 6 รายการ Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:34
51 แก้ไขข้อมูลพิกัด 9504.50.10 รหัสสิทธิพิเศษ ITA Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:07
52 แก้ไขข้อมูลพิกัด 7113.19.10 รหัสสิทธิพิเศษ 000 Import Duty Rate 13-11-2560 15:54:53
53 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ 378 และปรับปรุงรหัสสิทธิพิเศษ 226 และ JEW Import Duty Rate 11-11-2560 13:49:28
54 เปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:48:32
55 ปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:47:25
56 Excise Tariff Excise Tariff 03-11-2560 15:37:23
57 เพิ่มพิกัด 8504.50.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 02-11-2560 15:26:32
58 เปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:24:30
59 ปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:23:30
60 เพิ่มพิกัด 4016.99.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 01-11-2560 11:10:09
61 Export Exchange Rate (Nov.) 2017 Export Exchange Rate 27-10-2560 10:37:50
62 Import Exchange Rate (Nov.) 2017 Import Exchange Rate 27-10-2560 10:37:10
63 เพิ่มข้อมูลในรหัสสิทธิพิเศษ 337 (การกีฬา) Import Duty Rate 24-10-2560 14:46:24
64 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 และ 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-10-2560 08:38:09
65 เพิ่มพิกัด 7304.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-10-2560 15:31:22
66 เพิ่มพิกัด 3923.50.00 และ 3926.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-10-2560 10:47:30
67 เพิ่มพิกัด 4202.91.90 และพิกัด 4202.92.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 06-10-2560 16:19:06
68 แก้ไขข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ 210 ประเภท 59.11 Import Duty Rate 03-10-2560 15:25:24
69 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 28 กันยายน 2560) Tariff Statistic > 28-09-2560 10:12:18
70 Export Exchange Rate (Oct.) 2017 Export Exchange Rate 25-09-2560 09:33:52
71 Import Exchange Rate (Oct.) 2017 Import Exchange Rate 25-09-2560 09:32:56
72 เปิดสิทธิ JEW สำหรับงานแสดงระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 Import Duty Rate 14-09-2560 11:55:30
73 เพิ่มพิกัด 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 11-09-2560 08:51:02
74 เพิ่มพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-08-2560 16:20:42
75 เพิ่มพิกัด 8208.10.00 และ 8509.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 29-08-2560 13:20:50
76 Export Exchange Rate (Sep.) 2017 Export Exchange Rate 28-08-2560 09:35:31
77 Import Exchange Rate (Sep.) 2017 Import Exchange Rate 28-08-2560 09:34:56
78 เพิ่มพิกัด 8430.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 25-08-2560 13:09:50
79 เพิ่มพิกัด 8502.12.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-08-2560 14:43:11
80 เพิ่มพิกัด 8704.23.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 212 Import Duty Rate 07-08-2560 11:04:16
81 FORMAT REFERENACE FILE อื่น ๆ 04-08-2560 16:46:11
82 เพิ่มประเภทย่อย 84.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 01-08-2560 11:40:55
83 Export Exchange Rate (Aug.) 2017 Export Exchange Rate 26-07-2560 09:09:21
84 Import Exchange Rate (Aug.) 2017 Import Exchange Rate 26-07-2560 09:08:35
85 เพิ่มพิกัด 6914.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 21-07-2560 14:11:35
86 เพิ่มพิกัด 8501.10.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-07-2560 13:57:49
87 เพิ่มพิกัด 8536.90.32 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 21-07-2560 13:55:51
88 เพิ่มพิกัด 9403.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 18-07-2560 16:22:17
89 เพิ่มพิกัด 7609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 และเพิ่มพิกัด 8501.52.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 12-07-2560 13:16:32
90 Export Exchange Rate (Jul.) 2017 Export Exchange Rate 26-06-2560 14:34:25
91 Import Exchange Rate (Jul.) 2017 Import Exchange Rate 26-06-2560 14:33:38
92 เพิ่มพิกัด 9405.99.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-06-2560 15:56:31
93 เพิ่มพิกัด 7412.20.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 15-06-2560 08:22:03
94 เพิ่มพิกัด 9603.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 08-06-2560 07:45:43
95 ISO Country Code ISO Country Code 26-05-2560 10:10:30
96 Export Exchange Rate (Jun.) 2017 Export Exchange Rate 26-05-2560 09:10:06
97 Import Exchange Rate (Jun.) 2017 Import Exchange Rate 26-05-2560 09:09:24
98 เพิ่มพิกัด 7305.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 26-05-2560 07:39:28
99 เพิ่มพิกัด 7305.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 24-05-2560 09:17:39
100 เพิ่มข้อมูลพิกัด 3920.62.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 (อัตรา AJ1) Import Duty Rate 26-04-2560 16:31:14
ผลลัพท์ทั้งหมด 683 จำนวน 7 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร