บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,460 เข้าชมวันนี้
  • 104,407 เข้าชมเดือนนี้
  • 798,653 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 Export Exchange Rate (May.) 2017 Export Exchange Rate 25-04-2560 08:28:57
2 Import Exchange Rate (May.) 2017 Import Exchange Rate 25-04-2560 08:28:20
3 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 24/04/2560) รายชื่อผู้พัฒนา Software 24-04-2560 15:47:55
4 เพิ่มพิกัด 8204.11.00 และ 8509.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 24-04-2560 14:24:22
5 ISO Port Code ISO Port Code 21-04-2560 15:25:29
6 เพิ่มพิกัด 8207.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 21-04-2560 11:08:53
7 เพิ่มพิกัด 7318.19.90 และพิกัด 7318.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 18-04-2560 15:47:24
8 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-ออสเตรเลีย บัญชี 3 HS2017 11-04-2560 15:12:09
9 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 HS2017 11-04-2560 15:11:47
10 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 11-04-2560 11:58:25
11 เพิ่มพิกัด 6310.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 HS2017 05-04-2560 08:15:16
12 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี (รายการพิกัด 7223.00.90 ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะ รายการ หรือ รายละเอียดของสินค้า) HS2017 03-04-2560 08:02:40
13 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี (รายการพิกัด 7223.00.10 ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะ รายการ หรือ รายละเอียดของสินค้า) HS2017 03-04-2560 08:02:19
14 เพิ่มพิกัด 3926.90.99 และพิกัด 7318.15.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 29-03-2560 17:07:32
15 เพิ่มพิกัด 7016.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 27-03-2560 14:03:04
16 Export Exchange Rate (Apr.) 2017 Export Exchange Rate 27-03-2560 09:17:11
17 Import Exchange Rate (Apr.) 2017 Import Exchange Rate 27-03-2560 09:16:47
18 เพิ่มพิกัด 6310.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 HS2017 23-03-2560 15:36:54
19 เพิ่มพิกัด 71129990 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 HS2017 23-03-2560 08:34:53
20 เพิ่มพิกัด 8207.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 17-03-2560 15:42:14
21 เพิ่มพิกัด 3923.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 17-03-2560 15:41:33
22 เพิ่มพิกัด 7610.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 17-03-2560 14:37:04
23 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 354 HS2017 17-03-2560 08:04:06
24 เพิ่มพิกัด 5402.61.00 และ 8523.51.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 16-03-2560 11:08:52
25 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 15 มี.ค. 2560) Tariff Statistic 15-03-2560 14:21:26
26 เพิ่มพิกัด 8413.19.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 14-03-2560 14:40:52
27 เพิ่มพิกัด 8432.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 14-03-2560 13:54:41
28 เพิ่มพิกัด 8204.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 14-03-2560 13:45:03
29 Area Code Area Code 13-03-2560 17:08:59
30 แก้ไขอัตราประเภทพิกัด 40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 08-03-2560 13:42:53
31 เพิ่มประเภทพิกัด 40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 08-03-2560 11:45:17
32 เพิ่มพิกัด 7211.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 07-03-2560 11:37:09
33 เพิ่มพิกัด 2008.11.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 HS2017 06-03-2560 13:31:32
34 เพิ่มพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 01-03-2560 15:06:21
35 เพิ่มประเภทพิกัด 59.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 28-02-2560 15:26:45
36 เพิ่มพิกัด 2907.23.00 ใน AK1 (อาเซียน-เกาหลี) HS2017 28-02-2560 15:26:20
37 Export Exchange Rate (Mar.) 2017 Export Exchange Rate 27-02-2560 12:46:32
38 Import Exchange Rate (Mar.) 2017 Import Exchange Rate 27-02-2560 12:46:05
39 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 23-02-2560 12:19:09
40 เพิ่มประเภทพิกัดตอนที่ 85 และ 90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 22-02-2560 15:31:49
41 เพิ่มประเภทพิกัดตอนที่ 84 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 22-02-2560 15:31:18
42 เพิ่มเติมข้อมููลพิกัด 4823.90.99 รหัสสิทธิพิเศษ 224 HS2017 21-02-2560 15:38:59
43 เปิดสิทธิ JEW สำหรับการจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 HS2017 17-02-2560 16:46:38
44 เพิ่มพิกัด 8516.90.90 8544.42.99 8544.49.49 และ 9032.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 17-02-2560 12:37:40
45 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี HS2017 09-02-2560 14:13:09
46 เพิ่มพิกัด 72104999 72193300 และ 72193400 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 09-02-2560 13:39:49
47 เพิ่มพิกัด 82079000 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 08-02-2560 14:53:40
48 เพิ่มพิกัด 8415.82.19 และ 8481.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 07-02-2560 16:11:33
49 ปรับปรุงพิกัด 2706 270810 และ 271320 ตาม พรก. (2017) HS2017 02-02-2560 11:35:41
50 ปิดพิกัด 2706 270810 และ 271320 ตาม พรก. HS2017 02-02-2560 11:35:17
51 เพิ่มพิกัด 4016.99.99 และรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 30-01-2560 17:14:52
52 เพิ่มพิกัด 8207.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 30-01-2560 14:33:50
53 Excise Tariff Excise Tariff 30-01-2560 10:30:05
54 ประกาศฯ มาตรา 12 ฉบับที่ 2 (2560) HS2017 27-01-2560 19:24:19
55 ปิดประเภทย่อย 7113-7118 ภายใต้มาตรา 12 ฉบับที่ 1 (2560) HS2017 27-01-2560 19:23:04
56 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 26-01-2560 16:42:54
57 เพิ่มพิกัด 5402.69.00 และ 7229.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 26-01-2560 11:34:21
58 Export Exchange Rate (Feb.) 2017 Export Exchange Rate 26-01-2560 09:50:58
59 Import Exchange Rate (Feb.) 2017 Import Exchange Rate 26-01-2560 09:49:52
60 เพิ่มพิกัด 94056090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 25-01-2560 11:58:18
61 เพิ่มพิกัด 24022090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 HS2017 25-01-2560 11:57:59
62 เพิ่มพิกัด 8483.60.00 พิกัด 8501.10.99 และรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 24-01-2560 15:36:05
63 เพิ่มพิกัด 8703.32.72 ในสิทธิพิเศษ 403 HS2017 23-01-2560 14:14:21
64 เพิ่มพิกัด 7212.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 18-01-2560 14:30:39
65 เพิ่มพิกัด 8543.70.40 พิกัด 9031.10.10 และรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 13-01-2560 13:43:04
66 เพิ่มพิกัด 7306.90.19 และรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 13-01-2560 13:42:41
67 เพิ่มพิกัดในสิทธิพิเศษ 311 HS2017 13-01-2560 10:50:48
68 เพิ่มพิกัด 8307.10.00 และรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 12-01-2560 08:11:39
69 เพิ่มพิกัด 7210.49.19 พิกัด 7212.30.19 และรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 12-01-2560 08:10:09
70 เพิ่มพิกัด 9032.89.90 และรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 11-01-2560 15:31:30
71 เพิ่มพิกัด 7326.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 HS2017 10-01-2560 15:02:54
72 เพิ่มพิกัด 7616.99.90 และรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 10-01-2560 08:21:55
73 เพิ่มพิกัด 7616.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 HS2017 09-01-2560 16:38:57
74 เพิ่มพิกัด 56079090 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 09-01-2560 14:14:03
75 ประกาศกระทรวงการคลัง ไทย - นิวซีแลนด์ 2017 HS2017 07-01-2560 11:57:34
76 อัพเดทข้อมูล ประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ออสเตรเลีย 2017 HS2017 07-01-2560 11:56:42
77 เพิ่มพิกัด 7326.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 341 HS2017 06-01-2560 15:43:27
78 อัพเดตรหัสสิทธิพิเศษปรับปรุงตาม HS 2017 HS2017 06-01-2560 11:08:46
79 แก้ไขกรอบความตกลง WTO 2560 HS2017 06-01-2560 11:07:45
80 แก้ไข AJ1 พิกัด 49011000 ของอาเซียน-ญี่ปุ่น HS2017 05-01-2560 16:37:42
81 เพิ่มพิกัด 8213.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 (2560) HS2017 05-01-2560 16:33:06
82 เพิ่มพิกัด 7403.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 (2559) HS2017 05-01-2560 16:32:42
83 เพิ่มพิกัด 8536.90.32 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 HS2017 05-01-2560 13:16:32
84 ปรับปรุงสิทธิพิเศษ ม.12 มีเงื่อนไขข้อ 3 (2560) HS2017 04-01-2560 19:33:18
85 เพิ่มพิกัด 7219.33.00 และรหัสสิทธิพิเศษ 332 HS2017 04-01-2560 16:41:18
86 แก้ไขรายละเอียดสิทธิพิเศษ 225 (2560) HS2017 04-01-2560 16:40:46
87 เพิ่มพิกัด 2208.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 332 HS2017 04-01-2560 16:40:27
88 แก้ไข พรก. ฉบับที่ 6 (2560) ตอนที่ 15 HS2017 04-01-2560 16:40:00
89 เปิด อาเซียน ญี่ปุ่น 2017 HS2017 03-01-2560 13:18:03
90 ปิดประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-สิงคโปร์ HS2017 03-01-2560 11:43:03
91 เปิดประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-สิงคโปร์ 2017 HS2017 03-01-2560 11:42:28
92 แก้ไขข้อมูลWTO2560 HS2017 02-01-2560 17:15:26
93 เปิด พิกัด มาตรา 12 หน้าประกาศแบบมีเงื่อนไข ข้อ 2 HS2017 02-01-2560 16:40:33
94 เปิดพิกัด 87021010 ใน ป.คลัง ไทย-นิวซีแลนด์ 2017 HS2017 01-01-2560 16:55:01
95 ปิดพิกัด 87121010 ใน ป.คลัง ไทย-นิวซีแลนด์ HS2017 01-01-2560 16:53:35
96 แก้ไขข้อมูลพิกัด 070320 ตาม WTO-2017 HS2017 01-01-2560 16:23:00
97 เปิดประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-จีน (TCN2017) HS2017 01-01-2560 14:08:56
98 ปิดประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-จีน (TCN) HS2017 01-01-2560 14:06:51
99 ปิดประกาศ HS 2012 HS2017 01-01-2560 05:31:28
100 พิกัดอัตราศุลกากร HS2017 HS2017 01-01-2560 05:22:28
ผลลัพท์ทั้งหมด 590 จำนวน 6 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร