บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,776 เข้าชมวันนี้
  • 83,074 เข้าชมเดือนนี้
  • 1,772,416 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 84839099 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-11-2560 15:53:30
2 เพิ่มพิกัด 4202.12.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:48:42
3 พิกัด 42029190 และ 42029290 สิทธิ 403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:44:21
4 เพิ่มพิกัด 84145999 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 17-11-2560 15:40:23
5 เพิ่ม87033272_403 Import Duty Rate 17-11-2560 15:30:14
6 ISO Port Code ISO Port Code 15-11-2560 16:53:44
7 เพิ่มพิกัด 7323.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 16:18:37
8 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-11-2560 14:02:08
9 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี Import Duty Rate 14-11-2560 10:28:34
10 แก้ไขรายการ พรก. ฉบับที่ 6/2560 จำนวน 6 รายการ Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:34
11 แก้ไขข้อมูลพิกัด 9504.50.10 รหัสสิทธิพิเศษ ITA Import Duty Rate 13-11-2560 15:55:07
12 แก้ไขข้อมูลพิกัด 7113.19.10 รหัสสิทธิพิเศษ 000 Import Duty Rate 13-11-2560 15:54:53
13 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ 378 และปรับปรุงรหัสสิทธิพิเศษ 226 และ JEW Import Duty Rate 11-11-2560 13:49:28
14 เปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:48:32
15 ปิดประกาศกระทรวงการคลังมาตรา12และมาตรา14 Import Duty Rate 11-11-2560 13:47:25
16 Excise Tariff Excise Tariff 03-11-2560 15:37:23
17 เพิ่มพิกัด 8504.50.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 02-11-2560 15:26:32
18 เปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:24:30
19 ปิดสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัด 2304.00.90 แยกเป็น 3 รหัสย่อย (3 รหัสสถิติ) ตามประกาศ WTO ฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 Import Duty Rate 02-11-2560 15:23:30
20 เพิ่มพิกัด 4016.99.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 01-11-2560 11:10:09
21 Export Exchange Rate (Nov.) 2017 Export Exchange Rate 27-10-2560 10:37:50
22 Import Exchange Rate (Nov.) 2017 Import Exchange Rate 27-10-2560 10:37:10
23 เพิ่มข้อมูลในรหัสสิทธิพิเศษ 337 (การกีฬา) Import Duty Rate 24-10-2560 14:46:24
24 เพิ่มพิกัด 3926.30.00 8302.30.90 8308.20.00 และ 8708.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-10-2560 08:38:09
25 เพิ่มพิกัด 7304.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-10-2560 15:31:22
26 เพิ่มพิกัด 3923.50.00 และ 3926.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-10-2560 10:47:30
27 เพิ่มพิกัด 4202.91.90 และพิกัด 4202.92.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 06-10-2560 16:19:06
28 แก้ไขข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ 210 ประเภท 59.11 Import Duty Rate 03-10-2560 15:25:24
29 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 28 กันยายน 2560) Tariff Statistic > 28-09-2560 10:12:18
30 Export Exchange Rate (Oct.) 2017 Export Exchange Rate 25-09-2560 09:33:52
31 Import Exchange Rate (Oct.) 2017 Import Exchange Rate 25-09-2560 09:32:56
32 เปิดสิทธิ JEW สำหรับงานแสดงระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 Import Duty Rate 14-09-2560 11:55:30
33 เพิ่มพิกัด 3910.00.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 11-09-2560 08:51:02
34 เพิ่มพิกัด 9032.89.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 31-08-2560 16:20:42
35 เพิ่มพิกัด 8208.10.00 และ 8509.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 29-08-2560 13:20:50
36 Export Exchange Rate (Sep.) 2017 Export Exchange Rate 28-08-2560 09:35:31
37 Import Exchange Rate (Sep.) 2017 Import Exchange Rate 28-08-2560 09:34:56
38 เพิ่มพิกัด 8430.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 25-08-2560 13:09:50
39 เพิ่มพิกัด 8502.12.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-08-2560 14:43:11
40 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 22/08/2560) รายชื่อผู้พัฒนา Software 22-08-2560 10:20:36
41 Area Code Area Code 17-08-2560 06:30:38
42 เพิ่มพิกัด 8704.23.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 212 Import Duty Rate 07-08-2560 11:04:16
43 FORMAT REFERENACE FILE อื่น ๆ 04-08-2560 16:46:11
44 เพิ่มประเภทย่อย 84.26 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 01-08-2560 11:40:55
45 Export Exchange Rate (Aug.) 2017 Export Exchange Rate 26-07-2560 09:09:21
46 Import Exchange Rate (Aug.) 2017 Import Exchange Rate 26-07-2560 09:08:35
47 เพิ่มพิกัด 6914.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 21-07-2560 14:11:35
48 เพิ่มพิกัด 8501.10.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-07-2560 13:57:49
49 เพิ่มพิกัด 8536.90.32 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 21-07-2560 13:55:51
50 เพิ่มพิกัด 9403.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 18-07-2560 16:22:17
51 เพิ่มพิกัด 7609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 และเพิ่มพิกัด 8501.52.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 12-07-2560 13:16:32
52 Export Exchange Rate (Jul.) 2017 Export Exchange Rate 26-06-2560 14:34:25
53 Import Exchange Rate (Jul.) 2017 Import Exchange Rate 26-06-2560 14:33:38
54 เพิ่มพิกัด 9405.99.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 21-06-2560 15:56:31
55 เพิ่มพิกัด 7412.20.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 15-06-2560 08:22:03
56 เพิ่มพิกัด 9603.50.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 08-06-2560 07:45:43
57 ISO Country Code ISO Country Code 26-05-2560 10:10:30
58 Export Exchange Rate (Jun.) 2017 Export Exchange Rate 26-05-2560 09:10:06
59 Import Exchange Rate (Jun.) 2017 Import Exchange Rate 26-05-2560 09:09:24
60 เพิ่มพิกัด 7305.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 26-05-2560 07:39:28
61 เพิ่มพิกัด 7305.12.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 24-05-2560 09:17:39
62 เพิ่มข้อมูลพิกัด 3920.62.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 (อัตรา AJ1) Import Duty Rate 26-04-2560 16:31:14
63 Export Exchange Rate (May.) 2017 Export Exchange Rate 25-04-2560 08:28:57
64 Import Exchange Rate (May.) 2017 Import Exchange Rate 25-04-2560 08:28:20
65 เพิ่มพิกัด 8204.11.00 และ 8509.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 24-04-2560 14:24:22
66 เพิ่มพิกัด 8207.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 21-04-2560 11:08:53
67 เพิ่มพิกัด 7318.19.90 และพิกัด 7318.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 18-04-2560 15:47:24
68 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-ออสเตรเลีย บัญชี 3 Import Duty Rate 11-04-2560 15:12:09
69 ไฟล์อัพเดท FTA ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 11-04-2560 15:11:47
70 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 11-04-2560 11:58:25
71 เพิ่มพิกัด 6310.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 05-04-2560 08:15:16
72 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี (รายการพิกัด 7223.00.90 ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะ รายการ หรือ รายละเอียดของสินค้า) Import Duty Rate 03-04-2560 08:02:40
73 การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ไทย-ชิลี (รายการพิกัด 7223.00.10 ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะ รายการ หรือ รายละเอียดของสินค้า) Import Duty Rate 03-04-2560 08:02:19
74 เพิ่มพิกัด 3926.90.99 และพิกัด 7318.15.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 29-03-2560 17:07:32
75 เพิ่มพิกัด 7016.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 27-03-2560 14:03:04
76 Export Exchange Rate (Apr.) 2017 Export Exchange Rate 27-03-2560 09:17:11
77 Import Exchange Rate (Apr.) 2017 Import Exchange Rate 27-03-2560 09:16:47
78 เพิ่มพิกัด 6310.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 23-03-2560 15:36:54
79 เพิ่มพิกัด 71129990 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-03-2560 08:34:53
80 เพิ่มพิกัด 8207.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-03-2560 15:42:14
81 เพิ่มพิกัด 3923.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-03-2560 15:41:33
82 เพิ่มพิกัด 7610.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 17-03-2560 14:37:04
83 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-03-2560 08:04:06
84 เพิ่มพิกัด 5402.61.00 และ 8523.51.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 16-03-2560 11:08:52
85 เพิ่มพิกัด 8413.19.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 14-03-2560 14:40:52
86 เพิ่มพิกัด 8432.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 14-03-2560 13:54:41
87 เพิ่มพิกัด 8204.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 14-03-2560 13:45:03
88 แก้ไขอัตราประเภทพิกัด 40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 08-03-2560 13:42:53
89 เพิ่มประเภทพิกัด 40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 08-03-2560 11:45:17
90 เพิ่มพิกัด 7211.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 07-03-2560 11:37:09
91 เพิ่มพิกัด 2008.11.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 06-03-2560 13:31:32
92 เพิ่มพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 01-03-2560 15:06:21
93 เพิ่มประเภทพิกัด 59.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-02-2560 15:26:45
94 เพิ่มพิกัด 2907.23.00 ใน AK1 (อาเซียน-เกาหลี) Import Duty Rate 28-02-2560 15:26:20
95 Export Exchange Rate (Mar.) 2017 Export Exchange Rate 27-02-2560 12:46:32
96 Import Exchange Rate (Mar.) 2017 Import Exchange Rate 27-02-2560 12:46:05
97 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 23-02-2560 12:19:09
98 เพิ่มประเภทพิกัดตอนที่ 85 และ 90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 22-02-2560 15:31:49
99 เพิ่มประเภทพิกัดตอนที่ 84 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 22-02-2560 15:31:18
100 เพิ่มเติมข้อมููลพิกัด 4823.90.99 รหัสสิทธิพิเศษ 224 Import Duty Rate 21-02-2560 15:38:59
ผลลัพท์ทั้งหมด 645 จำนวน 7 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร