บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 690 เข้าชมวันนี้
  • 113,496 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,310,946 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2024 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-02-2567 17:35:37
2 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2024 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน KES Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-02-2567 16:43:18
3 Excise Tariff Excise Tariff > 23-02-2567 14:08:57
4 Area Code Area Code 23-02-2567 14:05:39
5 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate > 23-02-2567 08:17:45
6 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (2565) Import Duty Rate > 23-02-2567 08:16:02
7 เพิ่มพิกัด 7210.49.17 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-02-2567 11:49:12
8 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-02-2567 15:36:37
9 เพิ่มพิกัด 3402.50.92 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-02-2567 10:00:40
10 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 16-02-2567 16:23:31
11 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate > 16-02-2567 14:30:02
12 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-02-2567 11:07:48
13 เพิ่มพิกัด 7314.39.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-02-2567 07:58:38
14 เพิ่มพิกัด 2206.00.20 และพิกัด 2208.70.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-02-2567 13:25:40
15 เพิ่มพิกัด 3923.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-02-2567 07:25:55
16 Stucture Province Code Province Code 12-02-2567 16:07:18
17 เพิ่มพิกัด 3403.99.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-02-2567 15:24:38
18 Province Code Province Code 12-02-2567 15:16:33
19 เพิ่มพิกัด 3913.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-02-2567 12:21:05
20 เพิ่มพิกัด 3402.90.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-02-2567 11:09:45
21 เพิ่มพิกัด 8525.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-02-2567 15:41:36
22 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 05-02-2567 15:39:18
23 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-02-2567 11:02:00
24 โครงสร้าง REFTRS Tariff Statistic 01-02-2567 12:02:40
25 เพิ่มพิกัด 8528.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-01-2567 16:01:46
26 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-01-2567 14:14:01
27 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-01-2567 11:09:56
28 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2024 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2567 14:16:44
29 เพิ่มพิกัด 9608.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-01-2567 11:13:41
30 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-01-2567 10:54:09
31 เพิ่มพิกัด 6104.42.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-01-2567 11:07:37
32 เพิ่มพิกัด 2106.90.72 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-01-2567 10:36:33
33 เพิ่มพิกัด 8703.40.93 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2567 16:45:24
34 เพิ่มพิกัด 8704.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2567 16:42:15
35 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-01-2567 14:45:09
36 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-01-2567 12:03:30
37 เพิ่มพิกัด 7007.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-01-2567 08:02:03
38 เพิ่มพิกัด 8525.89.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-01-2567 12:30:11
39 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-01-2567 09:04:14
40 ISO Port Code ISO Port Code 08-01-2567 08:44:41
41 เพิ่มพิกัด 4814.20.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-01-2567 14:43:44
42 เพิ่มพิกัด 8477.80.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-01-2567 10:35:33
43 Permission Goods Excel Permission Goods > 05-01-2567 10:16:20
44 Permission Goods Zip Permission Goods > 05-01-2567 10:15:56
45 เพิ่มพิกัด 8529.90.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-01-2567 10:03:10
46 เพิ่มพิกัด 2304.00.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ WTO Import Duty Rate > 02-01-2567 08:57:11
47 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ E01 และ E03 Import Duty Rate > 01-01-2567 14:43:36
48 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ E01-E03 Privilage Code 01-01-2567 14:40:37
49 เพิ่มพิกัด 8418.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-12-2566 10:57:59
50 เพิ่มพิกัด 6210.10.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-12-2566 10:48:13
51 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2024 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-12-2566 16:28:13
52 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) Tariff Statistic 25-12-2566 12:08:37
53 เพิ่มพิกัด 6702.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-12-2566 10:43:44
54 เพิ่มพิกัด 6117.80.90 และ 6301.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-12-2566 14:46:32
55 เพิ่มพิกัด 8518.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-12-2566 14:44:11
56 เพิ่มพิกัด 7403.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 19-12-2566 15:37:16
57 ปิดรหัสสิทธิพิเศษ 201 Import Duty Rate > 19-12-2566 10:49:49
58 เพิ่มพิกัด 7605.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 15-12-2566 16:41:06
59 เพิ่มพิกัด 8467.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-12-2566 16:35:05
60 เพิ่มพิกัด 1302.39.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-12-2566 15:51:31
61 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ PEV Import Duty Rate > 29-11-2566 16:40:25
62 เพิ่มพิกัด 8516.79.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-11-2566 15:15:21
63 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-11-2566 10:36:52
64 เพิ่มพิกัด 3306.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-11-2566 16:08:00
65 เพิ่มพิกัด 8711.60.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-11-2566 10:59:59
66 เพิ่มพิกัด 6203.19.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-11-2566 11:21:05
67 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้าชายฝั่ง ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-11-2566 11:02:35
68 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 15-11-2566 11:01:22
69 เพิ่มพิกัด 8537.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-11-2566 16:21:21
70 เพิ่มพิกัด 3208.10.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-11-2566 08:34:45
71 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-11-2566 15:36:30
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 02-11-2566 15:35:26
73 เพิ่มพิกัด 8424.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-11-2566 13:34:36
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-11-2566 09:33:56
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-10-2566 12:50:10
76 เพิ่มพิกัด 8703.60.76 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-10-2566 12:21:03
77 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-10-2566 10:28:51
78 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-10-2566 09:50:19
79 เพิ่มพิกัด 9405.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2566 16:18:20
80 เพิ่มพิกัด 8471.60.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-10-2566 16:39:57
81 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2566 16:51:20
82 เพิ่มพิกัด 9406.90.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-10-2566 10:33:02
83 เพิ่มพิกัด 7211.23.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-10-2566 13:57:30
84 เพิ่มพิกัด 8208.90.00 และ 8505.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 06-10-2566 07:48:49
85 เพิ่มพิกัด 8421.23.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-10-2566 16:33:00
86 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-09-2566 18:19:03
87 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 14:10:50
88 เพิ่มพิกัด 8531.90.90 และ 8310.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:50:52
89 เพิ่มพิกัด 6217.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:49:01
90 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2566 07:03:36
91 เพิ่มพิกัด 4823.90.99 และ 9615.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-09-2566 06:49:11
92 เพิ่มพิกัด 8421.39.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-09-2566 12:16:36
93 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:37:27
94 เพิ่มพิกัด 8703.23.66 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:35:23
95 เพิ่มพิกัด 8703.80.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 11:25:30
96 เพิ่มพิกัด 8703.10.10 และ 8704.60.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 10:55:56
97 เพิ่มพิกัด 8541.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2566 11:43:10
98 เพิ่มพิกัด 8703.23.65 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-09-2566 15:57:12
99 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate > 06-09-2566 08:10:39
100 เพิ่มพิกัด 2710.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-09-2566 10:44:10
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,470 จำนวน 15 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร