บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8,313 เข้าชมวันนี้
  • 159,854 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,067,679 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Customs Trader Portal

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง  Customs Trader Portal

สถานะ ประเภทของผู้ประกอบการ กิจกรรมที่สามารถดำเนินการ
ผู้นำเข้า-ส่งออก

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- นิติบุคคล (กรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย)

1. ลงทะเบียน
2. ขอใช้ข้อมูลทะเบียนกรณีถูกระงับใช้เนื่องจากไม่ปฏิบัติพิธีการฯ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. เพิ่ม/ลดตัวแทนออกของ
5. เพิ่ม/ลดบัญชีธนาคาร
6.เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

ตัวแทนออกของ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. ลงทะเบียน
2. ต่ออายุการอนุญาต
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. เพิ่มลดผู้นำเข้า-ส่งออก
5. เพิ่ม/ลดบัญชีธนาคาร

นิติบุคคล (กรรมการทั้งหมดมีสัญชาติไทย)

1. ลงทะเบียน
2. ต่ออายุการอนุญาต
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
5. เพิ่ม/ลด ผู้นำเข้า-ส่งออก
6. เพิ่ม/ลดบัญชีธนาคาร

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ -

1. ลงทะเบียน
2. ต่ออายุการอนุญาต
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
4. ย้ายสังกัดตัวแทนออกของนิติบุคคล

* ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal!:

  1. นิติบุคคลที่ยังไม่เคยจดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้จดทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนที่จะใช้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal
  2. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ที่เป็นหรือเคยเป็นตัวแทนออกของบุคคลธรรมดามาก่อน จะไม่สามารถเข้าสังกัดบริษัทตัวแทนออกของ (นิติบุคคล) ผ่านระบบฯ ได้ ต้องยื่นเป็นกระดาษเท่านั้น
  3. สำหรับผู้สอบผ่านที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของกับกรมศุลกากรมาก่อน ถ้าต้องการลงทะเบียนผ่านระบบฯ จะต้องลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่บริษัทตัวแทนออกของ (นิติบุคคล) ส่งมาทางอีเมลเท่านั้น หากทำการลงทะเบียนเองโดยไม่ผ่านลิงก์ จะเป็นการลงทะเบียนเป็นตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา ทำให้ติดเงื่อนไขไม่สามารถสังกัดบริษัทผ่านระบบฯ ตามข้อ 2 ทันที


สายด่วนบริการศุลกากร (Customs Call Center) โทร. 1164 (ช่วงเวลาทำการ)

ศูนย์บริการศุลกากร โทร. 02-667-7000 ต่อ 205844-8 (ช่วงเวลาทำการ)

ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก โทร. 02-667-6488 หรือ 02-667-7802 (ช่วงเวลาทำการ)

ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ โทร. 02-667-7000 ต่อ 204634 หรือ 204636 (ช่วงเวลาทำการ)

Email แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ สอบถามเพิ่มเติม 77030000@customs.go.th

แอปพลิเคชันเป๋าตัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 ตุลาคม 2566 09:59:13
จำนวนผู้เข้าชม : 164,558

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร