ข่าวอบรมสัมมนา


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถาบันวิทยาการศุลกากรจะทำการเปิดรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 25606 มิถุนายน 25609,994
2 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 25606 มิถุนายน 25608,875
3 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี 25618 มิถุนายน 25617,829
4 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ http://kbscustoms.asean.org/4 มีนาคม 25632,422
5 คู่มือขั้นตอนการสร้างกลุ่มใน Facebook ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IOS สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสด (LIVE) เพื่อการสัมมนา หรือการอบรมออนไลน์12 มกราคม 25641,610
6 คู่มือขั้นตอนการสร้างกลุ่มใน Facebook ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสด (LIVE) เพื่อการสัมมนา หรือการอบรมออนไลน์12 มกราคม 25641,638
7 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร https://customs-specialist.com/4 มีนาคม 25634,541
8 ผู้ชำนาญการศุลกากรที่ใบรับรองหมดอายุให้มายื่นคำขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://customs-specialist.com/16 มีนาคม 25633,368
9 กรมศุลกากร จะเปิดรับสมัครหลักสูตร "ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565"11 มีนาคม 25656,532
10 การเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 256615 มีนาคม 25667,488
ผลลัพท์ทั้งหมด 10 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
อาคาร 120 ชั้น 15 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 5907

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร