สถาบันวิทยาการศุลกากรจะทำการเปิดรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 2560

สถาบันวิทยาการศุลกากรจะทำการเปิดรับสมัครหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5-8 ประจำปี พ.ศ. 2560

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน

แบบฟอร์มการชำระเงินหลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร

รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนต่ออายุครั้งที่ 5-8

รายชื่อผู้ที่หมดอายุก่อน 31 ก.ค. 2560 ที่ยื่นหนังสือขอผ่อนผัน

รายชื่อผู้ที่หมดอายุก่อน 31 ธ.ค. 2559 ที่ยี่นหนังสือขอผ่อนผัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 มิถุนายน 2560 10:41:28
จำนวนผู้เข้าชม : 10,011
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
อาคาร 120 ชั้น 15 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 5907

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร