ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ http://kbscustoms.asean.org/

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ http://kbscustoms.asean.org/ 

http://kbscustoms.asean.org/ เป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศุลกากร ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ภายใต้การดำเนินการของ Customs Capacity Building Working Group

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม 2563 10:53:42
จำนวนผู้เข้าชม : 2,431
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
อาคาร 120 ชั้น 15 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 5907

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร