พิกัดศุลกากร

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกฯ

 


การพิจารณา
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลดอัตราอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบตามคำร้องขอแล้วต่อมาภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขหรือชื่อส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ(part number/part name) หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ในบัญชีส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้าหรือที่ผลิตในประเทศ และผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ทำให้แบบ(model) ของรถยนต์หรือยานยนต์ผิดไปจากเดิมให้ผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราอากรยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนการนำเข้าครั้งต่อไป
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 14:42:36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 4 (สพศ.4) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5108
อีเมล์ : 80140000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร