ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภท รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)19 กรกฎาคม 256130
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 256125
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ฌฬ-1941 กทม. จำนวน 4 เส้น และหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ชค-8506 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 256130
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารจอดรถยนต์และอาคาร 2 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256193
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 256198
6 ประกาศผลการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาหลักสูตร "ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ครั้งที่ 3"4 กรกฎาคม 256194
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ จอ TV Screen เพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2561115
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรดาร์อุปกรณ์การเดินเรือและเครื่องมือสื่อสาร เรือศุลกากร 606 หน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน4 กรกฎาคม 2561136
9 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมและบำรุงระบบแอร์รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮฉ-5943 กทม.3 กรกฎาคม 2561128
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2561133
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูกระจกทางเข้าอาคาร 1 ชั้น 1 ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ สบก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2561123
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านม้วนกันแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2561127
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๒๒ ชนิดแผ่น (สีฟ้า)26 มิถุนายน 2561162
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อน้ำเครื่องยนต์เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2561152
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว สถาบันวิทยาการศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2561144
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6753 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2561143
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การเดินเรือ เรือศุลกากร 378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิถุนายน 2561145
18 ประกาศผลการจ้างเดินสายโทรศัพท์ระบบ VOIP เพิ่มเติม ให้หน่วยงานต่าง ๆ25 มิถุนายน 2561152
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิง คลังของกลางที่ 1 สขก. สสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2561180
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดปกแข็งสีน้ำเงิน แบบ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2561151
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 3 ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2561158
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 256120 มิถุนายน 2561211
23 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ปี.บประมาณ พ.ศ. 256120 มิถุนายน 2561186
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารคลังเก็บพัสดุ สบก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2561197
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อเชฟโรเล็ต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน สณ 8026 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2561192
26 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256118 มิถุนายน 2561151
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ตย 5826 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2561182
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ตราอักษรโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๓ กญ-๔๗๘ กทม.6 มิถุนายน 2561187
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8505 กทม.6 มิถุนายน 2561213
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2561229
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนงานด้านพิธีการนำเข้าและส่งออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2561285
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการบริหารจัดการ Mobile Application ของกรมศุลกากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2561257
33 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขกห้องผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม31 พฤษภาคม 2561281
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ตราอักษรนิสสัน หมายเลขทะเบียน 5 กข-5674 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2561270
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สน 5840 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2561254
36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) ยี่ห้อ Trane พร้อมติดตั้งและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑๒๐ ปี25 พฤษภาคม 2561283
37 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเปลี่ยนถังน้ำมันเชื้อเพลิงเรือศุลกากร 213, 214 และ 220 25 พฤษภาคม 2561282
38 ซื้ออุปกรณ์ท่อน้ำเย็น(ท่ออ่อนแสตนเลส) Stainless Steel Flexible จำนวน ๒ ชุด สำหรับเครื่องทำความเย็นของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑๒๐ ปี24 พฤษภาคม 2561268
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2561286
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์ อาคาร 120 ปี และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2561289
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'การควบคุมสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561288
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561286
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อการจัดทำสัญญาโครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2561276
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเปลี่ยนและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2561303
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2561298
46 ประกาศผลการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำหรับใช้งานบริเวณด้านหน้าเวที ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี21 พฤษภาคม 2561304
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6753 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2561309
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2561308
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ตย ๕๘๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2561297
50 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ลำ17 พฤษภาคม 2561312
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤษภาคม 2561306
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 13 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2561303
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดควบคุมเกียร์ เรือศุลกากร 803 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2561296
54 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กอัลลอยด์ ประตู 1 กรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2561315
55 ประกาศผลการจ้างล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษ ใช้งานประจำชั้น 9 อาคาร 120 ปี11 พฤษภาคม 2561315
56 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท ๑๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก เพื่อใช้ในราชการประจำเรือศุลกากร ๓๗๒ 10 พฤษภาคม 2561317
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัสดุแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2561345
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากไมโครฟิล์ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2561321
59 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 83 พฤษภาคม 2561336
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2561338
61 ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีเรือค้าชายฝั่ง จำนวน 100 เล่ม2 พฤษภาคม 2561350
62 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการศุลกากร ระยะที่ ๒ 2 พฤษภาคม 2561351
63 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ตราอักษรมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชค 8506 กทม. 1 พฤษภาคม 2561374
64 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3กฒ-4383 กทม. 1 พฤษภาคม 2561362
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2561392
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2561365
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 2561285
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 2561284
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26.01.2561)26 มกราคม 2561290
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19.01.2561)19 มกราคม 2561284
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15.01.2561)15 มกราคม 2561284
72 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 20 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561404
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561379
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น FC2W หมายเลขทะเบียน 93-8967 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561373
75 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6697 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2561384
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชาย ฝ่ายเบิกจ่าย สบก. ชั้น 1 อาคาร 118 เมษายน 2561397
77 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น 18 เมษายน 2561410
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ตย-5826 กทม.17 เมษายน 2561388
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาซ่อมแซมเรือศุลกากร 80617 เมษายน 2561409
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน ห้องเก็บของส่วนสื่อสารองค์กร สบก11 เมษายน 2561323
81 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการปรับปรุงระบบท่อประปา - สุขาภิบาล อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 17 เมษายน 2561404
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังตู้เก็บของในห้องน้ำหญิง สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2561395
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 9 เมษายน 2561408
84 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกุญแจล๊อกประตูอลูมิเนียมบานสวิง ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สกท. ชั้น 1 อาคาร 120 ปี9 เมษายน 2561388
85 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ตราอักษร SUZUKI สำหรับเรือศุลกากร 3805 เมษายน 2561458
86 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ๑๘ คัน5 เมษายน 2561430
87 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ตราอักษรเมอร์คิวรี่ สำหรับเรือศุลกากร 364, 217, 216, 371, 372 และ 2193 เมษายน 2561432
88 ประกาศผลการจัดซื้อยางรถยนต์ ชนิดไม่ใช้ยางใน ขนาด 265/70-16 จำนวน 4 เส้น20 มีนาคม 2561363
89 ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docu print รุ่น 240A12 มีนาคม 2561367
90 ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก Samsung รุ่น SL-M 3820 Series Black Toner : 10,000 Page12 มีนาคม 2561371
91 ประกาศผลการจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน สณ 8026 กทม.25 กุมภาพันธ์ 2561380
92 ประกาศผลการซื้อตลับหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น DP-MB 251 CX23 กุมภาพันธ์ 2561368
93 ประกาศผลการจ้างซ่อมห้องน้ำชาย หญิง สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 โซนอธิบดี2 กุมภาพันธ์ 2561366
94 ประกาศผลการซื้อตลับหมึกเครื่องโทรสาร Canon รุ่น L170 จำนวน 30 ตลับ7 กุมภาพันธ์ 2561361
95 ประกาศผลการซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 1,200 ลิตร สำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคาร 120 ปี 26 มกราคม 2561360
96 ประกาศผลการจ้างซ่อมเครื่องมือการเดินเรือ เรือศุลกากร 38117 มกราคม 2561365
97 ประกาศผลการจ้างเปิดตรวจสอบแพชูชีพ เรือศุลกากร 110117 มกราคม 2561377
98 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องซ้าย) เรือศุลกากร 80217 มกราคม 2561387
99 ประกาศผลการจ้างซ่อมรถยนต์กระบะบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 93-8969 กทม.4 มกราคม 2561376
100 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโช๊คอัพประตูห้องปฏิบัติงาน ส่วนวิเคราะห์สินค้า สำนักพิกัดอัตราศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2561471
ผลลัพท์ทั้งหมด 389 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร