สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 ดสบ.26 กันยายน 256626
2 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด13 กันยายน 256649
3 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง12 กันยายน 256653
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช8 กันยายน 256658
5 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย8 กันยายน 256646
6 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 กันยายน 256649
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 256653
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กันยายน 256642
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม 5 กันยายน 256644
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 กันยายน 256680
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 กันยายน 256648
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)4 กันยายน 256646
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กันยายน 256658
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)4 กันยายน 256648
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กันยายน 256642
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 กันยายน 256646
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนlสิงหาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 1 กันยายน 256666
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 กันยายน 256655
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25661 กันยายน 256669
20 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256680
21 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 สิงหาคม 256664
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ31 สิงหาคม 256682
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี28 สิงหาคม 256656
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 ด่านศุลกากรนครพนม28 สิงหาคม 256655
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)21 สิงหาคม 256663
26 รายงาน สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 256616 สิงหาคม 256693
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)9 สิงหาคม 256668
28 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8 สิงหาคม 256682
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน8 สิงหาคม 256677
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรระนอง)7 สิงหาคม 256683
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรแม่กลอง)7 สิงหาคม 256671
32 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 สิงหาคม 256667
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)7 สิงหาคม 256699
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 สิงหาคม 256674
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 สิงหาคม 256668
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 สิงหาคม 256673
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์4 สิงหาคม 256666
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว4 สิงหาคม 2566116
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน4 สิงหาคม 256678
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 สิงหาคม 256670
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 สิงหาคม 256668
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 สิงหาคม 256666
43 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ดสบ.27 กรกฎาคม 256673
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี26 กรกฎาคม 256671
45 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน21 กรกฎาคม 256673
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 หน่วยพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 ตุลาคม 256518 กรกฎาคม 256675
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 256518 กรกฎาคม 256675
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 3 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256667
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มกราคม 256618 กรกฎาคม 256670
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256618 กรกฎาคม 256669
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 31 มีนาคม 256618 กรกฎาคม 256679
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 256618 กรกฎาคม 256668
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 1 มิถุนายน 256618 กรกฎาคม 256665
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรมุกดาหาร วันที่ 11 กรกฎาคม 256618 กรกฎาคม 256678
55 สรุปผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 ของ สบพ. สลข.17 กรกฎาคม 256699
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256677
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256677
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน11 กรกฎาคม 256676
59 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย7 กรกฎาคม 256680
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด7 กรกฎาคม 256685
61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่26 กรกฎาคม 256696
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน6 กรกฎาคม 256681
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว5 กรกฎาคม 256670
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ4 กรกฎาคม 256693
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่4 กรกฎาคม 256679
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 กรกฎาคม 256679
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 256683
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)4 กรกฎาคม 256673
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 2566120
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ด่านศุลกากรแม่กลอง4 กรกฎาคม 256664
71 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรระนอง4 กรกฎาคม 256669
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 กรกฎาคม 256669
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 13 กรกฎาคม 256680
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร3 กรกฎาคม 256682
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน3 กรกฎาคม 256678
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 กรกฎาคม 256691
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี30 มิถุนายน 256671
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (ดสบ)28 มิถุนายน 256688
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566140
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.16 มิถุนายน 2566123
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน15 มิถุนายน 256686
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ฝพด .1 สบพ สลข.13 มิถุนายน 2566100
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ6 มิถุนายน 256697
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สอด6 มิถุนายน 256694
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)6 มิถุนายน 256693
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรคลองใหญ่)2 มิถุนายน 256684
87 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรระนอง2 มิถุนายน 256692
88 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มิถุนายน 256688
89 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย2 มิถุนายน 256688
90 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มิถุนายน 256692
91 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑1 มิถุนายน 256694
92 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มิถุนายน 256696
93 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรชุมพร1 มิถุนายน 256689
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 มิถุนายน 256685
95 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน1 มิถุนายน 256688
96 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่21 มิถุนายน 256688
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 มิถุนายน 256693
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม) 1 มิถุนายน 256694
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)1 มิถุนายน 256682
100 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 พฤษภาคม 2566105
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,586 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร