สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ10 เมษายน 256759
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง10 เมษายน 256757
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มีนาคม 25675 เมษายน 256779
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.55 เมษายน 256771
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สอด4 เมษายน 256764
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2566 สบพ.สลข.3 เมษายน 256764
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม3 เมษายน 256766
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค. 2567 ดสบ.3 เมษายน 256769
9 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย3 เมษายน 256775
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)2 เมษายน 256771
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 เมษายน 256765
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 (ด่านศุลกากรเกาะสมุย)2 เมษายน 256784
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 22 เมษายน 256755
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ศภ.11 เมษายน 256749
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 เมษายน 256770
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 เมษายน 256774
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 เมษายน 256778
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 เมษายน 256772
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 มีนาคม 256769
20 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ สบพ. สลข.27 มีนาคม 256785
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน26 มีนาคม 256785
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน12 มีนาคม 2567140
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.512 มีนาคม 2567145
24 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย8 มีนาคม 2567150
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรแม่กลอง6 มีนาคม 2567147
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25676 มีนาคม 2567146
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ดสบ.5 มีนาคม 2567154
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มีนาคม 2567140
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม5 มีนาคม 2567145
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ5 มีนาคม 2567134
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)4 มีนาคม 2567143
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์)4 มีนาคม 2567148
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 มีนาคม 2567137
34 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มีนาคม 2567154
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มีนาคม 2567175
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว1 มีนาคม 2567149
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 129 กุมภาพันธ์ 2567168
38 รายงานสรุปผลการจัดซื้้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน มกราคม 2567 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร21 กุมภาพันธ์ 2567189
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรเชียงแสน20 กุมภาพันธ์ 2567176
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567178
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 กุมภาพันธ์ 2567167
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงคาน9 กุมภาพันธ์ 2567199
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 25678 กุมภาพันธ์ 2567185
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช)6 กุมภาพันธ์ 2567206
45 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.56 กุมภาพันธ์ 2567226
46 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ด่านศุลกากรแม่สาย6 กุมภาพันธ์ 2567170
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่5 กุมภาพันธ์ 2567190
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน มกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 2567196
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรนครพนม2 กุมภาพันธ์ 2567189
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 กุมภาพันธ์ 2567190
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 กุมภาพันธ์ 2567179
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ด่านศุลกากรชุมพร)1 กุมภาพันธ์ 2567210
53 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 กุมภาพันธ์ 2567221
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 2567198
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 2567224
56 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ของด่านศุลกากรจันทบุรี31 มกราคม 2567208
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2567 ดสบ.31 มกราคม 2567216
58 รายงานการจัดซื้้อจัดจ้าง (สขร. 1)ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของ สบพ. สลข. กรมศุลกากร17 มกราคม 2567239
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน12 มกราคม 2567219
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ 9529 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567222
61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.510 มกราคม 2567205
62 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย10 มกราคม 2567197
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรคลองใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567191
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 45 มกราคม 2567227
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25 มกราคม 2567215
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน4 มกราคม 2567208
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567218
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567207
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มกราคม 2567201
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธัวาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครพนม3 มกราคม 2567221
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)2 มกราคม 2567225
72 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มกราคม 2567191
73 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี2 มกราคม 2567214
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ2 มกราคม 2567216
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ด่านศุลกากรชุมพร)28 ธันวาคม 2566222
76 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.25 ธันวาคม 2566261
77 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของ ฝพด. 1 สบพ. สลข.22 ธันวาคม 2566248
78 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี19 ธันวาคม 2566221
79 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.66 ด่านศุลกากรสังขละบุรี19 ธันวาคม 2566226
80 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ส่งกรมฯ(สบพ. สลข.)18 ธันวาคม 25661309
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน14 ธันวาคม 2566243
82 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 ธันวาคม 2566240
83 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง12 ธันวาคม 2566228
84 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว7 ธันวาคม 2566249
85 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรคลองใหญ่7 ธันวาคม 2566222
86 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย6 ธันวาคม 2566197
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 44 ธันวาคม 2566248
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25664 ธันวาคม 2566236
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ของ ด่านศุลกากรนครพนม4 ธันวาคม 2566237
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 24 ธันวาคม 2566241
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์1 ธันวาคม 2566249
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1)1 ธันวาคม 2566247
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน1 ธันวาคม 2566255
94 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน ศภ.51 ธันวาคม 2566261
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ29 พฤศจิกายน 2566267
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี29 พฤศจิกายน 2566249
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)24 พฤศจิกายน 2566253
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน14 พฤศจิกายน 2566274
99 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ด่านศุลกากรระนอง10 พฤศจิกายน 2566265
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงของ ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 2566277
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,719 จำนวน 18 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร