แผนยุทธศาสตร์

นโบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256711 มกราคม 2567 09:35:18318
2 ผลดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 256613 พฤศจิกายน 2566 13:23:11276
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256613 พฤศจิกายน 2566 13:17:00288
4 ผลดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 พฤศจิกายน 2565 13:28:43671
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256513 พฤศจิกายน 2566 13:36:322,208
6 ผลดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 พฤศจิกายน 2564 09:46:341,437
7 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 กุมภาพันธ์ 2564 16:27:092,627
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการกำกับองค์การที่ดี กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256323 กุมภาพันธ์ 2564 16:10:481,386
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการกำกับองค์การที่ดี กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256223 กุมภาพันธ์ 2564 16:10:591,319
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร