คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 255913 มกราคม 2560 10:27:42629
2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลว. 30 ธ.ค. 255916 มกราคม 2560 14:51:26537
3 คำสั่งกรมศุลกากร ที่ 322/2560 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร10 สิงหาคม 2560 10:54:41284
ผลลัพท์ทั้งหมด 3 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6891

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร