ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 กรมศุลกากรจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฯ สำหรับเดือนมีนาคม 2561 ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561