ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 กรมประมงจะทำการปิดระบบ Fisheries Single Window จึงขอใช้ EXEMPT 100 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2563