ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอขยายเวลาใช้ EXEMPT 100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เลื่อนการจัดสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)
 

RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ