รายงาน/งบทดลอง

มิถุนายน 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-07-2561 10:17:39 28
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-07-2561 11:05:40 48
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-07-2561 14:24:51 53
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-07-2561 08:36:03 61
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 04-07-2561 16:29:02 50
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-07-2561 08:42:21 47
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-07-2561 10:15:22 53
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 04-07-2561 14:42:30 50
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-07-2561 14:53:07 60
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-07-2561 17:35:31 47
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-07-2561 19:58:07 39
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 03-07-2561 17:09:27 58
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 06-07-2561 16:23:03 43
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-07-2561 09:58:01 48
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-07-2561 13:17:12 46
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-07-2561 14:50:36 61
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-07-2561 15:25:47 55
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-07-2561 09:49:48 102
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-07-2561 19:46:32 54
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-07-2561 16:54:42 56
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-07-2561 09:27:53 47
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 02-07-2561 18:53:15 57
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 05-07-2561 13:36:38 48
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-07-2561 09:38:09 51
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-07-2561 18:10:44 54
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-07-2561 13:14:13 63
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-07-2561 18:34:51 52
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-07-2561 18:19:03 51
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-07-2561 13:22:46 48
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-07-2561 09:55:12 48
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-07-2561 15:25:41 43
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-07-2561 10:16:06 56
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-07-2561 14:45:52 62
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-07-2561 13:10:07 51
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 08-07-2561 14:44:16 37
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-07-2561 12:56:20 55
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 05-07-2561 15:27:37 46
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-07-2561 11:06:46 49
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-07-2561 10:24:37 46
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-07-2561 17:27:00 45
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-07-2561 13:01:43 48
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 05-07-2561 18:23:17 46
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-07-2561 18:12:48 46
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-07-2561 13:33:16 46
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-07-2561 16:11:02 63
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-07-2561 09:30:10 64
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-07-2561 14:51:05 46
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-07-2561 14:03:59 49
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-07-2561 11:05:32 53
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-07-2561 17:19:21 45
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 09-07-2561 16:32:18 33
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 04-07-2561 17:03:35 48
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-07-2561 15:40:40 53
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 04-07-2561 12:28:04 53
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 05-07-2561 10:05:56 50
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-07-2561 16:01:49 48
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-07-2561 15:44:20 48
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-07-2561 11:34:42 46
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 02-07-2561 16:18:35 57
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-07-2561 13:57:33 90
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-07-2561 15:06:31 64
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-07-2561 13:20:31 45
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-07-2561 14:23:20 44
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-07-2561 13:05:03 49
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-07-2561 16:08:50 49
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-07-2561 13:58:12 44
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 09-07-2561 12:15:14 37
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-07-2561 17:48:16 46
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-07-2561 11:40:30 51
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 04-07-2561 09:43:51 54
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-07-2561 11:08:04 41
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-07-2561 14:09:39 54
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 03-07-2561 15:09:53 54
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 05-07-2561 17:46:13 42

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร