รายงาน/งบทดลอง

กรกฎาคม 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 13-08-2562 11:02:01 40
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-08-2562 15:41:34 65
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-08-2562 10:15:06 65
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 05-08-2562 08:59:21 71
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-08-2562 14:15:01 61
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-08-2562 15:19:37 67
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-08-2562 13:49:02 61
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-08-2562 10:38:41 63
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-08-2562 12:20:57 65
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-08-2562 10:52:01 68
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-08-2562 11:17:02 58
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-08-2562 17:28:26 67
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-08-2562 11:43:36 66
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-08-2562 09:28:28 60
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-08-2562 11:12:57 67
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-08-2562 17:11:25 79
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 - -
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 01-08-2562 14:56:28 87
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 07-08-2562 14:16:02 58
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-08-2562 09:08:21 55
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 08-08-2562 10:02:20 56
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-08-2562 12:17:17 69
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-08-2562 14:23:48 73
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-08-2562 15:27:51 75
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-08-2562 09:18:58 69
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-08-2562 18:10:28 63
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 06-08-2562 09:52:31 63
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 02-08-2562 16:11:42 74
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-08-2562 10:05:30 62
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-08-2562 15:22:00 65
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 02-08-2562 15:27:36 78
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-08-2562 11:44:51 77
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-08-2562 13:55:35 65
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-08-2562 14:54:06 63
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-08-2562 09:52:22 56
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 07-08-2562 08:45:51 60
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-08-2562 16:21:05 57
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-08-2562 15:18:42 63
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 07-08-2562 08:48:17 59
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-08-2562 09:29:56 73
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-08-2562 16:20:59 57
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-08-2562 11:42:27 72
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-08-2562 13:27:16 68
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-08-2562 11:41:20 85
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-08-2562 09:45:54 66
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-08-2562 14:27:27 59
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 02-08-2562 14:29:34 80
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-08-2562 16:07:46 65
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-08-2562 16:14:45 75
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-08-2562 16:46:37 56
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-08-2562 16:44:47 56
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-08-2562 16:17:33 68
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-08-2562 14:28:03 78
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-08-2562 15:01:11 62
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-08-2562 14:37:06 62
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-08-2562 11:14:30 61
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-08-2562 13:46:43 65
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-08-2562 14:01:50 66
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-08-2562 14:56:09 64
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-08-2562 18:20:02 59
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 08-08-2562 15:02:24 54
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-08-2562 09:58:39 64
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 05-08-2562 08:34:00 67
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-08-2562 16:26:10 64
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-08-2562 11:10:10 66
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-08-2562 11:05:48 58
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 09-08-2562 09:32:18 56
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-08-2562 15:58:46 75
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-08-2562 13:45:52 62
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 05-08-2562 18:04:47 64
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-08-2562 11:59:01 63
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-08-2562 13:54:21 77
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-08-2562 15:16:48 84

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร