รายงาน/งบทดลอง

มีนาคม 2567
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 17-04-2567 16:27:22 46
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-04-2567 15:19:23 37
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-03-2567 13:50:14 45
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-04-2567 13:14:41 33
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 04-04-2567 15:21:14 32
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 08-04-2567 11:25:36 32
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-04-2567 09:53:24 36
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-04-2567 13:48:33 33
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-04-2567 14:21:17 40
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-04-2567 14:41:56 34
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 03-04-2567 10:15:04 34
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 09-04-2567 14:55:37 32
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-04-2567 17:56:57 31
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 03-04-2567 16:49:47 34
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-04-2567 17:27:21 37
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 10-04-2567 11:51:50 33
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 04-04-2567 16:28:43 32
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-04-2567 18:14:22 36
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 10-04-2567 17:03:22 29
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-04-2567 16:14:53 32
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-04-2567 18:43:12 37
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-04-2567 17:11:40 43
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 05-04-2567 16:51:10 33
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-04-2567 16:03:26 35
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-04-2567 10:16:27 31
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-04-2567 14:57:39 35
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 02-04-2567 17:00:16 35
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-04-2567 16:47:49 33
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-04-2567 17:29:57 34
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-04-2567 09:28:50 34
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-04-2567 17:29:04 30
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-04-2567 10:09:04 37
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-04-2567 09:13:18 36
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 02-04-2567 16:57:32 34
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-04-2567 13:04:22 34
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 03-04-2567 13:55:34 35
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 03-04-2567 16:41:06 38
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 - -
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-04-2567 15:06:03 32
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 04-04-2567 15:19:28 35
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-04-2567 17:52:11 34
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 02-04-2567 15:43:34 39
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 02-04-2567 12:59:33 36
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 05-04-2567 16:42:25 37
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 10-04-2567 16:29:32 29
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-04-2567 11:59:08 35
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-04-2567 10:25:14 32
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-04-2567 17:08:16 33
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-04-2567 16:59:50 32
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 03-04-2567 09:38:01 36
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-04-2567 11:23:33 36
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 03-04-2567 13:35:49 41
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 09-04-2567 14:26:07 34
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 03-04-2567 16:52:51 34
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 03-04-2567 14:21:58 44
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 09-04-2567 13:18:21 31
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-03-2567 16:04:38 35
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 02-04-2567 13:59:15 32
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-04-2567 14:16:01 32
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 04-04-2567 13:39:18 32
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 02-04-2567 17:30:32 29
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 - -
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 19-04-2567 18:29:54 14
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 05-04-2567 11:10:16 33
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-04-2567 14:27:07 32
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 05-04-2567 10:12:17 34
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 17-04-2567 14:36:45 29
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-04-2567 14:25:15 33
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 03-04-2567 11:09:46 30
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 - -
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-04-2567 13:07:10 37
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 05-04-2567 11:50:17 33

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร