รายงาน/งบทดลอง

กันยายน 2561
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-10-2561 08:58:18 41
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 04-10-2561 16:20:13 64
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 04-10-2561 11:16:14 74
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 08-10-2561 10:04:38 50
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 05-10-2561 14:26:25 51
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-10-2561 15:39:29 56
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-10-2561 15:58:30 58
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 04-10-2561 13:47:49 60
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 02-10-2561 12:46:20 65
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 10-10-2561 13:14:04 42
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 09-10-2561 11:31:22 42
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-10-2561 12:33:32 51
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-10-2561 11:14:26 63
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-10-2561 08:42:05 52
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-10-2561 13:16:20 60
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-10-2561 15:22:14 54
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 02-10-2561 16:43:58 64
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-10-2561 13:37:54 54
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 02-10-2561 17:41:38 64
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-10-2561 11:44:15 58
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-10-2561 14:35:38 50
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-10-2561 11:02:20 50
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-10-2561 10:41:37 58
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 08-10-2561 15:41:11 80
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-10-2561 19:19:03 53
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-10-2561 14:33:59 49
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-10-2561 16:32:50 55
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 03-10-2561 16:04:04 59
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-10-2561 11:45:09 62
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-10-2561 16:59:43 53
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-10-2561 09:11:40 52
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-10-2561 17:38:28 54
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-10-2561 14:40:22 54
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-10-2561 16:41:18 57
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-10-2561 15:32:09 57
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-10-2561 09:33:57 51
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 12-10-2561 09:43:14 31
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-10-2561 17:48:38 53
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-10-2561 17:50:27 51
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-10-2561 14:05:57 63
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-10-2561 14:13:40 52
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 05-10-2561 11:03:55 56
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-10-2561 14:24:23 51
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-10-2561 09:54:28 64
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-10-2561 16:02:12 67
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-10-2561 09:56:30 69
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-10-2561 15:41:29 50
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-10-2561 18:00:01 61
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-10-2561 14:52:47 61
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 03-10-2561 13:54:48 63
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-10-2561 09:28:28 54
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-10-2561 16:25:31 56
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-10-2561 09:22:19 61
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 01-10-2561 14:42:54 66
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 04-10-2561 11:15:25 58
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 09-10-2561 10:16:12 42
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-10-2561 10:51:56 54
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-10-2561 16:38:42 53
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-10-2561 13:47:18 58
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-10-2561 15:36:28 80
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 04-10-2561 13:03:19 68
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 03-10-2561 15:20:10 58
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 08-10-2561 09:30:27 47
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-10-2561 09:29:36 58
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-10-2561 14:16:56 53
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-10-2561 16:16:21 52
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 12-10-2561 10:46:13 34
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 03-10-2561 18:04:01 59
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-10-2561 13:34:04 61
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-10-2561 13:09:38 52
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 03-10-2561 11:49:47 58
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-10-2561 11:17:42 55
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-10-2561 14:40:21 63
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-10-2561 11:27:01 60

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร