รายงาน/งบทดลอง

สิงหาคม 2565
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-09-2565 11:04:53 37
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-09-2565 14:17:34 20
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-09-2565 10:31:07 16
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-09-2565 10:58:54 19
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 09-09-2565 11:54:42 16
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-09-2565 15:21:45 13
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-09-2565 16:43:25 16
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-09-2565 10:01:08 20
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-09-2565 10:14:25 15
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-09-2565 11:06:22 19
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-09-2565 10:50:51 19
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-09-2565 17:42:17 28
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 08-09-2565 10:14:40 12
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-09-2565 19:00:39 14
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-09-2565 17:52:55 14
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-09-2565 10:14:54 20
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-09-2565 12:06:07 19
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-09-2565 12:48:57 29
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 02-09-2565 14:09:19 25
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 02-09-2565 13:51:09 21
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 07-09-2565 11:50:27 16
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-09-2565 11:54:46 27
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-09-2565 16:53:40 19
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-09-2565 17:32:56 13
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-09-2565 09:37:04 24
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-09-2565 10:08:54 18
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 07-09-2565 08:59:58 15
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-09-2565 09:49:39 16
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-09-2565 10:51:31 15
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 02-09-2565 14:29:06 17
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-09-2565 16:20:46 17
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-09-2565 18:26:25 12
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-09-2565 15:43:54 17
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-09-2565 11:30:36 14
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-09-2565 12:51:28 18
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 08-09-2565 15:24:58 11
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-09-2565 15:28:03 12
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-09-2565 18:48:50 35
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-09-2565 16:29:10 12
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-09-2565 13:48:05 14
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 02-09-2565 14:28:41 29
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-09-2565 10:16:58 13
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-09-2565 18:59:32 14
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 08-09-2565 16:03:38 13
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 06-09-2565 10:31:09 14
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-09-2565 09:42:06 15
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 02-09-2565 17:02:29 18
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-09-2565 14:54:39 17
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-09-2565 09:09:54 18
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-09-2565 17:33:31 17
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 08-09-2565 12:43:04 16
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-09-2565 13:32:58 17
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-09-2565 15:15:16 18
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-09-2565 11:13:05 15
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-09-2565 13:21:08 17
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-09-2565 14:57:43 14
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-09-2565 13:21:33 13
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 03-08-2565 14:35:25 17
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 02-09-2565 17:24:12 20
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-09-2565 16:46:21 18
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-09-2565 11:11:43 16
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 06-09-2565 14:44:43 14
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-09-2565 16:05:38 15
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 09-09-2565 14:49:07 14
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 07-09-2565 10:52:27 14
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-09-2565 14:04:54 16
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 09-09-2565 14:11:17 17
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-09-2565 09:51:11 18
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 05-09-2565 11:50:46 18
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-09-2565 11:00:50 20
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-09-2565 15:16:23 15
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-09-2565 15:15:41 16
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-09-2565 10:44:30 16
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-09-2565 17:15:32 22

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร