กรณีศึกษาด้านราคาศุลกากร (สินค้านำเข้า)


ที่ เลขที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 001/2557 ค่าขนส่งภายในประเทศต้องนำมารวมเป็นราคาศุลกากรหรือไม่ (สมศ.2 สมพ.) 27-09-2559 16:03:15
2 001/2557 กรณีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านวิชาการภายหลังการติดตั้งเครื่องจักร 27-09-2559 16:02:44
3 007/2558 การประเมินราคาของสินค้าตัวเร่งปฏิกริยาทางเคมี (Catalyst) ที่เคลือบด้วยแพลเลเดียม 27-09-2559 16:02:05
4 001/2557 ค่าบำเหน็จตัวแทนจากการซื้อ (สมศ.3 สมพ.) 27-09-2559 16:00:08
5 001/2557 เครื่องสำอางภายใต้สิทธิบัตรและสารสนเทศของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ (สมศ.1 สมพ.) 27-09-2559 15:59:14
6 006/2558 การประเมินราคาของตัวอย่างที่นำเข้ามาเพื่อตั้งแสดงหน้าร้าน (ของที่ไม่มีการขาย) 27-09-2559 15:58:03
7 008/2558 การประเมินราคาเรซินที่ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่ซัพพลายเออร์สำหรับค่าวัตถุดิบ 27-09-2559 15:53:58
8 005/2558 การประเมินราคาตัวยาชนิดใหม่ที่นำเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทดลองทางคลินิก 27-09-2559 15:53:28
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร