บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,210 เข้าชมวันนี้
  • 105,577 เข้าชมเดือนนี้
  • 8,172,312 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 และ 8544.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 12-01-2564 16:08:33
2 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน IQD Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-01-2564 11:37:37
3 ISO Port Code ISO Port Code 06-01-2564 15:31:18
4 เปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:37:02
5 ปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:36:31
6 เปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:51
7 ปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:10
8 Area Code Area Code 30-12-2563 14:23:52
9 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 5 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:37
10 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 4 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:16
11 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 3 Import Duty Rate 30-12-2563 14:21:40
12 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 2 Import Duty Rate 30-12-2563 14:20:49
13 ปิดอัตราในประกาศ WTO Import Duty Rate 30-12-2563 14:19:48
14 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:54
15 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:42
16 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 28-12-2563 09:06:02
17 เปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:32:28
18 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:43
19 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:13
20 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ATG Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:38
21 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ASC Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:00
22 ปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:29:28
23 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:53
24 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:10
25 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ATG Import Duty Rate 24-12-2563 17:27:35
26 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ASC Import Duty Rate 24-12-2563 17:27:03
27 เพิ่มพิกัด 8711.20.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-12-2563 15:46:20
28 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-12-2563 14:10:21
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-12-2563 11:04:14
30 เพิ่มพิกัด 8531.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-12-2563 12:01:32
31 เพิ่มพิกัด 7314.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 14-12-2563 14:22:12
32 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 1 ธันวาคม 2563) Tariff Statistic > 27-11-2563 17:54:27
33 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-11-2563 13:47:33
34 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-11-2563 16:58:42
35 เพิ่มพิกัด 8518.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-11-2563 08:28:42
36 Excise Tariff Excise Tariff 04-11-2563 09:19:46
37 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-10-2563 11:30:40
38 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Guarantee (update 19/10/2563) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 19-10-2563 12:48:03
39 เปิดพิกัดอัตราอากรขาเข้า อาเซียน - จีน (ฉบับที่2 2563) Import Duty Rate 07-10-2563 15:46:51
40 ปิดพิกัดอัตราอากรขาเข้า อาเซียน - จีน (ฉบับที่ 1 2560) Import Duty Rate 07-10-2563 15:46:15
41 เพิ่มพิกัด 9613.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-09-2563 13:48:21
42 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2563 09:48:24
43 เพิ่มพิกัด 8703.60.82 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-09-2563 11:46:51
44 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ ASC Privilage Code 21-09-2563 20:37:15
45 ประกาศกระทรวงการคลัง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียนฉบับที่ 2 Import Duty Rate 21-09-2563 20:36:25
46 ปรับปรุงอัตราอากรในพิกัด 6307.90.40 และ 6307.90.90 Import Duty Rate 21-09-2563 08:21:35
47 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2563 11:36:35
48 Berth Number Berth Number 19-08-2563 16:38:10
49 เพิ่มพิกัด 8703.23.72 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 14-08-2563 11:46:32
50 เพิ่มพิกัด 7210.49.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-08-2563 07:37:22
51 เปิดอัตรา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 1 Import Duty Rate 06-08-2563 08:44:39
52 ปิดอัตราในโควตา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 06-08-2563 08:44:15
53 ปิดอัตรานอกโควตา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 06-08-2563 08:43:12
54 เปิดพิกัด 3003.90.00 มาตรา 12 ฉบับที่ 6 Import Duty Rate 03-08-2563 15:49:01
55 ปิดพิกัด 3003.90.00 มาตรา 12 ฉบับที่ 1 Import Duty Rate 03-08-2563 15:48:31
56 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 30-07-2563 08:31:55
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 26 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 21-07-2563 11:35:10
58 เพิ่มพิกัด 8507.10.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-07-2563 15:18:42
59 เพิ่มพิกัด 6304.93.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-07-2563 13:03:35
60 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-06-2563 08:47:20
61 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2563 16:50:30
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-06-2563 13:17:46
63 เพิ่มพิกัด 8426.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-06-2563 17:56:05
64 เพิ่มพิกัด 3921.13.99 และ 5604.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 09-06-2563 09:23:17
65 เพิ่มพิกัด 8518.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-06-2563 14:57:23
66 เพิ่มพิกัด 2207.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-05-2563 16:30:41
67 เพิ่มพิกัด 8531.80.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-05-2563 18:06:47
68 เพิ่มพิกัด 4011.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 26-05-2563 17:11:37
69 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2563 14:58:49
70 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-05-2563 14:34:33
71 เพิ่มพิกัด 5603.13.00 และ 7217.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 19-05-2563 19:14:22
72 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment (update 15/05/2563) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 15-05-2563 16:44:56
73 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 15-05-2563 10:10:37
74 เพิ่มพิกัด 3916.10.20 และ 3921.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 10-05-2563 09:20:04
75 ปิดพิกัดสินค้า จำนวน 42 รายการ และเพิ่มพิกัด จำนวน 33 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ CVT Import Duty Rate 10-05-2563 09:18:59
76 Import / Export Exchange Rate (May.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-04-2563 14:44:49
77 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 จำนวน 14 รายการ Import Duty Rate 17-04-2563 13:35:26
78 เพิ่มพิกัด 7326.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 16-04-2563 14:31:29
79 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2020 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน NOK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 15-04-2563 16:44:29
80 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ 381 Privilage Code 14-04-2563 20:19:48
81 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 381 จำนวน 146 รายการ Import Duty Rate 14-04-2563 20:18:54
82 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ CVT Privilage Code 13-04-2563 11:30:27
83 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ CVT จำนวน 60 รายการ Import Duty Rate 13-04-2563 11:29:19
84 เพิ่มพิกัด 9106.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 13-04-2563 11:05:45
85 เพิ่มพิกัด 3918.10.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-04-2563 11:00:55
86 เพิ่มพิกัด 3918.10.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Exchange Rate 08-04-2563 11:36:40
87 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ (Bill-Payment) 03-04-2563 13:18:02
88 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 03-04-2563 08:54:56
89 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2020 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน NOK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-03-2563 15:19:14
90 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-03-2563 16:31:58
91 เพิ่มสิทธิพิเศษ 380 Privilage Code 23-03-2563 21:50:58
92 เปิดพิกัด 6307.90.40 และ 6307.90.90 มาตรา 12 ฉบับที่ 3 Import Duty Rate 23-03-2563 21:48:14
93 ปิดพิกัด 6307.90.40 และ 6307.90.90 มาตรา 12 ฉบับที่ 1 Import Duty Rate 23-03-2563 21:45:19
94 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2020 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน MXN และ RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 19-03-2563 10:05:31
95 เพิ่มพิกัด 8705.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 18-03-2563 10:52:22
96 เพิ่มพิกัด8544.49.41 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-02-2563 14:01:59
97 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2563 09:29:15
98 เพิ่มอัตราขาออก ตามภาค 3 ประเภท 3 และภาค 3 ประเภท 5 Export Duty Rate 20-02-2563 13:07:24
99 เพิ่มพิกัด 7318.23.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-02-2563 08:54:45
100 เพิ่มพิกัด 5911.90.90 และ พิกัด 7209.17.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-02-2563 14:21:16
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,001 จำนวน 11 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร