บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 132 เข้าชมวันนี้
  • 132 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,993,349 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 29-09-2565 16:28:28
2 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate > 29-09-2565 16:24:04
3 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+27_09_2565) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 27-09-2565 15:11:11
4 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 27-09-2565 15:03:04
5 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-09-2565 16:32:11
6 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate > 23-09-2565 09:10:32
7 Excise Tariff Excise Tariff > 19-09-2565 16:23:42
8 เพิ่มพิกัดจำนวน 27 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 15-09-2565 16:04:47
9 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate > 15-09-2565 15:32:53
10 ISO Port Code ISO Port Code 14-09-2565 11:44:17
11 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate > 14-09-2565 11:30:54
12 แก้ไขพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 13-09-2565 13:35:28
13 Permission Goods Zip Permission Goods 13-09-2565 11:41:08
14 Permission Goods Excel Permission Goods 13-09-2565 11:40:51
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 15 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-09-2565 08:40:52
16 เพิ่มพิกัดจำนวน 25 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 14:53:31
17 แก้ไขพิกัด 7212.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 14:15:02
18 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-09-2565 10:38:02
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 17 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:48:38
20 เพิ่มพิกัดจำนวน 14 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:36:41
21 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:35:01
22 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2565 13:32:56
23 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 02-09-2565 16:22:45
24 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-09-2565 15:53:00
25 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 11:10:38
26 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 11:08:40
27 เพิ่มพิกัด 2402.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:57:56
28 เพิ่มพิกัด 3921.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:55:08
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2565 08:53:44
30 เพิ่มพิกัด 8507.20.96 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-08-2565 08:14:23
31 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2565 15:49:29
32 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 25-08-2565 09:45:41
33 เพิ่มพิกัด 8527.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 23-08-2565 08:58:50
34 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน MMK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 17-08-2565 16:58:23
35 เพิ่มพิกัด 1108.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2565 10:36:36
36 เพิ่มพิกัด 4419.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2565 08:14:29
37 เพิ่มพิกัดจำนวน 52 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-08-2565 15:50:52
38 เพิ่มพิกัด 9503.00.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-08-2565 11:25:49
39 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-07-2565 13:18:08
40 แก้ไขพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 21-07-2565 16:49:51
41 ISO Country Code ISO Country Code 21-07-2565 13:36:07
42 เพิ่มพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 21-07-2565 10:24:41
43 เพิ่มพิกัด 8415.90.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-07-2565 07:47:41
44 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-06-2565 17:20:46
45 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 12:49:42
46 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 08:44:25
47 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate > 16-06-2565 14:07:41
48 Stucture Import Duty Rate Import Duty Rate > 10-06-2565 15:52:31
49 เพิ่มพิกัด 9618.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-06-2565 11:25:33
50 เพิ่มพิกัด 9403.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2565 16:19:53
51 Area Code Area Code 02-06-2565 13:39:55
52 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 31-05-2565 14:46:57
53 เพิ่มพิกัด 8507.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-05-2565 15:49:55
54 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2565 15:43:59
55 เพิ่มพิกัด 2309.90.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2565 14:52:11
56 เพิ่มพิกัด 4015.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2565 11:39:52
57 เปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Import Duty Rate > 13-05-2565 11:15:25
58 ปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 Import Duty Rate > 13-05-2565 11:13:51
59 เพิ่มพิกัด 7219.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate > 12-05-2565 16:04:28
60 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 11-05-2565 16:49:44
61 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 11-05-2565 10:40:28
62 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ E01-E06 Privilage Code 06-05-2565 16:54:12
63 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน(รหัสสิทธิพิเศษ E01-E06) Import Duty Rate > 06-05-2565 16:53:06
64 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-04-2565 14:52:42
65 เพิ่มพิกัด 3307.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-04-2565 10:59:12
66 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-04-2565 17:26:41
67 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) Tariff Statistic 21-04-2565 14:01:04
68 เพิ่มพิกัด 9404.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-04-2565 16:37:24
69 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 20-04-2565 16:10:03
70 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-04-2565 14:34:03
71 Container Code Container Code 20-04-2565 14:32:51
72 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-04-2565 09:36:45
73 เพิ่มพิกัด 8429.52.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-04-2565 14:46:29
74 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (เพิ่มเติม) Import Duty Rate > 01-04-2565 16:20:42
75 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV7 Privilage Code 01-04-2565 10:22:51
76 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV6 Privilage Code 01-04-2565 10:22:26
77 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate > 01-04-2565 10:17:05
78 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 4) Import Duty Rate > 01-04-2565 10:16:35
79 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับ 3) Import Duty Rate > 01-04-2565 08:36:17
80 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate > 01-04-2565 08:35:46
81 เพิ่มพิกัด 8702.10.41 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-03-2565 14:30:52
82 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-03-2565 16:17:24
83 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-03-2565 15:47:14
84 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 18-03-2565 16:28:19
85 เพิ่มพิกัด 8536.69.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-03-2565 17:02:24
86 เพิ่มพิกัด 8703.40.52 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-03-2565 16:44:13
87 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate > 15-03-2565 17:27:17
88 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-03-2565 14:32:50
89 เพิ่มพิกัด 8702.40.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 14-03-2565 14:09:30
90 เพิ่มพิกัด 2203.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-03-2565 08:14:36
91 เพิ่มพิกัด 9030.82.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 10-03-2565 08:04:44
92 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 09-03-2565 09:09:32
93 เพิ่มพิกัด 6813.81.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate > 03-03-2565 11:03:51
94 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) Export Duty Rate 28-02-2565 21:08:24
95 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 25-02-2565 15:30:47
96 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:28:37
97 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:26:41
98 เพิ่มพิกัด 7602.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 24-02-2565 14:42:55
99 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2565 09:47:52
100 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 22-02-2565 08:07:15
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,201 จำนวน 13 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร